Ajuda HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

Guia de l’usuari

M401

background image
background image

Impressora HP LaserJet Pro 400 Sèrie
M401

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les

lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està

subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i

serveis de HP s’especifiquen en les

declaracions de garantia expresses que

acompanyen els productes i serveis

esmentats. Cap informació d’aquest

document pot ésser considerada com una

garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Edition 1, 9/2014

Número de referència: CF270-91004

Títols de marques registrades

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

són marques

comercials d'Adobe Systems Incorporated.

Apple i el logotip d'Apple són marques

comercials d'Apple Computer, Inc.,

registrades als Estats Units i a altres països/

regions. iPod és una marca comercial

d'Apple Computer, Inc. iPod només té

llicència per a la reproducció legal o prèvia

autorització del titular dels drets d'autor. No

pirategeu música.

Bluetooth és una marca registrada propietat

del seu propietari i utilitzada per Hewlett-

Packard Company amb llicència.

Java™ és una marca registrada de Sun

Microsystems, Inc. als EUA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® són marques de Microsoft

Corporation registrades als EUA.

UNIX

®

és una marca registrada de The

Open Group.

background image

Índex de continguts

1 Introducció al producte ..................................................................................................... 1

Vistes del producte ................................................................................................................... 2

Vista frontal del producte ........................................................................................... 2
Vista posterior del producte ........................................................................................ 3
Ubicació del número de sèrie i del número de model .................................................... 3
Presentació del tauler de control ................................................................................. 4

Tauler de control de l’LCD ........................................................................... 4
Tauler de control de la pantalla tàctil ............................................................ 5

Pantalla d'inici de la pantalla tàctil ............................................................................. 7

Imprimir informes de producte ................................................................................................... 8

Impressió d'informes del producte des del tauler de control de l'LCD ............................... 8
Impressió d'informes del producte des del tauler de control de la pantalla tàctil ................ 9

Descàrrec per compartir impressora ........................................................................................... 9

2 Safata de paper ............................................................................................................. 11

Mides de paper compatibles ................................................................................................... 12
Tipus de paper compatibles .................................................................................................... 14
Càrrega de les safates d'entrada ............................................................................................. 15

Càrrega de la safata 1 ............................................................................................ 15
Càrrega de la safata 2 ............................................................................................ 16
Càrrega de la safata opcional 3 ............................................................................... 18

3 Impressió ....................................................................................................................... 21

Controladors d'impressora compatibles (Windows) .................................................................... 22
Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Windows) ...................................................... 24

Prioritat pel canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió ....................................... 24
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programa .... 24
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 25
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 25

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Mac OS X) .................................................... 26

Prioritat pel canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió ....................................... 26

CAWW

iii

background image

Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programari .. 26
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 26
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 27

Impressió de tasques per a Windows ....................................................................................... 28

Utilització d'una drecera d'impressió (Windows) ........................................................ 28
Creació d'una drecera d'impressió (Windows) ........................................................... 29
Impressió automàtica a les dues cares amb Windows ................................................. 31
Impressió manual a les dues cares amb Windows ....................................................... 32
Impressió de diverses pàgines per full amb Windows .................................................. 34
Selecció de l'orientació de la pàgina (Windows) ........................................................ 36
Selecció del tipus de paper (Windows) ...................................................................... 37
Impressió de la primera o l'última pàgina amb un paper diferent (Windows) ................. 38
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Windows) ............. 40
Creació d'un fullet (Windows) .................................................................................. 41

Impressió de tasques per a Mac OS X ...................................................................................... 43

Utilització d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) .............................................. 43
Creació d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) ................................................. 43
Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X) ...................................................... 43
Impressió manual a les dues cares (Mac OS X) ........................................................... 44
Impressió de diverses pàgines en un full de paper (Mac OS X) ..................................... 45
Selecció de l'orientació de la pàgina (Mac OS X) ....................................................... 45
Selecció del tipus de paper (Mac OS X) ..................................................................... 45
Impressió d'una portada (Mac OS X) ........................................................................ 46
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Mac OS X) ............ 46
Creació d'un fullet (Mac OS X) ................................................................................. 46

Tasques d'impressió addicionals (Windows) ............................................................................. 47

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Windows) ........................................................ 47
Selecció de la mida de paper (Windows) .................................................................. 47
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Windows) .......................................... 47
Impressió de marques d'aigua (Windows) ................................................................. 48

Tasques d'impressió addicionals (Mac OS X) ............................................................................ 49

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Mac OS X) ....................................................... 49
Selecció de la mida de paper (Mac) ......................................................................... 49
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X) ........................................ 49
Impressió de marques d'aigua (Mac OS X) ................................................................ 50

Creació d'impressions de qualitat d'arxiu ................................................................................. 51

Creació d'impressions amb qualitat d'arxiu (tauler de control de l'LCD) ......................... 51
Creació d'impressions amb qualitat d'arxiu (tauler de control de la pantalla tàctil) .......... 51

Utilització d'HP ePrint ............................................................................................................. 52

Configuració d'HP ePrint (tauler de control de l'LCD) ................................................... 52
Configuració d'HP ePrint (tauler de control de la pantalla tàctil) .................................... 53

iv

CAWW

background image

Utilització d‘AirPrint ............................................................................................................... 54
Impressió directa des de USB .................................................................................................. 55

4 Gestió i manteniment ...................................................................................................... 57

Ús de la utilitat HP Reconfiguration per canviar la connexió del producte ..................................... 58
Configuració de la funció d'impressió directa sense fil d'HP ........................................................ 59
Ús d'aplicacions de serveis web d'HP ...................................................................................... 60

Utilització de les aplicacions dels serveis web d'HP (tauler de control de l'LCD) .............. 60
Utilització de les aplicacions dels serveis web d'HP (tauler de control de la pantalla
tàctil) ..................................................................................................................... 60

Configuració dels paràmetres IP de xarxa ................................................................................. 61

Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa .......................................................... 61
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control ................... 61

Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP (tauler de control de l'LCD) 61
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP (tauler de control de la
pantalla tàctil) .......................................................................................... 62

Canvi de nom del producte en una xarxa .................................................................. 62
Paràmetres de velocitat d'enllaç i impressió a doble cara ............................................ 63

Paràmetres de l'opció dúplex i de la velocitat d'enllaç (tauler de control de
l'LCD) ..................................................................................................... 63
Paràmetres de l'opció dúplex i de la velocitat d'enllaç (tauler de control de
la pantalla tàctil) ...................................................................................... 63

Caixa d'eines del dispositiu HP (Windows) ............................................................................... 65
HP Utility per Mac OS X ......................................................................................................... 67

Com obrir l'HP Utility ............................................................................................... 67
Característiques d' HP Utility .................................................................................... 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Opcions de seguretat del producte ........................................................................................... 69

Bloqueig del producte .............................................................................................. 69
Establiment o canvi de la contrasenya del producte ..................................................... 69

Configuració econòmica ......................................................................................................... 71

Impressió amb EconoMode ...................................................................................... 71
Establiment del retard per a repòs ............................................................................. 71

Configuració del retard d'hibernació (tauler de control de l'LCD) ................... 71
Configuració del retard d'hibernació (tauler de control de la pantalla tàctil) .... 72

Configuració del retard de la desconnexió automàtica ................................................ 72

Configuració del retard de la desconnexió automàtica (tauler de control de
l'LCD) ..................................................................................................... 72
Configuració del retard de la desconnexió automàtica (tauler de control de
la pantalla tàctil) ...................................................................................... 73

Impressió quan el cartutx de tòner arriba al final de la seva vida útil estimada .............................. 74

CAWW

v

background image

Activació o desactivació dels paràmetres de "Molt baix" (tauler de control de l'LCD) ...... 74
Activació o desactivació dels paràmetres de "Molt baix" (tauler de control de la
pantalla tàctil) ......................................................................................................... 75

Emmagatzematge i reciclatge de consumibles ........................................................................... 76

Reciclatge de subministraments ................................................................................. 76
Emmagatzematge del cartutx de tòner ....................................................................... 76

Instruccions per als recanvis .................................................................................................... 77

Canvi del cartutx de tòner ........................................................................................ 77

Memòria ............................................................................................................................... 79
Actualització del microprogramari ........................................................................................... 80

Actualització manual del codi (tauler de control de l'LCD) ............................................ 80
Actualització manual del codi (tauler de control de la pantalla tàctil) ............................. 80
Configuració del producte perquè actualitzi automàticament el codi (tauler de control
de l'LCD) ................................................................................................................ 80
Configuració del producte perquè actualitzi automàticament el codi (tauler de control
de la pantalla tàctil) ................................................................................................ 81

5 Solució de problemes ...................................................................................................... 83

Llista de comprovació per a solucionar problemes ..................................................................... 84

Pas 1: Assegureu-vos que el producte s'hagi configurat correctament ............................ 84
Pas 2: Comprovació de la connexió amb cables o inalàmbrica .................................... 84
Pas 3: Comproveu si hi ha cap missatge d'error al tauler de control .............................. 85
Pas 4: Comproveu el paper ...................................................................................... 85
Pas 5: Comproveu el programari .............................................................................. 85
Pas 6: Comproveu la funcionalitat d'impressió ............................................................ 85
Pas 7: Comproveu el cartutx de tòner ........................................................................ 85
Pas 8: Proveu d'enviar una tasca d'impressió des d'un ordinador. ................................ 85

Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica .................................................................... 86

Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica (tauler de control de l'LCD) .............. 86
Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica (tauler de control de la pantalla
tàctil) ..................................................................................................................... 86

Sistema d'ajuda del tauler de control ........................................................................................ 87
Interpretació dels missatges del tauler de control ........................................................................ 88

Tipus de missatges del quadre de comandament ......................................................... 88
Missatges del quadre de comandament ..................................................................... 88

10.x000 Supply Error (Error de subministrament 10.x000) ........................... 88
50.X Fuser Error (50.X Error del fusor) Apagueu i torneu a engegar ............... 88
51.XX Error Apagueu i torneu a engegar .................................................... 89
54.XX Error Apagueu i torneu a engegar .................................................... 89
55.X Error Apagueu i torneu a engegar ...................................................... 89
57 Error ventil. Apagueu i torneu a engegar ............................................... 89

vi

CAWW

background image

59.X Error Apagueu i torneu a engegar ...................................................... 90
79 Error de servei Apagueu i torneu a engegar ........................................... 90
Alimentació manual <MIDA>, <TIPUS> Premeu [OK] per veure els suports
disponibles .............................................................................................. 90
Carregueu safata <X> Premeu [OK] per veure els suports disponibles ............. 90
Carregueu safata <X> <TIPUS> <MIDA> .................................................... 91
Carregueu safata 1 <TIPUS> <MIDA> ........................................................ 91
Carregueu safata 1 NORMAL <MIDA> Mode de neteja ............................... 91
Cartutx negre baix ................................................................................... 91
Cartutx negre incompatible Premeu [OK] per continuar ................................. 91
Cartutx negre molt baix ............................................................................ 92
Cartutx negre usat instal·lat Premeu [OK] per continuar ................................. 92
Door open (Porta oberta) .......................................................................... 92
El controlador no és vàlid Premeu [OK] ....................................................... 93
Embús a <ubicació> ................................................................................. 93
Embús a la safata <X> Elimineu l'embús i després Premeu [OK] ..................... 93
Error 49 Apagueu i torneu a engegar ......................................................... 93
Error 79 Apagueu i torneu a engegar ......................................................... 93
Error de dispositiu Premeu [OK] ................................................................. 94
Error impr. Premeu [OK]. Si es repeteix apagueu i engeg. ............................ 94
Impressió a doble cara manual Carregueu safata <X> Premeu [OK] .............. 94
Impressió errònia Premeu [OK] .................................................................. 94
Install black cartridge (Instal·leu un cartutx negre) ......................................... 95
Memòria baixa Premeu [OK] ..................................................................... 95
Mida inesperada a safata <X> Carregueu <mida> Premeu [OK] ................... 95
Neteja .................................................................................................... 95
Niv. submin. baixos ................................................................................. 96
Rear door open (Porta posterior oberta) ...................................................... 96
Subministrament original d'HP instal·lat ....................................................... 96
Substituir cartutx negre .............................................................................. 96
Traieu el material de transport del cartutx de tòner ....................................... 96

L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper ................................... 98

El producte no agafa paper ..................................................................................... 98
El producte agafa més d'un full de paper alhora ......................................................... 98
Prevenció dels embussos de paper ............................................................................ 98

Solució d'encallaments ......................................................................................................... 100

Ubicacions d'embussos .......................................................................................... 100
Eliminació d'embussos a la safata 1 ........................................................................ 100
Eliminació d'embussos a la safata 2 ........................................................................ 102
Eliminació d'embussos de la safata opcional 3 ......................................................... 104
Solucioneu els embussos de la caixa de sortida ........................................................ 105

CAWW

vii

background image

Eliminació d'embussos a l'àrea del duplexor ............................................................ 105
Eliminació d'embussos a l'àrea del fusor .................................................................. 106

Millora de la qualitat d'impressió ........................................................................................... 108

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Windows) ........................................ 108
Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X) ....................................... 108
Comprovació de l'estat del cartutx de tòner .............................................................. 109

Impressió de la pàgina d'estat dels consumibles (tauler de control de l'LCD) .. 109
Impressió de la pàgina d'estat dels consumibles (tauler de control de la
pantalla tàctil) ........................................................................................ 109
Comprovació de l'estat dels subministraments ............................................ 109

Impressió d'una pàgina de neteja ........................................................................... 110

Impressió d'una pàgina de neteja (tauler de control de l'LCD) ..................... 110
Impressió d'una pàgina de neteja (tauler de control de la pantalla tàctil) ...... 110

Inspecció de danys al cartutx de tòner ..................................................................... 110
Comprovació del paper i de l'entorn d'impressió ...................................................... 111

Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP ................................... 111
Comprovació de l'entorn del producte ...................................................... 112

Comprovació dels paràmetres de les feines d'impressió ............................................. 112

Comprovació del paràmetre EconoMode .................................................. 112

Ús del controlador d'impressió que s'adapti millor a les necessitats d'impressió ............ 112

El producte no imprimeix o imprimeix lentament ...................................................................... 114

El producte no imprimeix ....................................................................................... 114
El producte imprimeix lentament ............................................................................. 115

Solucioneu els problemes d'impressió USB .............................................................................. 116

El menú de la unitat flash USB no s'obre en introduir l'accessori USB .......................... 116
El fitxer no s'imprimeix des de l'accessori d'emmagatzematge USB ............................. 116
El fitxer que voleu imprimir no apareix al menú de la unitat flash USB ......................... 117

Solució de problemes de connexió directa .............................................................................. 118
Solució de problemes de la xarxa cablejada ........................................................................... 119

Mala connexió física ............................................................................................. 119
L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte .................... 119
L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte .......................................... 120
El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió a doble
cara (dúplex) per a la xarxa ................................................................................... 120
Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat ........................... 120
El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat correctament ...... 120
El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa incorrectes ............... 121

Solució de problemes de xarxa sense fil ................................................................................. 122

Llista de comprovació de connectivitat sense cables .................................................. 122
El producte no imprimeix un cop finalitzada la configuració sense cables .................... 123
El producte no imprimeix i a l'ordinador hi ha instal·lat un tallafoc d'un altre proveïdor . 123

viii

CAWW

background image

La connexió sense cables no funciona després que s'hagi mogut l'encaminador o el
producte sense cables ............................................................................................ 123
No és possible la connexió de més ordinadors al producte sense cables ..................... 123
El producte sense cables perd la comunicació quan es connecta a una xarxa VPN ....... 124
La xarxa no apareix a la llista de xarxes sense cables ............................................... 124
La xarxa sense cables no funciona .......................................................................... 124
Execució d'una prova de diagnòstic de la xarxa sense fil .......................................... 124
Reducció d'interferències a una xarxa sense cables ................................................... 125

Resolució de problemes de programari del producte amb el Windows ....................................... 126

El controlador d'impressió del producte no apareix a la carpeta Impressora ................ 126
Apareix un missatge d'error durant la instal·lació del programari ............................... 126
El producte està en el mode A punt, però no s'imprimeix res ...................................... 126

Solució de problemes de programari del producte amb Mac OS X ............................................ 128

El controlador d'impressió no apareix a la llista Impressió i fax o Impressió i escaneig .. 128
El nom del producte no apareix a la relació de productes de la llista Impressió i fax o
Impressió i escaneig .............................................................................................. 128
El controlador d'impressió no configura automàticament el producte seleccionat a la
llista Impressió i fax o Impressió i escaneig .............................................................. 128
Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu ...................................... 129
Si el connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el producte
no apareix a la llista Impressió i fax o Impressió i escaneig. ....................................... 129
Esteu utilitzant un controlador d'impressió genèric amb una connexió USB .................. 130

Eliminació de programari (Windows) ..................................................................................... 131
Eliminació de programari (Mac OS X) .................................................................................... 132

6 Consumibles i accessoris ............................................................................................... 133

Encarregueu peces, accessoris i subministraments .................................................................... 134
Política d'HP sobre els consumibles que no són d'HP ................................................................ 134
Lloc web contra les falsificacions d'HP .................................................................................... 134

Índex ............................................................................................................................... 135

CAWW

ix

background image

x

CAWW