Nápověda pro HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

Uživatelská příručka

M401

background image
background image

Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400
M401

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních

o záruce dodaných s těmito výrobky

a službami. Z tohoto dokumentu nelze

vyvozovat další záruky. Společnost HP není

odpovědná za technické nebo textové chyby

nebo opomenutí obsažená v tomto

dokumentu.

Edition 1, 9/2014

Číslo dílu: CF270-91005

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

jsou

ochranné známky společnosti Adobe

Systems Incorporated.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky

společnosti Apple Computer, Inc.

registrované v USA a dalších zemích /

oblastech. iPod je ochranná známka

společnosti Apple Computer, Inc. iPod je

určen pouze pro legální kopírování či

kopírování autorizované držitelem

autorských práv. Nekraďte hudbu.

Bluetooth je ochranná známka, která je

majetkem příslušného vlastníka, používaná

společností Hewlett-Packard Company na

základě licence.

Java™ je v USA ochranná známka

společnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

a Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

background image

Obsah

1 Úvod k produktu .............................................................................................................. 1

Přehled produktu ...................................................................................................................... 2

Pohled na produkt zepředu ........................................................................................ 2
Pohled na produkt zezadu ......................................................................................... 3
Umístění sériového čísla a čísla modelu ....................................................................... 3
Uspořádání ovládacího panelu ................................................................................... 4

Ovládací panel zařízení LCD ...................................................................... 4
Dotykový ovládací panel ............................................................................. 5

Hlavní obrazovka dotykové obrazovky ........................................................................ 7

Tisk hlášení produktu ................................................................................................................ 8

Tisk hlášení o produktu z ovládacího panelu LCD .......................................................... 8
Tisk hlášení o produktu pomocí dotykového ovládacího panelu ....................................... 9

Odmítnutí sdílení tiskárny .......................................................................................................... 9

2 Zásobník papíru ............................................................................................................. 11

Podporované formáty papíru ................................................................................................... 12
Podporované typy papíru ........................................................................................................ 14
Naplnění vstupních zásobníků ................................................................................................. 15

Naplnění zásobníku 1 ............................................................................................. 15
Naplnění zásobníku 2 ............................................................................................. 16
Naplnění doplňkového zásobníku 3 .......................................................................... 18

3 Tisk ................................................................................................................................ 21

Podporované ovladače tiskárny (Windows) ............................................................................... 22
Změna nastavení tiskové úlohy (Windows) ................................................................................ 24

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy .................................................................. 24
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 24
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 24
Změna nastavení konfigurace zařízení ....................................................................... 25

Změna nastavení tiskové úlohy (Mac OS X) ............................................................................... 26

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy .................................................................. 26

CSWW

iii

background image

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 26
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 26
Změna nastavení konfigurace produktu ...................................................................... 27

Tiskové úlohy pro systém Windows .......................................................................................... 28

Použití zkratky pro tisk (Windows) ............................................................................ 28
Vytvoření zkratky pro tisk (Windows) ......................................................................... 29
Automatický tisk na obě strany (duplexní) v systému Windows ...................................... 31
Ruční tisk na obě strany (duplexní) v systému Windows ............................................... 32
Tisk více stránek na list v systému Windows ................................................................ 34
Výběr orientace stránky (Windows) ........................................................................... 36
Výběr typu papíru (Windows) ................................................................................... 37
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír (Windows) ............................................ 38
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Windows) ................................................... 39
Vytvoření brožury (Windows) ................................................................................... 40

Tiskové úlohy pro systém Mac OS X ......................................................................................... 43

Použití předvolby tisku (Mac OS X) ........................................................................... 43
Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X) ........................................................................ 43
Automatický oboustranný tisk (Mac OS X) .................................................................. 43
Ruční oboustranný tisk (Mac OS X) ............................................................................ 44
Tisk více stránek na jeden list papíru (systém Mac OS X) .............................................. 45
Výběr orientace stránky (Mac OS X) .......................................................................... 45
Výběr typu papíru (Mac OS X) ................................................................................. 45
Tisk titulní stránky (Mac OS X) .................................................................................. 46
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Mac OS X) .................................................. 46
Vytvoření brožury (Mac OS X) .................................................................................. 46

Další tiskové úlohy (systém Windows) ....................................................................................... 47

Zrušení tiskové úlohy (Windows) ............................................................................... 47
Výběr formátu papíru (Windows) .............................................................................. 47
Výběr vlastního formátu papíru (Windows) ................................................................. 47
Tisk vodoznaků (Windows) ...................................................................................... 48

Další tiskové úlohy (systém Mac OS X) ...................................................................................... 49

Zrušení tiskové úlohy (Mac OS X) .............................................................................. 49
Výběr formátu papíru (Mac OS X) ............................................................................. 49
Výběr vlastního formátu papíru (Mac OS X) ............................................................... 49
Tisk vodoznaků (Mac OS X) ..................................................................................... 49

Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci .................................................................................... 51

Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci (ovládací LCD panel) ....................................... 51
Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci (dotykový ovládací panel) ................................ 51

Použití služby HP ePrint ........................................................................................................... 52

Nastavení služby HP ePrint (ovládací panel LCD) ........................................................ 52
Nastavení služby HP ePrint (dotykový ovládací panel) ................................................. 53

iv

CSWW

background image

Použití serveru AirPrint ............................................................................................................ 54
Přímý tisk z portu USB ............................................................................................................. 55

4 Správa a údržba ............................................................................................................ 57

Použití nástroje HP Reconfiguration Utility ke změně připojení produktu ........................................ 58
Nastavení funkce HP Wireless Direct ........................................................................................ 59
Použití aplikací Webových služeb HP ....................................................................................... 60

Použít aplikace Webových služeb HP (ovládací LCD panel) ......................................... 60
Použití aplikací webových služeb HP (dotykový ovládací panel) .................................... 60

Konfigurace nastavení sítě IP ................................................................................................... 61

Zobrazení nebo změna nastavení sítě ........................................................................ 61
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu ............................ 61

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 (ovládací LCD panel) ..................... 61
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 (dotykový ovládací panel) .............. 61

Přejmenování produktu v síti ..................................................................................... 62
Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku ..................................................... 63

Nastavení rychlosti připojení a oboustranného tisku (ovládací LCD panel) ....... 63
Nastavení rychlosti připojení a oboustranného tisku (dotykový ovládací panel) 63

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 65
Nástroj HP Utility pro systém Mac OS X .................................................................................... 67

Spuštění nástroje HP Utility ....................................................................................... 67
Funkce nástroje HP Utility ......................................................................................... 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Funkce zabezpečení produktu ................................................................................................. 69

Zamknutí zařízení ................................................................................................... 69
Nastavení nebo změna hesla produktu ...................................................................... 69

Úsporná nastavení ................................................................................................................. 71

Tisk v režimu EconoMode ........................................................................................ 71
Nastavení doby pro přechod do úsporného režimu ..................................................... 71

Nastavení zpoždění spánku (ovládací panel LCD) ........................................ 71
Nastavení zpoždění spánku (dotykový ovládací panel) ................................. 72

Nastavení automatického zpoždění vypnutí ................................................................ 72

Nastavení automatického zpoždění vypnutí (ovládací LCD panel) .................. 72
Nastavení automatického zpoždění vypnutí (dotykový ovládací panel) ........... 73

Tisk v případě, že tonerová kazeta dosáhne konce životnosti ...................................................... 74

Povolení nebo zakázání funkce Velmi nízká úroveň (ovládací LCD panel) ...................... 74
Zapnutí nebo vypnutí nastavení Velmi nízká úroveň (dotykový ovládací panel) ............... 75

Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu .......................................................................... 76

Recyklace spotřebního materiálu ............................................................................... 76
Skladování tonerové kazety ...................................................................................... 76

Návod k výměně ................................................................................................................... 77

CSWW

v

background image

Výměna tonerové kazety .......................................................................................... 77

Paměť ................................................................................................................................... 79
Aktualizace firmwaru .............................................................................................................. 80

Ručně aktualizovat firmware (ovládací LCD panel) ...................................................... 80
Ruční aktualizace firmwaru (dotykový ovládací panel) ................................................. 80
Nastavení automatické aktualizace firmwaru produktu (ovládací LCD panel) .................. 80
Nastavení automatické aktualizace firmwaru produktu (dotykový ovládací panel) ........... 81

5 Řešení potíží ................................................................................................................... 83

Kontrolní seznam řešení potíží ................................................................................................. 84

Krok 1: Kontrola, zda je produkt správně nastaven ..................................................... 84
Krok 2: Kontrola kabelového nebo bezdrátového připojení .......................................... 84
Krok 3: Kontrola, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy .................. 85
Krok 4: Kontrola papíru ........................................................................................... 85
Krok 5: Kontrola softwaru ........................................................................................ 85
Krok 6: Kontrola funkce tisku .................................................................................... 85
Krok 7: Kontrola tonerové kazety .............................................................................. 85
Krok 8: Pokuste se odeslat tiskovou úlohu z počítače ................................................... 85

Obnovení výchozích nastavení z výroby ................................................................................... 86

Obnovení výchozích výrobních nastavení (ovládací LCD panel) .................................... 86
Obnovení výchozího nastavení od výrobce (dotykový ovládací panel) ........................... 86

Systém nápovědy na ovládacím panelu .................................................................................... 87
Interpretace zpráv ovládacího panelu ....................................................................................... 88

Typy zpráv ovládacího panelu .................................................................................. 88
Hlášení ovládacího panelu ....................................................................................... 88

10.x000 Chyba spotřebního materiálu ....................................................... 88
49 Chyba Vypněte-zapněte ....................................................................... 88
50.x Chyba fix. j. Vypněte-zapněte ............................................................ 89
51.XX Chyba Vypněte-zapněte .................................................................. 89
54.XX Chyba Vypněte-zapněte .................................................................. 89
55.X Chyba Vypněte-zapněte .................................................................... 89
57 Chyba ventil. Vypněte-zapněte .............................................................. 90
59.X Chyba Vypněte-zapněte .................................................................... 90
79 Chyba Vypněte-zapněte ....................................................................... 90
79 Chyba servis Vypněte-zapněte .............................................................. 91
Černá kazeta je téměř prázdná ................................................................. 91
Čištění .................................................................................................... 91
Dochází černá kazeta. .............................................................................. 91
Dochází spotřební materiál ........................................................................ 92
Chyba tisku Stiskněte [OK] ........................................................................ 92
Chyba zařízení Stiskněte [OK] ................................................................... 92

vi

CSWW

background image

Instalujte černou kazetu ............................................................................. 92
Je nainstalována použitá černá kazeta Pokračujte stisknutím tlačítka [OK] ....... 93
Málo paměti Stiskněte [OK] ....................................................................... 93
Nainstalován originální spotřební materiál HP. ............................................ 93
Naplňte zásobník <X> [OK] zobr. dostupná média ...................................... 93
Naplňte zásobník 1 BĚŽNÝ <FORMÁT> Režim čištění ................................. 93
Neočekávaný formát papíru v zásobníku <X> Vložte formát <size> Stiskněte
[OK] ....................................................................................................... 94
Neplatný ovladač Stiskněte [OK] ............................................................... 94
Nepodporovaná černá kazeta Pokračujte stisknutím tlačítka [OK] .................. 94
Odstranění přepravního materiálu z tonerové kazety .................................... 94
Otevřená dvířka ....................................................................................... 94
Otevřená zadní dvířka .............................................................................. 95
Plnění zásobníku 1 <TYP>, <FORMÁT> ...................................................... 95
Použít zás. č. <X> <TYP> <FORMÁT> ........................................................ 95
Ruční oboustranný Naplňte zásobník <X> Stiskněte [OK] .............................. 95
Ruční podávání <FORMÁT>, <TYP> [OK] zobr. dostupná média ................... 95
Selhání tisku, stiskněte OK. Pokud se chyba opak. – vyp. a zap. .................... 96
Uvíznutí papíru v <umístění> ..................................................................... 96
Uvíznutí v zásobníku <X> Odstraňte uvíznutí a potom Stiskněte [OK] ............. 96
Vyměňte černou kazetu ............................................................................. 96

Papír se nesprávně podává nebo uvíznul .................................................................................. 97

Produkt nepodává papír .......................................................................................... 97
Produkt podává více listů papíru ............................................................................... 97
Zabránění uvíznutí papíru ........................................................................................ 97

Odstranění uvíznutého papíru ................................................................................................. 98

Místa uvíznutí ......................................................................................................... 98
Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 1 ............................................................ 98
Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 2 .......................................................... 100
Odstranění uvíznutého papíru z doplňkového zásobníku 3 ........................................ 102
Odstranění uvíznutí z výstupní přihrádky .................................................................. 103
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti jednotky pro oboustranný tisk ......................... 104
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky ............................................ 105

Zlepšení kvality tisku ............................................................................................................. 106

Kontrola nastavení typu papíru (Windows) ............................................................... 106
Kontrola nastavení typu papíru (systém Mac OS X) ................................................... 106
Kontrola stavu tonerové kazety ............................................................................... 107

Tisk stránky stavu spotřebního materiálu (ovládací LCD panel) ..................... 107
Tisk stránky stavu spotřebního materiálu (dotykový ovládací panel) .............. 107
Kontrola stavu spotřebního materiálu ........................................................ 107

Tisk čisticí stránky .................................................................................................. 108

CSWW

vii

background image

Tisk čisticí stránky (ovládací panel LCD) .................................................... 108
Tisk čisticí stránky (dotykový ovládací panel) ............................................. 108

Kontrola poškození tonerové kazety ........................................................................ 108
Kontrola papíru a tiskového prostředí ...................................................................... 109

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP .......................... 109
Kontrola pracovního prostředí produktu .................................................... 110

Kontrola nastavení tiskových úloh ............................................................................ 110

Kontrola nastavení režimu EconoMode ..................................................... 110

Použití ovladače tisku, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám ..................... 110

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. ..................................................................................... 112

Produkt netiskne. ................................................................................................... 112
Produkt tiskne pomalu. ........................................................................................... 113

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB .............................................................................. 114

Nabídka USB flash disku se po připojení zařízení USB nezobrazí .............................. 114
Soubor netiskne z úložiště USB. .............................................................................. 114
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce USB flash disku ....................... 115

Řešení potíží s přímým připojením .......................................................................................... 116
Řešení potíží s kabelovou sítí ................................................................................................. 117

Špatné fyzické připojení. ....................................................................................... 117
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu ........................................................ 117
Počítač nekomunikuje s produktem. ......................................................................... 118
Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě ....................................... 118
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou. .................... 118
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny. ................................. 118
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná. .................................. 118

Řešení potíží s bezdrátovou sítí .............................................................................................. 119

Kontrolní seznam bezdrátové konektivity .................................................................. 119
Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne ............................................. 119
Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany ...................... 120
Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje . . 120
K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů ............................................... 120
Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat ............................... 120
Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí .......................................................... 120
Bezdrátová síť nefunguje ....................................................................................... 121
Provedení diagnostického testu bezdrátové sítě ......................................................... 121
Redukce rušení v bezdrátové síti ............................................................................. 122

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows ........................................... 123

Ovladač tisku pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna ..................................... 123
Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva ............................................. 123
Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne .............................................................. 123

Řešení potíží se softwarem produktu v systému Mac OS X ......................................................... 125

viii

CSWW

background image

V seznamu Tisk a fax nebo Vytisknout a skenovat není ovladač tisku uveden ................ 125
Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Tisk a fax nebo
Vytisknout a skenovat ............................................................................................ 125
Ovladač tisku nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Tisk a fax nebo
Vytisknout a skenovat ............................................................................................ 125
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu ......................................... 126
Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu
Tisk a fax nebo Vytisknout a skenovat ...................................................................... 126
Pro připojení USB používáte obecný ovladač tisku .................................................... 126

Odebrání softwaru (Windows) .............................................................................................. 127
Odebrání softwaru (Mac OS X) ............................................................................................. 128

6 Spotřební materiál a příslušenství ................................................................................. 129

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu .............................................. 130
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního spotřebního materiálu ...................................... 130
Webové stránky společnosti HP proti padělání ........................................................................ 130

Rejstřík ............................................................................................................................. 133

CSWW

ix

background image

x

CSWW