HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Odebrání softwaru (Mac OS X)

background image

Odebrání softwaru (Mac OS X)

Chcete-li odebrat software, musíte mít práva správce.

1.

Odpojte produkt od počítače.

2.

Otevřete složku Aplikace.

3.

Vyberte položku Hewlett Packard.

4.

Vyberte možnost HP Uninstaller.

5.

Ze seznamu zařízení vyberte produkt a klikněte na tlačítko Odinstalovat.

6.

Po odinstalaci softwaru restartujte počítač a vyprázdněte Koš.

128

Kapitola 5 Řešení potíží

CSWW