HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Použití aplikací webových služeb HP (dotykový ovládací panel)

background image

Použití aplikací webových služeb HP (dotykový ovládací panel)

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Webové služby .

2.

Stiskněte tlačítko Povolit Webové služby HP.

Po stažení aplikace z webu HP ePrintCenter je aplikace k dispozici na ovládacím panelu produktu

v nabídce

Apps

.

60

Kapitola 4 Správa a údržba

CSWW