HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series hjælp

background image

LASERJET PRO 400

Brugervejledning

M401

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt

tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og

-serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er

ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle

fejl eller mangler heri.

Edition 1, 9/2014

Varenummer: CF270-91006

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemærker tilhørende Adobe Systems

Incorporated.

Apple og Apple-logoet er varemærker

tilhørende Apple Computer, Inc., der

registreret i USA og andre lande/områder.

iPod er et varemærke tilhørende Apple

Computer, Inc. iPod må kun anvendes til

lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af

indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke

musik.

Bluetooth er et varemærke, der tilhører dets

ejer og anvendes af Hewlett-Packard

Company i henhold til en licensaftale.

Java™ er et varemærke tilhørende Sun

Microsystems, Inc. i USA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Produktpræsentation ........................................................................................................ 1

Produktvisning ......................................................................................................................... 2

Produktet set forfra .................................................................................................... 2
Produktet set bagfra .................................................................................................. 3
Placering af serienummer og modelnummer .................................................................. 3
Kontrolpanelet .......................................................................................................... 4

LCD-kontrolpanel ........................................................................................ 4
Berøringsfølsomt kontrolpanel ...................................................................... 5

Startskærmbilledet på berøringsfølsomt display ............................................................. 7

Udskrivning af produktrapporter ................................................................................................ 8

Udskriv produktrapporter fra et LCD-kontrolpanel .......................................................... 8
Udskriv produktrapporter fra et berøringsfølsomt kontrolpanel) ........................................ 9

Printer deler ansvarsfraskrivelse ................................................................................................. 9

2 Papirbakke .................................................................................................................... 11

Understøttede papirstørrelser ................................................................................................... 12
Understøttede papirtyper ......................................................................................................... 14
Fyld papirbakkerne ................................................................................................................ 15

Læg papir i bakke 1 ................................................................................................ 15
Læg papir i bakke 2 ................................................................................................ 16
Læg papir i ekstrabakke 3 ........................................................................................ 18

3 Udskriv .......................................................................................................................... 21

Understøttede printerdrivere (Windows) .................................................................................... 22
Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) .................................................................... 24

Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob ...................................................... 24
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 24
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 25
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 25

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) ................................................................... 26

Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob ...................................................... 26

DAWW

iii

background image

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 26
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob. ........................................... 26
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 27

Udskrivningsopgaver for Windows ........................................................................................... 28

Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) .................................................................. 28
Oprettelse af en udskrivningsgenvej (Windows) .......................................................... 29
Udskriv automatisk på begge sider med Windows ...................................................... 31
Udskriv manuelt på begge sider med Windows .......................................................... 32
Udskriv flere sider pr. ark med Windows ................................................................... 34
Valg af sideretning (Windows) ................................................................................. 36
Valg af papirtype (Windows) ................................................................................... 37
Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) ................................... 38
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) ............................. 40
Oprettelse af en brochure (Windows) ........................................................................ 41

Udskrivningsopgaver for Mac OS X ......................................................................................... 43

Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) .................................................. 43
Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) .......................................... 43
Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) .................................................... 43
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) ........................................... 44
Udskrivning af flere sider på ét ark papir (Mac OS X) ................................................. 45
Valg af sideretning (Mac OS X) ................................................................................ 45
Valg af papirtype (Mac OS X) .................................................................................. 45
Udskrivning af en forside (Mac OS X) ........................................................................ 46
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) ............................ 46
Oprettelse af en brochure (Mac OS X) ....................................................................... 46

Flere udskrivningsopgaver (Windows) ...................................................................................... 47

Annullering af et udskriftsjob (Windows) .................................................................... 47
Valg af papirformat (Windows) ................................................................................ 47
Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) ...................................................... 47
Udskrivning af vandmærker (Windows) ..................................................................... 48

Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) ..................................................................................... 49

Annullering af et udskriftsjob (Mac) ........................................................................... 49
Valg af papirformat (Mac OS X) ............................................................................... 49
Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) ..................................................... 49
Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) .................................................................... 49

Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet ................................................................................ 51

Opret udskrifter i arkiveringskvalitet (LCD-kontrolpanel) ................................................ 51
Opret udskrifter i arkiveringskvalitet (berøringsfølsomt kontrolpanel) .............................. 51

Brug af HP ePrint .................................................................................................................... 52

Konfigurer HP ePrint (LCD-kontrolpanel) ...................................................................... 52
Konfigurer HP ePrint (berøringsfølsomt kontrolpanel) .................................................... 53

iv

DAWW

background image

Brug AirPrint .......................................................................................................................... 54
Direkte USB-udskrivning .......................................................................................................... 55

4 Administration og vedligeholdelse .................................................................................. 57

Brug af HP Reconfiguration Utility til at ændre produktforbindelsen ............................................... 58
Konfigurer HP Wireless Direct-udskrivning ................................................................................. 59
Brug af HP Web Services-programmer ...................................................................................... 60

Brug HP Web Services-programmer (LCD-kontrolpanel) ................................................ 60
Brug HP Web Services-programmer (kontrolpanel i berøringsfølsomt display) ................. 60

Konfiguration af IP-netværksindstillinger .................................................................................... 61

Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ................................................. 61
Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet .................................... 61

Manuel konfiguration af IPv4 TCP/IP-parametrene (LCD-kontrolpanel) ............. 61
Manuel konfiguration af IPv4 TCP/IP-parametrene (berøringsfølsomt
kontrolpanel) ........................................................................................... 61

Omdøbning af produktet på netværket ...................................................................... 62
Linkhastighed og dupleksindstillinger ......................................................................... 63

Forbindelseshastighed og dupleksindstillinger (LCD-kontrolpanel) ................... 63
Forbindelseshastighed og dupleksindstillinger (berøringsfølsomt kontrolpanel) .. 63

HP Device Toolbox ................................................................................................................. 65
HP Utility til Mac OS X ............................................................................................................ 67

Åbn HP Utility ......................................................................................................... 67
HP Utility-funktioner ................................................................................................. 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Produktsikkerhedsfunktioner ..................................................................................................... 69

Låsning af produktet ................................................................................................ 69
Angivelse eller ændring af adgangskoden for produktet .............................................. 69

Økonomiindstillinger .............................................................................................................. 71

Udskrivning med EconoMode ................................................................................... 71
Indstilling af dvaleforsinkelsen ................................................................................... 71

Angiv udsættelse af dvale (LCD-kontrolpanel) ............................................... 71
Angiv udsættelse af dvale (berøringsfølsomt kontrolpanel) ............................. 72

Angiv udsættelsen af automatisk slukning ................................................................... 72

Angiv udsættelse af automatisk slukning (LCD-kontrolpanel) ........................... 72
Angiv udsættelse af automatisk slukning (berøringsfølsomt kontrolpanel) ......... 73

Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid .............................................. 74

Aktiver eller deaktiver indstillingerne Ved meget lav (LCD-kontrolpanel) .......................... 74
Aktiver eller deaktiver indstillingerne Ved meget lav (berøringsfølsomt kontrolpanel) ........ 75

Lagre og genbruge forbrugsvarer ............................................................................................. 76

Genbruge forbrugsvarer .......................................................................................... 76
Opbevaring af tonerpatron ...................................................................................... 76

DAWW

v

background image

Udskiftningsanvisninger .......................................................................................................... 77

Skift tonerpatronen .................................................................................................. 77

Hukommelse .......................................................................................................................... 80
Opdatering af firmwaren ........................................................................................................ 81

Opdater firmwaren manuelt (LCD-kontrolpanel) ........................................................... 81
Opdater firmwaren manuelt (berøringsfølsomt kontrolpanel) ......................................... 81
Indstil produktet til automatisk at opdatere firmwaren (LCD-kontrolpanel) ........................ 81
Indstil produktet til automatisk at opdatere firmwaren (berøringsfølsomt kontrolpanel) ...... 82

5 Problemløsning .............................................................................................................. 83

Tjekliste for problemløsning ..................................................................................................... 84

Trin 1: Kontroller, at produktet er korrekt konfigureret .................................................. 84
Trin 2: Kontroller den kabelbaserede eller trådløse forbindelse. .................................... 84
Trin 3: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet ..................................... 85
Trin 4: Kontroller papiret .......................................................................................... 85
Trin 5: Kontroller softwaren ...................................................................................... 85
Trin 6: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten .............................................................. 85
Trin 7: Kontroller tonerpatronen ................................................................................ 85
Trin 8: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer. ................................................... 85

Gendannelse af fabriksstandarderne ........................................................................................ 86

Gendan fabriksstandarderne (LCD-kontrolpanel) ......................................................... 86
Gendan fabriksstandarderne (berøringsfølsomt kontrolpanel) ........................................ 86

Kontrolpanelets Hjælp-system ................................................................................................... 87
Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet ............................................................................. 88

Meddelelsestyper på kontrolpanelet .......................................................................... 88
Meddelelser på kontrolpanelet .................................................................................. 88

10.x000 Fejl i forbrugsvare ....................................................................... 88
49 Fejl Sluk og tænd ................................................................................ 88
50.x Fikserfejl Sluk og tænd ...................................................................... 89
51.XX Fejl Sluk og tænd ............................................................................ 89
54.XX Fejl Sluk og tænd ............................................................................ 89
55.X Fejl Sluk og tænd ............................................................................. 89
57 Blæserfejl Sluk og tænd ........................................................................ 90
59.X Fejl Sluk og tænd ............................................................................. 90
79 Fejl Sluk og tænd ................................................................................ 90
79 Servicefejl Sluk og tænd ....................................................................... 91
Bagdæksel åbent ..................................................................................... 91
Der er installeret en brugt sort patron Tryk på [OK] for at fortsætte ................. 91
Der er installeret en ægte HP-forbrugsvare ................................................... 91
Enhedsfejl Tryk på [OK] ............................................................................ 91
Fejludskrift Tryk på [OK] ........................................................................... 92

vi

DAWW

background image

Fjern transportemballage fra tonerpatron .................................................... 92
Forbrugsvarer lav ..................................................................................... 92
Fyld bakke <X> Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper ............................ 92
Fyld bakke <X> <TYPE> <SIZE> ................................................................ 93
Fyld bakke 1 <TYPE>, <FORMAT> ............................................................. 93
Fyld bakke 1 ALMINDELIG <SIZE> Rensetilstand .......................................... 93
Hukommelse lav Tryk på [OK] ................................................................... 93
Ikke-understøttet sort patron Tryk på [OK] for at fortsætte ............................... 93
Installer sort patron ................................................................................... 94
Manuel duplex Fyld bakke <X> Tryk på [OK] .............................................. 94
Manuel indføring <SIZE>, <TYPE> Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper . . 94
Papirstop i <placering> ............................................................................ 94
Papirstop i bakke <X> Ryd papirstoppet, og Tryk på [OK] ............................ 94
Renser .................................................................................................... 95
Sort patron lav ......................................................................................... 95
Sort patron meget lav ............................................................................... 95
Udskift sort tonerkassette ........................................................................... 95
Udskriftsfejl, tryk på OK. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke og derefter
tænde produktet igen. ............................................................................... 96
Ugyldig driver Tryk på [OK] ...................................................................... 96
Uventet størrelse i bakke <X> Ilæg <format> Tryk på [OK] ............................ 96
Åbent dæksel .......................................................................................... 96

Papiret fremføres forkert eller sidder fast ................................................................................... 97

Produktet tager ikke papir ........................................................................................ 97
Produktet tager flere ark papir .................................................................................. 97
Forebyg papirstop ................................................................................................... 97

Afhjælpning af papirstop ........................................................................................................ 98

Mulige placeringer af papirstop ................................................................................ 98
Ryd et papirstop i bakke 1 ....................................................................................... 98
Ryd papirstop i bakke 2 ......................................................................................... 100
Ryd et papirstop i papirbakke 3 (ekstraudstyr) .......................................................... 102
Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakken ............................................................... 103
Afhjælpning af papirstop i dupleksområdet .............................................................. 104
Afhjælpning af papirstop i fikseringsområdet ............................................................ 105

Forbedring af udskriftskvaliteten ............................................................................................. 106

Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) ................................................................. 106
Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) ............................................................... 106
Kontrol af status for tonerpatron .............................................................................. 107

Udskriv statussiden for forbrugsvarer (LCD-kontrolpanel) .............................. 107
Udskriv statussiden for forbrugsvarer (berøringsfølsomt kontrolpanel) ............ 107
Kontrol af status for forbrugsvarer ............................................................. 107

DAWW

vii

background image

Udskriv en renseside .............................................................................................. 108

Udskriv en renseside (LCD-kontrolpanel) .................................................... 108
Udskriv en renseside (berøringsfølsomt kontrolpanel) .................................. 108

Kontroller, om tonerpatronen er beskadiget .............................................................. 108
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet .................................................................. 109

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer ............................................. 109
Kontroller produktmiljøet ......................................................................... 110

Kontroller indstillinger for udskriftsjob ...................................................................... 110

Kontroller EconoMode-indstillingen ........................................................... 110

Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov .............................................. 110

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt. .......................................................... 112

Produktet udskriver ikke. ......................................................................................... 112
Produktet udskriver langsomt ................................................................................... 113

Løs problemer med direkte USB-udskrivning ............................................................................. 114

Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret .............................. 114
Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret ........................................................... 114
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i menuen USB-flashdrev ....................................... 115

Løs problemer med direkte tilslutninger ................................................................................... 116
Løsning af problemer med kablet netværk ............................................................................... 117

Dårlig fysisk forbindelse ......................................................................................... 117
Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet ............................................ 117
Computeren kan ikke kommunikere med produktet. ................................................... 118
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket ......................... 118
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer .............................. 118
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert ................................. 118
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ............................ 118

Løsning af problemer med trådløst netværk .............................................................................. 119

Tjekliste for trådløs forbindelse ................................................................................ 119
Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet ............................ 119
Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på
computeren .......................................................................................................... 120
Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt
er blevet flyttet ...................................................................................................... 120
Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt .......................................... 120
Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN .................. 120
Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk .................................................. 121
Det trådløse netværk fungerer ikke .......................................................................... 121
Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk ................................................... 121
Reducer interferens i et trådløst netværk ................................................................... 122

Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows ................................................................... 123

En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer ........................................ 123

viii

DAWW

background image

Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen ............................................ 123
Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke ..................................................... 123

Afhjælpning af produktsoftwareproblemer med Mac OS X ........................................................ 125

Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan .......................... 125
Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv og fax eller Udskriv og scan ...... 125
Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv og fax
eller Udskriv og scan. ............................................................................................ 125
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede ........................................... 126
Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv og fax eller
Udskriv og scan, efter at driveren er valgt. ............................................................... 126
Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse ........................ 126

Fjernelse af software (Windows) ............................................................................................ 127
Fjernelse af software (Mac OS X) ........................................................................................... 128

6 Forbrugsvarer og ekstraudstyr ..................................................................................... 129

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................. 130
HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP .......................................................... 130
HP's websted for antiforfalskning ........................................................................................... 130

Indeks .............................................................................................................................. 131

DAWW

ix

background image

x

DAWW