Βοήθεια HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

Οδηγός Χρήσης

M401

background image
background image

Εκτυπωτής HP LaserJet Pro 400 M401
series

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια

χρήσης

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η

προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς

προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα

όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί

πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που

συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη

εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή

συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του

παρόντος.

Edition 1, 9/2014

Αριθμός εξαρτήματος: CF270-91008

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και

PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της Adobe

Systems Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της

Apple είναι σήματα κατατεθέντα της Apple

Computer, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες

χώρες/περιοχές. Η ονομασία iPod είναι σήμα

κατατεθέν της Apple Computer, Inc. Η χρήση

του iPod μπορεί να γίνει μόνο με νόμιμη

αντιγραφή ή αντιγραφή κατόπιν

εξουσιοδότησης από τον κάτοχο των

δικαιωμάτων. Μην αντιγράφετε παράνομα

μουσική.

To Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει

στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την

Εταιρεία Hewlett-Packard κατόπιν αδείας.

Η ονομασία Java™ είναι σήμα κατατεθέν στις

Η.Π.Α. της Sun Microsystems, Inc.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®,

Windows® XP και Windows Vista® είναι

σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της

Microsoft Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The

Open Group.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Πληροφορίες για το προϊόν ............................................................................................... 1

Όψεις του προϊόντος ................................................................................................................ 2

Μπροστινή πλευρά προϊόντος ...................................................................................... 2
Πίσω όψη προϊόντος .................................................................................................. 3
Θέση σειριακού αριθμού και αριθμού μοντέλου ............................................................ 3
Διάταξη του πίνακα ελέγχου ........................................................................................ 4

Πίνακας ελέγχου του LCD ............................................................................ 4
Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής ................................................................... 5

Αρχική οθόνη οθόνης αφής ....................................................................................... 7

Αναφορές προϊόντος εκτύπωσης ................................................................................................. 9

Εκτύπωση αναφορών προϊόντος από πίνακα ελέγχου LCD .............................................. 10
Εκτύπωση αναφορών προϊόντος από πίνακα ελέγχου με οθόνη αφής ............................... 10

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ....................................................... 10

2 Δίσκος χαρτιού ............................................................................................................... 11

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ............................................................................................... 12
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού ................................................................................................. 14
Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους εισόδου ............................................................................... 15

Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 1 .................................................................. 15
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 2 .................................................................. 16
Τοποθέτηση χαρτιού στον προαιρετικό Δίσκο 3 ............................................................ 18

3 Εκτύπωση ....................................................................................................................... 21

Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή (Windows) ..................................................... 22
Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Windows) .................................................................... 24

Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης ........................................... 24
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 24
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 25
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 25

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) ................................................................... 26

ELWW

iii

background image

Προτεραιότητα για αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης ........................................... 26
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 26
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 26
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 27

Εκτύπωση εργασιών σε Windows .............................................................................................. 28

Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows) .......................................................... 28
Δημιουργία μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows) ................................................... 29
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows ................................................... 31
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows .............................................. 32
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο στα Windows .............................................. 34
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Windows) ............................................................ 36
Επιλογή τύπου χαρτιού (Windows) ............................................................................. 37
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας σε διαφορετικό χαρτί (Windows) .............. 38
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Windows) ......................................... 39
Δημιουργία φυλλαδίου (Windows) ............................................................................ 40

Εκτύπωση εργασιών σε Mac OS X ............................................................................................. 43

Χρήση μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) ......................................................... 43
Δημιουργία μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) .................................................. 43
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ..................................................... 43
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ................................................ 44
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο (Mac OS X) ................................................... 45
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Mac OS X) .......................................................... 45
Επιλογή τύπου χαρτιού (Mac OS X) ............................................................................ 45
Εκτύπωση εξώφυλλου (Mac OS X) ............................................................................. 46
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Mac OS X) ....................................... 46
Δημιουργία φυλλαδίου (Mac OS X) ........................................................................... 46

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Windows) ...................................................................................... 47

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Windows) ........................................................... 47
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Windows) ........................................................................ 47
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Windows) ............................................... 48
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Windows) .................................................................... 48

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Mac OS X) ..................................................................................... 49

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) .......................................................... 49
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) ....................................................................... 49
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) .............................................. 49
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Mac OS X) ................................................................... 50

Δημιουργία εκτυπώσεων σε ποιότητα αρχειοθέτησης ..................................................................... 51

Δημιουργία εκτυπώσεων ποιότητας αρχειοθέτησης (πίνακας ελέγχου LCD) ........................ 51
Δημιουργία εκτυπώσεων ποιότητας αρχειοθέτησης (πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής) ......... 51

Χρήση της λειτουργίας HP ePrint ............................................................................................... 52

iv

ELWW

background image

Ρύθμιση της λειτουργίας HP ePrint (πίνακας ελέγχου LCD) ............................................. 52
Ρύθμιση της λειτουργίας HP ePrint (πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής) .............................. 53

Χρήση AirPrint ....................................................................................................................... 55
Εκτύπωση επιτόπου μέσω USB ................................................................................................... 56

4 Διαχείριση και συντήρηση ............................................................................................... 59

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος HP Reconfiguration Utility για αλλαγή της σύνδεσης του
προϊόντος .............................................................................................................................. 60
Ρύθμιση της λειτουργίας HP Wireless Direct ............................................................................... 61
Χρήση εφαρμογών Υπηρεσιών Web της HP ................................................................................ 62

Χρήση των εφαρμογών των Υπηρεσιών Web HP (πίνακας ελέγχου LCD) ........................... 62
Χρήση των εφαρμογών των Υπηρεσιών Web HP (πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής) ............ 62

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου ΙΡ ........................................................................................... 63

Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ...................................................................... 63
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα ελέγχου ............. 63

Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων IPv4 TCP/IP (πίνακας ελέγχου LCD) ...... 63
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων IPv4 TCP/IP (πίνακας ελέγχου με
οθόνη αφής) ............................................................................................ 64

Μετονομασία του προϊόντος σε ένα δίκτυο .................................................................. 64
Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας ........................................... 65

Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και εκτύπωσης διπλής όψης (πίνακας ελέγχου
LCD) ....................................................................................................... 65
Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και εκτύπωσης διπλής όψης (πίνακας ελέγχου
με οθόνη αφής) ........................................................................................ 65

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 67
Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac OS X .................................................................................. 69

Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα HP. ........................................................................ 69
Λειτουργίες του Βοηθητικού προγράμματος HP ............................................................ 69

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 70
Δυνατότητες ασφαλείας προϊόντος ............................................................................................ 71

Κλείδωμα του προϊόντος ........................................................................................... 71
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του προϊόντος ........................................... 71

Ρυθμίσεις οικονομίας .............................................................................................................. 73

Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode ...................................................................... 73
Ρύθμιση της καθυστέρησης αναμονής ......................................................................... 73

Ρύθμιση της λειτουργίας καθυστέρησης αναστολής (πίνακας ελέγχου LCD) ........ 73
Ρύθμιση της καθυστέρησης αναστολής (πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής) ......... 74

Ρύθμιση καθυστέρησης αυτόματης απενεργοποίησης .................................................... 74

Ρύθμιση καθυστέρησης αυτόματης απενεργοποίησης (πίνακας ελέγχου LCD) ...... 74
Ρύθμιση καθυστέρησης αυτόματης απενεργοποίησης (πίνακας ελέγχου με
οθόνη αφής) ............................................................................................ 75

ELWW

v

background image

Εκτύπωση όταν ένα δοχείο γραφίτη βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής του ............................... 76

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων "Σε πολύ χαμηλό επίπεδο" (πίνακας
ελέγχου LCD) .......................................................................................................... 76
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων "Σε πολύ χαμηλό επίπεδο" (πίνακας
ελέγχου με οθόνη αφής) ........................................................................................... 77

Αποθήκευση και ανακύκλωση αναλωσίμων ................................................................................ 78

Ανακύκλωση αναλωσίμων ......................................................................................... 78
Αποθήκευση δοχείου γραφίτη .................................................................................... 78

Οδηγίες αντικατάστασης .......................................................................................................... 79

Αλλαγή του δοχείου γραφίτη ..................................................................................... 79

Μνήμη .................................................................................................................................. 82
Ενημέρωση του υλικολογισμικού ............................................................................................... 83

Μη αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού (πίνακας ελέγχου LCD) ................................... 83
Μη αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού (πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής) ................... 83
Ρύθμιση προϊόντος για αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού (πίνακας ελέγχου LCD) ........ 83
Ρύθμιση προϊόντος για αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού (πίνακας ελέγχου με οθόνη
αφής) .................................................................................................................... 84

5 Επίλυση προβλημάτων .................................................................................................... 85

Επίλυση προβλημάτων από τη λίστα ελέγχου ............................................................................... 86

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ρυθμιστεί σωστά ................................................ 86
Βήμα 2: Έλεγχος της καλωδίωσης ή της ασύρματης σύνδεσης ....................................... 86
Βήμα 3: Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για μηνύματα σφάλματος ........................................ 87
Βήμα 4: Ελέγξτε το χαρτί ........................................................................................... 87
Βήμα 5: Ελέγξτε το λογισμικό .................................................................................... 87
Βήμα 6: Λειτουργία δοκιμαστικής εκτύπωσης ............................................................... 87
Βήμα 7: Ελέγξτε το δοχείο γραφίτη ............................................................................. 87
Βήμα 8: Στείλτε μια εργασία εκτύπωσης από υπολογιστή ................................................ 88

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών ............................................................................. 89

Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών (πίνακας ελέγχου LCD) .............................. 89
Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών (πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής) ............... 89

Σύστημα βοήθειας του πίνακα ελέγχου ....................................................................................... 90
Ερμηνεία μηνυμάτων του πίνακα ελέγχου .................................................................................... 91

Τύποι μηνυμάτων πίνακα ελέγχου ............................................................................... 91
Μηνύματα πίνακα ελέγχου ......................................................................................... 91

50.x Fuser Error (50.x Σφάλμα σταθεροποιητή γραφίτη) Σβήστε τον εκτυπωτή
και ανάψτε τον και πάλι ............................................................................. 91
51.XX Σφάλμα Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι .......................... 91
54.XX Σφάλμα Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι .......................... 92
55.X Σφάλμα Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι ............................ 92
57 Σφάλμα ανεμιστήρα Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι ............... 92

vi

ELWW

background image

59.X Σφάλμα Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι ............................ 92
79 Σφάλμα σέρβις Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι ..................... 93
Αντικατάσταση δοχείου μελάνης μαύρου χρώματος ....................................... 93
Αποτυχία εκτύπωσης, πατήστε ΟΚ. Αν το σφάλμα επαναληφθεί,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. ............................... 93
Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας από το δοχείο γραφίτη ................................ 94
Εμπλοκή στη <θέση> ................................................................................. 94
Εμπλοκή στο δίσκο <X> Αποκατάσταση εμπλοκής και συνέχεια Πατήστε [OK] .... 94
Έχει τοποθετηθεί μεταχειρισμένο δοχείο μαύρου γραφίτη Πατήστε [OK] για να
συνεχίσετε ................................................................................................ 94
Η διαθέσιμη μνήμη βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο Πατήστε [OK] ....................... 95
Καθαρισμός ............................................................................................ 95
Μη αναμενόμενο μέγεθος στο δίσκο <X> Τοποθετήστε χαρτί <μέγεθος>
Πατήστε [OK] ........................................................................................... 95
Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο <X>
Πατήστε [OK] ........................................................................................... 95
Μη αυτόματη τροφοδοσία <ΤΥΠΟΣ>, <ΜΕΓΕΘΟΣ> Πατήστε [OK] για τα
διαθέσιμα μέσα εκτύπωσης ......................................................................... 95
Μη έγκυρο πρόγραμμα οδήγησης Πατήστε [OK] ........................................... 96
Μη υποστηριζόμενο δοχείο μαύρου χρώματος Πατήστε [OK] για να συνεχίσετε . . 96
Πολύ χαμηλή στάθμη μαύρου χρώματος ...................................................... 96
Σφάλμα 49 Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι ............................... 96
Σφάλμα 79 Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον και πάλι ............................... 97
Σφάλμα αναλωσίμου 10.x000 ................................................................... 97
Σφάλμα συσκευής Πατήστε [OK] ................................................................. 97
Τοποθετήθηκε γνήσιο αναλώσιμο HP ........................................................... 98
Τοποθετήστε ΑΠΛΟ χαρτί <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο 1 Λειτουργία καθαρισμού ... 98
Τοποθετήστε το δοχείο μαύρου γραφίτη ....................................................... 98
Τοποθετήστε χαρτί <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο <X> ............................ 98
Τοποθετήστε χαρτί <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο 1 ................................ 98
Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο <X> Πατήστε [OK] για τα διαθέσιμα μέσα
εκτύπωσης ............................................................................................... 99
Τυπογραφικό λάθος Πατήστε [OK] .............................................................. 99
Χαμηλή στάθμη αναλώσιμων ...................................................................... 99
Χαμηλή στάθμη μαύρου γραφίτη ................................................................ 99
Door open (Θύρα ανοικτή) ...................................................................... 100
Rear door open (Πίσω θύρα ανοικτή) ........................................................ 100

Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού .......................................................................... 101

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ........................................................................................ 101
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού ...................................................................... 101
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού ................................................................................... 101

Αποκατάσταση εμπλοκών ....................................................................................................... 103

ELWW

vii

background image

Θέσεις εμπλοκών ................................................................................................... 103
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1 ...................................................................... 103
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 2 ...................................................................... 105
Αποκατάσταση εμπλοκών στον προαιρετικό Δίσκο 3 ................................................... 107
Αποκατάσταση εμπλοκών στη θήκη εξόδου ................................................................ 108
Αποκατάσταση εμπλοκών στο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης ................................... 109
Αποκατάσταση εμπλοκών στο σταθεροποιητή γραφίτη ................................................. 110

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................................... 111

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Windows) ....................................................... 111
Έλεγχος ρύθμισης τύπου χαρτιού (Mac OS X) ........................................................... 111
Έλεγχος κατάστασης δοχείου γραφίτη ...................................................................... 112

Εκτύπωση σελίδας κατάστασης αναλώσιμων (πίνακας ελέγχου LCD) ............... 112
Εκτύπωση σελίδας κατάστασης αναλωσίμων (πίνακας ελέγχου με οθόνη
αφής) ................................................................................................... 112
Έλεγχος κατάστασης αναλωσίμων ............................................................. 112

Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ............................................................................... 113

Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού (πίνακας ελέγχου LCD) ................................. 113
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού (πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής) ................. 113

Εξέταση δοχείου γραφίτη για βλάβη ......................................................................... 113
Έλεγχος χαρτιού και περιβάλλοντος εκτύπωσης .......................................................... 114

Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP .......................... 114
Έλεγχος περιβάλλοντος προϊόντος ............................................................ 115

Έλεγχος ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης .................................................................. 115

Έλεγχος ρύθμισης EconoMode ................................................................ 115

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις
ανάγκες εκτύπωσης που έχετε ................................................................................... 116

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά ................................................................................ 118

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ......................................................................................... 118
Το προϊόν εκτυπώνει αργά ....................................................................................... 119

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB ................................................................ 120

Το μενού "Μονάδα Flash USB" δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε το εξάρτημα USB ................ 120
Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από το εξάρτημα αποθήκευσης USB ..................................... 120
Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού "Μονάδα Flash USB" ...... 121

Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης .............................................................................. 122
Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου .............................................................................. 123

Κακή ενσύρματη σύνδεση ....................................................................................... 123
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση ΙΡ για το προϊόν ............................. 123
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν ............................................ 124
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο . . 124
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα. .................... 124
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά .................... 124

viii

ELWW

background image

Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες ...... 125

Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου ............................................................................... 126

Λίστα ελέγχου ασύρματης συνδεσιμότητας ................................................................. 126
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων της ασύρματης σύνδεσης, το προϊόν δεν
εκτυπώνει .............................................................................................................. 126
Το προϊόν δεν εκτυπώνει, ενώ στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί τείχος προστασίας
άλλου κατασκευαστή .............................................................................................. 127
Η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί μετά τη μετακίνηση του ασύρματου δρομολογητή ή
του προϊόντος ....................................................................................................... 127
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων υπολογιστών στο ασύρματο προϊόν ............... 127
Το ασύρματο προϊόν χάνει την επικοινωνία κατά τη σύνδεσή του σε VPN ....................... 127
Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων .............................................. 128
Το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί ........................................................................... 128
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου ασύρματου δικτύου .................................................... 128
Μείωση παρεμβολών σε ασύρματο δίκτυο ................................................................. 129

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής στα Windows ................................................... 130

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για το προϊόν δεν εμφανίζεται στο φάκελο
"Εκτυπωτής" ......................................................................................................... 130
Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του λογισμικού ......................... 130
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα .................. 130

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής σε Mac OS X ................................................... 132

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή
"Εκτύπωση & σάρωση" ........................................................................................... 132
Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" ................................................................................ 132
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη
λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" ..................................................... 132
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε .................................. 133
Όταν έχει συνδεθεί με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" ή "Εκτύπωση & σάρωση" μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης. .............. 133
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης
γενικής χρήσης ...................................................................................................... 134

Κατάργηση λογισμικού (Windows) ......................................................................................... 135
Κατάργηση λογισμικού (Mac OS X) ........................................................................................ 136

6 Αναλώσιμα και εξαρτήματα ........................................................................................... 137

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ......................................................... 138
Πολιτική της HP για τα αναλώσιμα άλλων κατασκευαστών .......................................................... 138
Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις ............................................................................. 138

Ευρετήριο ......................................................................................................................... 139

ELWW

ix

background image

x

ELWW