Abi HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

Kasutusjuhend

M401

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 M401 printerite
seeria

Kasutusjuhend

background image

Autoriõigus ja litsents

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine

on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud,

välja arvatud autoriõiguse seadustes lubatud

juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata

muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad

garantiid on esitatud nende toodete ja

teenustega kaasasolevates garantiikirjades.

Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada

lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda

võivate tehniliste või toimetuslike vigade või

puuduste eest.

Edition 1, 9/2014

Osa number: CF270-91011

Kaubamärkide nimetused

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

on ettevõtte

Adobe Systems Incorporated kaubamärgid.

Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple

Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid

USA-s ja teistes riikides/regioonides. iPod

on ettevõtte Apple Computer, Inc.

kaubamärk. iPod on mõeldud vaid

juriidiliseks või õigusi omava üksuse

volitusega kopeerimiseks. Ärge varastage

muusikat.

Bluetooth on oma valdaja kaubamärk, mida

Hewlett-Packard Company kasutab litsentsi

alusel.

Java™ on Sun Microsystems, Inc.

kaubamärk USA-s.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® on Microsoft Corporation'i

USA-s registreeritud kaubamärgid.

UNIX

®

on ettevõtte The Open Group

registreeritud kaubamärk.

background image

Sisukord

1 Toote sissejuhatus ............................................................................................................. 1

Toote vaated ........................................................................................................................... 2

Toote eestvaade ........................................................................................................ 2
Printeri tagantvaade .................................................................................................. 3
Seerianumber ja mudeli numbri asukoht ....................................................................... 3
Juhtpaneeli ülevaade ................................................................................................. 4

LCD-juhtpaneel ........................................................................................... 4
Puuteekraaniga juhtpaneel .......................................................................... 5

Puuteekraani koduekraan ........................................................................................... 6

Seadme aruannete printimine .................................................................................................... 7

LCD-juhtpaneelil olevate seadme aruannete printimine ................................................... 7
Puuteekraaniga juhtpaneelil olevate seadme aruannete printimine ................................... 8

Printeri jagamisteade ................................................................................................................ 8

2 Paberisalv ........................................................................................................................ 9

Toetatud paberiformaadid ....................................................................................................... 10
Toetatavad paberitüübid ......................................................................................................... 12
Laadige söötesalved ............................................................................................................... 13

Paberi laadimine salve 1 ......................................................................................... 13
Paberi laadimine salve 2 ......................................................................................... 14
Laadige lisasalv 3 ................................................................................................... 16

3 Prindi ............................................................................................................................. 19

Windowsi toega printeridraiverid ............................................................................................ 20
Prinditöö sätete muutmine (Windows) ....................................................................................... 22

Prinditöö sätete muutmise prioriteet ............................................................................ 22
Kõikide printimistööde seadete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni ............... 22
Kõikide prinditööde vaikeseadete muutmine ............................................................... 23
Toote konfiguratsiooniseadete muutmine .................................................................... 23

Windowsi prinditöö sätete muutmine Macis. ............................................................................. 24

Priority for changing print-job settings ........................................................................ 24

ETWW

iii

background image

Kõikide printimistööde seadete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni ............... 24
Kõikide prinditööde vaikeseadete muutmine ............................................................... 24
Toote konfiguratsiooniseadete muutmine .................................................................... 25

Prinditööd Windowsis ............................................................................................................ 26

Printimisotsetee kasutamine (Windows) ...................................................................... 26
Printimisotsetee loomine (Windows) ........................................................................... 27
Automaatne kahepoolne printimine Windowsis ........................................................... 29
Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine Windowsis .................................................... 30
Mitme lehekülje ühele lehele printimine operatsioonisüsteemis Windows ........................ 32
Lehekülje suuna valimine (Windows) ......................................................................... 34
Paberi tüübi valimine (Windows) ............................................................................... 35
Esimese ja viimase lehekülje printimine teistsugusele paberile ....................................... 37
Dokumendi mastaapimine lehe formaadi järgi (Windows) ........................................... 38
Brošüüri loomine Windowsis .................................................................................... 39

Prinditööd Mac OS X-is ........................................................................................................... 42

Printimiseelistuste kasutamine (Mac OS X) .................................................................. 42
Printimiseelistuste loomine (Mac OS X) ....................................................................... 42
Automaatselt mõlemale poolele printimine (Mac OS X) ................................................ 42
Käsitsi mõlemale poolele printimine (Mac OS X) ......................................................... 43
Ühele paberilehele mitme lehekülje printimine (Mac OS X) ........................................... 44
Lehekülje suuna valimine (Mac OS X) ........................................................................ 44
Paberi tüübi valimine (Mac OS X) ............................................................................. 44
Kaanelehekülje printimine (Mac OS X) ....................................................................... 45
Dokumendi mastaapimine lehe formaadi järgi (Mac OS X) .......................................... 45
Brošüüri loomine (Mac OS X) ................................................................................... 45

Täiendavad prinditööd (Windows) ........................................................................................... 46

Prinditöö tühistamine (Windows) ............................................................................... 46
Paberi formaadi valimine (Windows) ......................................................................... 46
Kohandatud paberi formaadi valimine (Windows) ...................................................... 46
Vesimärkide printimine (Windows) ............................................................................ 47

Täiendavad prinditööd (Mac OS X) .......................................................................................... 48

Prinditöö tühistamine (Mac OS X) .............................................................................. 48
Paberi formaadi valimine (Mac OS X) ....................................................................... 48
Kohandatud paberi formaadi valimine (Mac OS X) ..................................................... 48
Vesimärkide printimine (Mac OS X) ........................................................................... 48

Arhiivikvaliteediga prinditööde loomine .................................................................................... 50

Arhiivikvaliteediga prinditööde loomine (LCD-juhtpaneel) ............................................. 50
Arhiivikvaliteediga prinditööde loomine (puuteekraaniga juhtpaneel) ............................ 50

Funktsiooni HP ePrint kasutamine ............................................................................................. 51

Funktsiooni HP ePrint häälestamine (LCD-juhtpaneel) .................................................... 51
Funktsiooni HP ePrint häälestamine (puuteekraaniga juhtpaneel) ................................... 52

iv

ETWW

background image

Kasutage AirPrinti .................................................................................................................. 53
Töö otseprintimine USB-liidesega .............................................................................................. 54

4 Kasutamine ja hooldus ................................................................................................... 55

Seadme ühenduse muutmine utiliidiga HP Reconfiguration Utility ................................................. 56
Funktsiooni HP Wireless Direct Printing häälestamine .................................................................. 57
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine ................................................................................... 58

HP veebiteenuste rakenduste kasutamine (LCD-juhtpaneel) ............................................ 58
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine (puuteekraaniga juhtpaneel) ........................... 58

IP võrgusätete konfigureerimine ................................................................................................ 59

Vaadake või muutke võrguseadeid ............................................................................ 59
Konfigureerige IPv4 TCP/IP parameetrid juhtpaneeli kaudu käsitsi ................................ 59

IPv4 TCP/IP-parameetrite käsitsi konfigureerimine (LCD-juhtpaneel) ................. 59
IPv4 TCP/IP-parameetrite käsitsi konfigureerimine (puuteekraaniga juhtpaneel) 59

Võrgus seadme nime muutmine ................................................................................. 60
Liini kiiruse ja dupleksi sätted .................................................................................... 61

Liini kiiruse ja dupleksi sätted (LCD-juhtpaneel) ............................................. 61
Liini kiiruse ja dupleksi sätted (puuteekraaniga juhtpaneel) ............................ 61

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 63
HP Utility Mac OS X-ile ........................................................................................................... 65

Avage HP Utility ...................................................................................................... 65
HP Utility funktsioonid .............................................................................................. 65

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 66
Toote turbefunktsioonid ........................................................................................................... 67

Toote lukustamine .................................................................................................... 67
Seadke või vahetage toote salasõna .......................................................................... 67

Kokkuhoiu sätted .................................................................................................................... 68

Printimine režiimil EconoMode .................................................................................. 68
Unerežiimi viivituse määramine ................................................................................ 68

Unerežiimi viivituse määramine (LCD-juhtpaneel) .......................................... 68
Unerežiimi viivituse määramine (puuteekraaniga juhtpaneel) ......................... 69

Automaatse väljalülitamise viivituse määramine .......................................................... 69

Automaatse väljalülitamise viivituse määramine (LCD-juhtpaneel) ................... 69
Automaatse väljalülitamise viivituse määramine (puuteekraaniga juhtpaneel) . . . 70

Printimine, kui toonerikasseti hinnanguline kasutusiga on lõppemas .............................................. 71

Sätted Luba või keela väga madalal tasemel (LCD-juhtpaneel) ...................................... 71
Sätted Luba või keela väga madalal tasemel (puuteekraaniga juhtpaneel) ...................... 72

Tarvikute hoiustamine ja taaskasutus ......................................................................................... 73

Kasutage tarvikuid korduvalt ..................................................................................... 73
Toonerikasseti hoiundamine ..................................................................................... 73

Juhised vahetamiseks .............................................................................................................. 74

ETWW

v

background image

Prindikasseti vahetamine .......................................................................................... 74

Mälu .................................................................................................................................... 76
Püsivara värskendamine .......................................................................................................... 77

Püsivara värskendamine käsitsi (LCD-juhtpaneel) ......................................................... 77
Püsivara värskendamine käsitsi (puuteekraaniga juhtpaneel) ......................................... 77
Seadme häälestamine automaatselt püsivara värskendama (LCD-juhtpaneel) .................. 77
Seadme häälestamine automaatselt püsivara värskendama (puuteekraaniga juhtpaneel) .. 78

5 Probleemide lahendamine .............................................................................................. 79

Probleemide lahendamise kontroll-loend .................................................................................... 80

1. etapp: veenduge, et seade on korralikult häälestatud ............................................... 80
2. etapp: kontrollige kaableid või traadita ühendust .................................................... 80
3. etapp: kontrollige juhtpaneeli veateadete osas. ....................................................... 81
4. etapp: kontrollige paberit ..................................................................................... 81
5. etapp: kontrollige tarkvara ................................................................................... 81
6. etapp: testige printimise funktsioone. ..................................................................... 81
7. etapp: kontrollige toonerikassetti ........................................................................... 81
8. etapp: proovige saata prinditöö arvutist. ................................................................ 81

Taastage tehase vaikeseaded .................................................................................................. 82

Tehases määratud vaikesätete taastamine (LCD-juhtpaneel) .......................................... 82
Tehases määratud vaikesätete taastamine (puuteekraaniga juhtpaneel) .......................... 82

Juhtpaneeli spikrisüsteem ........................................................................................................ 83
Juhtpaneeli teadete tõlgendamine ............................................................................................ 84

Juhtpaneeli teadete tüübid ........................................................................................ 84
Juhtpaneeli teated ................................................................................................... 84

10.10.XX tarvikuviga ................................................................................ 84
49 Error (79 viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse) ................... 84
50.x kuumuti viga Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse) .................... 85
51.XX Error (54.XX viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse) .......... 85
54.XX Error (54.XX viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse) .......... 85
55.X Error (59.X viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse) ............. 85
57 ventilaatori viga Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse) ................. 86
59.X Error (59.X viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse) ............. 86
79 Error (79 viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse) ................... 86
79 Service error (79 hooldusviga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel
sisse) ...................................................................................................... 87
Asendage must kassett .............................................................................. 87
Asetage salv # <TÜÜP> <FORMAAT> ........................................................ 87
Device error (Seadme viga) Press [OK] (Vajutage [OK]) ................................ 87
Invalid driver (Vigane draiver) Press [OK] (Vajutage [OK]) ............................ 88
Kasutatakse toetuseta musta Jätkamiseks vajutage OK .................................. 88

vi

ETWW

background image

Käsitisi söötmine <FORMAAT>, <TÜÜP> Press [OK] for available media
(Vajutage [OK] võimalike kandjate nägemiseks) .......................................... 88
Laadige salv 1 Press [OK] for available media (Vajutage [OK] võimalike
kandjate nägemiseks) ............................................................................... 88
Lisage paberit salve 1 TAVALINE <FORMAAT> Cleaning Mode
(Puhastusrežiim) ....................................................................................... 88
Load tray 1 <TYPE>, <SIZE> (Laadige salve 1 <TÜÜP>, <FORMAAT>) ........... 89
Luuk avatud ............................................................................................. 89
Manual duplex (Käsidupleksrežiim) Laadige salv 1 Press [OK] (Vajutage
[OK]) ...................................................................................................... 89
Memory is low (Mälu on vähe) Press [OK] (Vajutage [OK]) ........................... 89
Menu Structure (Prindiviga) Press [OK] (Vajutage [OK]) ................................ 89
Must kassett peaaegu tühi ......................................................................... 90
Must kassett tühjeneb ................................................................................ 90
Paigaldage must kassett ............................................................................ 90
Paigaldatud on kasutatud must kassett. Jätkamiseks vajutage OK ................... 90
Print failure, press OK. If error repeats turn off then on (Kui veateade kordub,
lülitage välja ja siis uuesti sisse) ................................................................. 91
puhastamine ............................................................................................ 91
Rear door open (Tagumine luuk avatud) ...................................................... 91
Remove shipping material from rear door (Eemaldage pakkematerjal
tagaluugi juurest) ..................................................................................... 91
Tarvikud tühjenevad ................................................................................. 91
Teade Genuine HP supply installed (Paigaldatud autentne HP tarvik) .............. 92
Ummistus <asukohas> .............................................................................. 92
Ummistus salves <X> Eemaldage ummistus ja siis Press [OK] (Vajutage [OK]) .. 92
Unexpected size in tray # (Ootamatu formaat salves #) Laadi <suurus> Press
[OK] (Vajutage [OK]) ............................................................................... 92

Paber liigub valesti või ummistub ............................................................................................. 93

Toode ei võta paberit sisse ....................................................................................... 93
Toode võtab korraga sisse mitu paberilehte ................................................................ 93
Paberiummistuste vältimine ....................................................................................... 93

Kõrvaldage ummistused .......................................................................................................... 94

Ummistuse asukoht .................................................................................................. 94
Kõrvaldage ummistus salvest 1 .................................................................................. 94
Kõrvaldage ummistus salvest 2 .................................................................................. 96
Kõrvaldage ummistus lisasalvest 3 ............................................................................. 98
Kõrvaldage ummistused väljastussalvest ..................................................................... 99
Kõrvaldage ummistus dupleksi piirkonnast .................................................................. 99
Kõrvaldage kuumuti piirkonnas tekkinud ummistus ..................................................... 100

Prindikvaliteedi parandamine ................................................................................................ 102

Kontrollige paberi tüübi sätet (Windows) .................................................................. 102

ETWW

vii

background image

Paberi tüübi sätte kontrollimine (Mac OS X) .............................................................. 102
Toonerikasseti oleku kontrollimine ........................................................................... 103

Tarvikute olekulehe printimine (LCD-juhtpaneel) .......................................... 103
Tarvikute olekulehe printimine (puuteekraaniga juhtpaneel) ......................... 103
Tarvikute oleku kontrollimine .................................................................... 103

Puhastuslehe printimine .......................................................................................... 104

Puhastuslehe printimine (LCD-juhtpaneel) ................................................... 104
Puhastuslehe printimine (puuteekraaniga juhtpaneel) ................................... 104

Prindikasseti kahjustuste kontrollimine ...................................................................... 104
Paberi ja printimiskeskkonna kontrollimine ................................................................ 105

HP nõuetele vastava paberi kasutamine .................................................... 105
Seadme keskkonna kontrollimine .............................................................. 106

Prinditöö sätete kontrollimine .................................................................................. 106

Režiimi EconoMode sätte kontrollimine ..................................................... 106

Printeridraiveri kasutamine, mis vastab kõige paremini teie vajadustele ....................... 106

Toode ei prindi või teeb seda aeglaselt. ................................................................................. 108

Toode ei prindi. .................................................................................................... 108
Toode prindib aeglaselt. ........................................................................................ 109

Lahendage töö otse USB-st printimise probleemid ..................................................................... 110

USB-tarviku sisestamisel ei avane USB-mäluseadme menüü ......................................... 110
Faili ei prindita USB-talletustarvikust ......................................................................... 110
Faili, mida soovite printida, ei ole USB-mäluseadme menüüs loetletud .......................... 111

Otseühenduse probleemide lahendamine ................................................................................ 112
Traadiga võrgu probleemide lahendamine .............................................................................. 113

Kehv füüsiline ühendus ........................................................................................... 113
Arvuti kasutab tootel vale IP-aadressi ....................................................................... 113
Arvuti ei saa tootega suhelda ................................................................................. 114
Toode kasutab võrgu jaoks vale linki ja võrguseadeid ............................................... 114
Uued tarkvaraprogrammid võivad tekitada probleeme ühilduvusega. .......................... 114
Teie arvuti või tööjaam võib olla valesti seadistatud. .................................................. 114
Toode on keelatud või on teised võrguseaded valed. ................................................. 114

Traadita võrgu probleemide lahendamine ............................................................................... 115

Traadita ühenduvuse kontroll-loend .......................................................................... 115
Seadmega ei saa pärast traadita ühenduse konfigureerimise lõpetamist printida ........... 115
Toodet ei saa printida ja arvutisse on installitud kolmanda osapoole tulemüür .............. 116
Traadita ühendus ei tööta pärast traadita ühenduse marsruuteri või seadme liigutamist .. 116
Traadita ühenduse seadmega ei saa rohkem arvuteid ühendada ................................ 116
Traadita toote ühendus katkeb ühendamisel VPN-iga. ................................................ 116
Võrku ei kuvata traadita võrguühenduste loendis ....................................................... 116
Traadita võrk ei tööta ............................................................................................ 117
Traadita võrgu diagnostikatesti tegemine ................................................................. 117

viii

ETWW

background image

Häirete vähendamine traadita võrgus ...................................................................... 118

Toote tarkvaraprobleemide lahendamine Windowsis ................................................................ 119

Seadme printeridraiver ei ole kaustas Printer nähtav .................................................. 119
Tarkvara installimisel kuvati tõrketeade .................................................................... 119
Toode on režiimis Ready (Valmis), aga ei prindi midagi ............................................ 119

Seadme tarkvaraprobleemide lahendamine Mac OS X-is .......................................................... 121

Printeridraiverit ei kuvata loendis Printimine ja faksimine või Printimine ja skannimine .... 121
Seadme nime ei kuvata loendi Printimine ja faksimine või Printimine ja skannimine
tooteloendis .......................................................................................................... 121
Printeridraiver ei häälesta automaatselt loendis Printimine ja faksimine või Printimine ja
skannimine valitud seadet. ..................................................................................... 121
Prinditööd ei saadetud teie soovitud tootele .............................................................. 122
USB-kaabliga ühendamisel ei ilmu seade pärast draiveri valimist loendisse Printimine ja
faksimine või Printimine ja skannimine. .................................................................... 122
Kasutate USB-ühenduse puhul üldist printeridraiverit .................................................. 122

Tarkvara eemaldamine (Windows) ......................................................................................... 123
Tarkvara eemaldamine (Mac OS X) ........................................................................................ 124

6 Tarvikud ja lisaseadmed ............................................................................................... 125

Osade, lisavarustuse ja tarvikute tellimine ............................................................................... 126
HP tegevustik mitte-HP tarvikute suhtes .................................................................................... 126
HP võltsimisvastane veebileht ................................................................................................. 126

Tähestikuline register ....................................................................................................... 127

ETWW

ix

background image

x

ETWW