HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Liini kiiruse ja dupleksi sätted (puuteekraaniga juhtpaneel)

background image

Liini kiiruse ja dupleksi sätted (puuteekraaniga juhtpaneel)

1.

Puudutage koduekraanil nuppu Seadistus .

2.

Kerige menüüni Network Setup (Võrgu häälestamine) ja puudutage seda.

3.

Puudutage menüüd Ühenduskiirus.

4.

Valige üks järgmistest.

ETWW

IP võrgusätete konfigureerimine

61

background image

Säte

Kirjeldus

Automaatne

Prindiserver konfigureerib end automaatselt suurima lubatud liini kiiruse ja
võrgu kommunikatsioonirežiimi järgi.

10T täielik

10 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

10T pool

10 megabitti sekundis (Mbit/s), pooldupleks-talitlus

100TX täielik

100 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

100TX pool

100 Mbit/s, pooldupleks-talitlus

5.

Puudutage nuppu

OK

. Toode lülitub välja ja seejärel uuesti sisse.

62

Peatükk 4 Kasutamine ja hooldus

ETWW