HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Prinditöö tühistamine (Mac OS X)

background image

Prinditöö tühistamine (Mac OS X)

1.

Kui prinditööd parasjagu prinditakse, tühistage see, vajutades toote juhtpaneelil asuvat nuppu

Tühista .

MÄRKUS.

Nupu Tühista vajutamine tühistab töötlemisel oleva töö. Kui ootel on enam kui üks

prinditöö, tühistab nupu Tühista vajutamine prinditöö, mis on praegu seadme juhtpaneelil

kuvatud.

2.

Prinditöö saate tühistada ka tarkvaraprogrammist või prindijärjekorrast.

Tarkvaraprogrammis. Tavaliselt ilmub arvuti ekraanile lühikeseks ajaks dialoogiboks,

millest saate prinditöö tühistada.

Maci prindijärjekord. avage prindijärjestus dokis tooteikoonile topeltklõpsates.

Helendage prinditöö ja klõpsake siis Delete (Kustuta).