HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - 54.XX Error (54.XX viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)

background image

54.XX Error (54.XX viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)

Kirjeldus

Ühe toote sisemise sensori juures esines viga.

Soovitatav toiming

Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake,

kuni see lõpetab alglaadimise.

Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Ühendage toode otse seinakontakti. Lülitage

toode sisse.

Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.