Pomoć za HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

Korisnički priručnik

M401

background image
background image

Serija pisača HP LaserJet Pro 400 M401

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i

prevođenje zabranjeno bez prethodne

pisane suglasnosti, osim pod uvjetima

određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su

predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge

navedena su u izričitim jamstvenim izjavama

koje se isporučuju s takvim proizvodima i

uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne

sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran

za eventualne tehničke i uredničke pogreške

te propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 1, 9/2014

Broj publikacije : CF270-91015

Trgovačke marke

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke

su marke tvrtke Adobe Systems

Incorporated.

Apple i logotip Apple zaštitni su znaci tvrtke

Apple Computer, Inc., registrirani u SAD-u i

drugim državama/regijama. iPod je zaštitni

znak tvrtke Apple Computer, Inc. iPod je

namijenjen samo zakonskom i pravno

ovlaštenom kopiranju. Ne kradite glazbu.

Bluetooth je trgovačka marka u vlasništvu

svog vlasnika koju tvrtka Hewlett-Packard

koristi pod licencom.

Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun

Microsystems, Inc. u SAD-u.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® su registrirani zaštitni

znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim

Američkim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

background image

Sadržaj

1 Predstavljanje proizvoda .................................................................................................. 1

Pregledi proizvoda ................................................................................................................... 2

Pogled sprijeda ......................................................................................................... 2
Prikaz pozadine proizvoda ........................................................................................ 3
Lokacija serijskog broja i broja modela ....................................................................... 3
Izgled upravljačke ploče ............................................................................................ 4

LCD upravljačke ploče ................................................................................ 4
Upravljačka ploča dodirnog zaslona ............................................................ 5

Početni zaslon dodirnog zaslona ................................................................................ 7

Ispis izvješća uređaja ............................................................................................................... 8

Ispis izvješća proizvoda s upravljačke ploče LCD-a ....................................................... 8
Ispis izvješća proizvoda s upravljačke ploče dodirnog zaslona ....................................... 9

Odricanje dijeljenja pisača ....................................................................................................... 9

2 Ladica za papir ............................................................................................................... 11

Podržane veličine papira ........................................................................................................ 12
Podržane vrste papira ............................................................................................................ 14
Umetanje papira u ulazne ladice ............................................................................................. 15

Umetanje u ladicu 1 ................................................................................................ 15
Umetanje u ladicu 2 ................................................................................................ 16
Umetanje u dodatnu ladicu 3 ................................................................................... 18

3 Ispis ............................................................................................................................... 21

Podržani upravljački programi pisača (Windows) ...................................................................... 22
Promjena postavki zadatka ispisa (Windows) ............................................................................ 24

Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa ............................................................. 24
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................. 24
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ....................................................... 25
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................................ 25

Promjena postavki zadatka ispisa (Mac OS X) ........................................................................... 26

Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa ............................................................. 26

HRWW

iii

background image

Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................. 26
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ....................................................... 26
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................................ 27

Poslovi ispisa za Windows ...................................................................................................... 28

Upotreba prečaca za ispis (Windows) ....................................................................... 28
Stvaranje prečaca za ispis (Windows) ....................................................................... 29
Automatski obostrani ispis u sustavu Windows ............................................................ 31
Ručni obostrani ispis u sustavu Windows ................................................................... 32
Ispis više stranica po listu u sustavu Windows ............................................................. 34
Odabir usmjerenja stranice (Windows) ...................................................................... 36
Odabir vrste papira (Windows) ................................................................................ 37
Ispis prve ili posljednje stranice na drugačijem papiru (Windows) ................................. 38
Prilagođavanje veličine dokumenta veličini stranice (Windows) .................................... 39
Stvaranje knjižice (Windows) ................................................................................... 40

Poslovi ispisa za Mac OS X .................................................................................................... 43

Korištenje prethodnih postavki za ispis (Mac OS X) ..................................................... 43
Stvaranje prethodnih postavki za ispis (Mac OS X) ..................................................... 43
Automatski ispis na obje strane (Mac OS X) ............................................................... 43
Ručni ispis na obje strane (Mac OS X) ....................................................................... 44
Ispis više stranica na jedan list papira (Mac OS X) ...................................................... 45
Odabir usmjerenja stranice (Mac OS X) ..................................................................... 45
Odabir vrste papira (Mac OS X) ............................................................................... 45
Ispis naslovnice (Mac OS X) ..................................................................................... 46
Prilagođavanje veličine dokumenta veličini stranice (Mac OS X) ................................... 46
Stvaranje knjižice (Mac OS X) .................................................................................. 46

Dodatni zadaci ispisa (Windows) ............................................................................................ 47

Poništavanje zadatka ispisa (Windows) ..................................................................... 47
Odabir veličine papira (Windows) ............................................................................ 47
Odabir prilagođene veličine papira (Windows) .......................................................... 47
Ispis vodenih žigova (Windows) ............................................................................... 48

Dodatni zadaci ispisa (Mac OS X) ........................................................................................... 49

Poništavanje zadatka ispisa (Mac OS X) .................................................................... 49
Odabir veličine papira (Mac OS X) ........................................................................... 49
Odabir prilagođene veličine papira (Mac OS X) ........................................................ 49
Ispis vodenih žigova (Mac OS X) .............................................................................. 50

Stvaranje arhivskih ispisa ........................................................................................................ 51

Stvaranje arhivskih ispisa (LCD upravljačka ploča) ...................................................... 51
Stvaranje arhivskih ispisa (upravljačka ploča dodirnog zaslona) ................................... 51

Upotreba značajke HP ePrint ................................................................................................... 52

Postavljanje značajke HP ePrint (LCD upravljačka ploča) .............................................. 52
Postavljanje značajke HP ePrint (upravljačka ploča dodirnog zaslona) .......................... 53

iv

HRWW

background image

Upotreba AirPrinta ................................................................................................................. 54
USB priključak za lakši pristup pri ispisivanju ............................................................................ 55

4 Upravljanje i održavanje ................................................................................................ 57

Korištenje programa HP Reconfiguration Utility za promjenu veze uređaja .................................... 58
Postavljanje HP bežičnog izravnog ispisa ................................................................................. 59
Korištenje aplikacija HP Web Services ..................................................................................... 60

Upotreba aplikacija HP Web Services (LCD upravljačka ploča) .................................... 60
Upotreba aplikacija HP Web Services (upravljačka ploča dodirnog zaslona) ................. 60

Konfiguriranje postavki IP mreže .............................................................................................. 61

Prikaz ili promjena mrežnih postavki ......................................................................... 61
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče ................................ 61

Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara (LCD upravljačka ploča) ........... 61
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara (upravljačka ploča dodirnog
zaslona) .................................................................................................. 61

Promjena naziva uređaja na mreži ............................................................................ 62
Postavke brzine veze i obostranog ispisa ................................................................... 63

Povezivanje postavki brzine i obostranog ispisa (LCD upravljačka ploča) ........ 63
Povezivanje postavki brzine i obostranog ispisa (upravljačka ploča dodirnog
zaslona) .................................................................................................. 63

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 65
HP Utility za Mac OS X .......................................................................................................... 67

Otvaranje programa HP Utility .................................................................................. 67
Značajke programa HP Utility ................................................................................... 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Sigurnosne značajke uređaja .................................................................................................. 69

Zaključavanje uređaja ............................................................................................. 69
Postavljanje ili promjena lozinke uređaja ................................................................... 69

Ekonomične postavke ............................................................................................................. 71

Ispis uz EconoMode ................................................................................................ 71
Postavljanje odgode stanja mirovanja ........................................................................ 71

Postavljanje odgode mirovanja (LCD upravljačka ploča) ............................... 71
Postavljanje odgode mirovanja (upravljačka ploča dodirnog zaslona) ............ 72

Postavljanje odgode Automatskog isključivanja ........................................................... 72

Postavljanje odgode Automatskog isključenja (LCD upravljačka ploča) ........... 72
Postavljanje odgode Automatskog isključenja (upravljačka ploča dodirnog
zaslona) .................................................................................................. 73

Ispis kada spremnik s tintom dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja ....................................... 74

Omogućavanje i onemogućavanje postavke Vrlo niska (LCD upravljačka ploča) ............. 74
Omogućavanje i onemogućavanje postavke Vrlo niska (upravljačka ploča dodirnog
zaslona) ................................................................................................................. 75

HRWW

v

background image

Zamjena i recikliranje potrošnog materijala ............................................................................... 76

Recikliranje potrošnog materijala .............................................................................. 76
Pohrana spremnika s tintom ...................................................................................... 76

Upute o zamjeni .................................................................................................................... 77

Promjena spremnika s tintom .................................................................................... 77

Memorija .............................................................................................................................. 79
Ažuriranje firmvera ................................................................................................................ 80

Ručno ažuriranje firmvera (LCD upravljačka ploča) ..................................................... 80
Ručno ažuriranje firmvera (upravljačka ploča dodirnog zaslona) .................................. 80
Postavite uređaj da automatski ažurira firmver (LCD upravljačka ploča) ......................... 80
Postavite uređaj da automatski ažurira firmver (upravljačka ploča dodirnog zaslona) ...... 81

5 Rješavanje problema ...................................................................................................... 83

Popis za provjeru za rješavanje problema ................................................................................ 84

Korak 1: Provjerite je li proizvod ispravno postavljen .................................................. 84
Korak 2: Provjerite kabelsku ili bežičnu vezu. ............................................................. 84
Korak 3: Na upravljačkoj ploči potražite poruke o pogrešci ......................................... 85
Korak 4: Provjerite papir .......................................................................................... 85
Korak 5: Provjerite softver ........................................................................................ 85
Korak 6: Testirajte funkciju ispisa .............................................................................. 85
Korak 7: Provjerite spremnik s tonerom ...................................................................... 85
Korak 8: Pokušajte poslati zadatak ispisa s računala ................................................... 85

Vraćanje tvornički zadanih postavki ......................................................................................... 86

Vraćanje tvornički zadanih postavki (LCD upravljačka ploča) ....................................... 86
Vraćanje tvornički zadanih postavki (upravljačka ploča dodirnog zaslona) .................... 86

Sustav pomoći na upravljačkoj ploči ......................................................................................... 87
Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči ................................................................................... 88

Vrste poruka upravljačke ploče ................................................................................. 88
Poruke na upravljačkoj ploči .................................................................................... 88

10.x000 pogreška potrošnog materijala ..................................................... 88
49 Pogreška Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite) ........................ 88
50.x Fuser Error (Pogreška mehanizma za nanošenje tonera) Turn off then
on (Isključite pa ponovno uključite) ............................................................. 89
51.XX Pogreška Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite) ................... 89
54.XX Pogreška Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite) ................... 89
55.X Pogreška Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite) ..................... 89
57 Pogreška ventilatora Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite) ........ 90
59.X Pogreška Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite) ..................... 90
79 Pogreška Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite) ........................ 90
79 Servisna pogreška Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite) ........... 91

vi

HRWW

background image

Black cartridge very low (Razina u spremniku za ispis crnom bojom je
veoma niska) ........................................................................................... 91
Čišćenje .................................................................................................. 91
Device error (Pogreška uređaja) Pritisnite [OK] ............................................ 91
Install black cartridge (Postavite spremnik s crnom tintom) ............................. 92
Jam in <location> (Zaglavljen papir u <lokacija>) ........................................ 92
Load tray 1 PLAIN <SIZE> (Umetnite u ladicu 1 obično <VELIČINA>) Način
za čišćenje .............................................................................................. 92
Manual duplex (Ručno obostrano) Umetnite papir u ladicu <X> Pritisnite
[OK] ....................................................................................................... 92
Memory is low (Memorija je gotovo puna) Pritisnite [OK] .............................. 92
Misprint (Pogrešan ispis) Pritisnite [OK] ....................................................... 93
Neočekivana veličina u ladici <X> Umetnite <veličina> Pritisnite [OK] ............ 93
Neuspješan ispis, pritisnite U redu Ponovi li se pogreška, isključite uređaj, a
zatim ga uključite. .................................................................................... 93
Punjenje ladice 1 <TYPE>, <SIZE> ............................................................. 93
Razina u spremniku za ispis crnom bojom je niska ....................................... 94
Rear door open (Stražnja vrata otvorena) .................................................... 94
Replace black cartridge (Zamijenite spremnik s crnom tintom) ........................ 94
Spremnik s crnom tintom nije podržan Za nastavak pritisnite [OK] ................. 94
Supplies low (Razina potrošnog materijala je niska) ..................................... 95
Tray X <SIZE> <TYPE> (Ladica X<VRSTA> <VELIČINA>) Za dostupne medije
pritisnite [U redu] ..................................................................................... 95
Uklonite materijal za isporuku sa spremnika za toner ................................... 95
Umetnite papir u ladicu <X> Za dostupne medije pritisnite [U redu] ................ 95
Umetnite u ladicu <X> <TYPE> <SIZE> ....................................................... 95
Umetnut je originalni potrošni materijal tvrtke HP .......................................... 96
Umetnut je rabljeni spremnik s crnom tintom Za nastavak pritisnite [OK] ......... 96
Upravljački program nije valjan Pritisnite [OK] ............................................. 96
Vrata su otvorena ..................................................................................... 96
Zaglavljenje u ladici <X> Oslobodite zaglavljeni papir i zatim Pritisnite [OK] .. 96

Papir se neispravno uvlači ili se zaglavljuje ............................................................................... 97

Uređaj ne uvlači papir ............................................................................................. 97
Uređaj uvlači više listova papira ............................................................................... 97
Sprečavanje zaglavljivanja papira ............................................................................ 97

Uklanjanje zaglavljenog papira ............................................................................................... 98

Mjesta zaglavljenja ................................................................................................. 98
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 1 ................................................................ 98
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2 .............................................................. 100
Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatne ladice 3 ................................................. 102
Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznom spremniku .............................................. 103
Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja jedinice za obostrani ispis ....................... 103

HRWW

vii

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja mehanizma za nanošenje tonera ............. 105

Poboljšajte kvalitetu ispisa ..................................................................................................... 106

Provjera postavke za vrstu papira (Windows) ........................................................... 106
Provjera postavke za vrstu papira (Mac OS X) .......................................................... 106
Provjera statusa spremnika s tintom ......................................................................... 107

Ispis stranice sa statusom potrošnog materijala (LCD upravljačka ploča) ....... 107
Ispis stranice sa statusom potrošnog materijala (upravljačka ploča dodirnog
zaslona) ................................................................................................ 107
Provjera statusa potrošnog materijala ....................................................... 107

Ispisivanje stranice za čišćenje ............................................................................... 108

Ispis stranice čišćenja (LCD upravljačka ploča) .......................................... 108
Ispis stranice čišćenja (upravljačka ploča dodirnog zaslona) ....................... 108

Provjerite je li spremnik s tintom oštećen ................................................................... 108
Provjerite papir i okruženje ispisa ........................................................................... 109

Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP ............................... 109
Provjerite okruženje proizvoda ................................................................. 110

Provjera postavki zadatka ispisa ............................................................................. 110

Provjerite postavku EconoMode (Prilagodi veličini stranice) ......................... 110

Upotrebljavajte upravljački program pisača koji najbolje odgovara vašim potrebama ... 110

Uređaj ne ispisuje ili ispisuje sporo ........................................................................................ 112

Uređaj ne ispisuje ................................................................................................. 112
Proizvod ispisuje sporo .......................................................................................... 113

Rješavanje problema pri ispisu pomoću USB dodatka ............................................................... 114

Izbornik USB Flash pogon ne otvara se kada umetnete USB pribor .............................. 114
Datoteka s USB dodatka za spremanje se ne ispisuje ................................................ 114
Datoteka koju želite ispisati nije navedena u izborniku USB Flash pogon ..................... 115

Rješavanje poteškoća s izravnim povezivanjem ....................................................................... 116
Rješavanje problema s kabelskom mrežom .............................................................................. 117

Loša fizička veza .................................................................................................. 117
Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu ........................................................ 117
Računalo ne ostvaruje komunikaciju s uređajem ........................................................ 118
Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu ........................ 118
Novi softverski programi mogu uzrokovati probleme s kompatibilnosti. ........................ 118
Vaše računalo ili radna stanica možda nisu ispravno postavljeni ................................ 118
Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže. .................................. 118

Rješavanje problema s bežičnom mrežom ............................................................................... 119

Provjera bežične veze ........................................................................................... 119
Uređaj ne ispisuje nakon dovršetka bežične konfiguracije .......................................... 119
Uređaj ne ispisuje, a na računalu je instaliran vatrozid treće strane ............................. 120
Bežična veza ne radi nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili uređaja ................. 120
Na bežični uređaj se ne može priključiti više računala .............................................. 120

viii

HRWW

background image

Bežični uređaj izgubi vezu kad se priključi na VPN ................................................... 120
Mreža se ne prikazuje na popisu bežičnih mreža ..................................................... 120
Bežična mreža ne radi .......................................................................................... 120
Provođenje dijagnostičkog testa bežične mreže ........................................................ 121
Smanjivanje interferencije na bežičnoj mreži ............................................................ 121

Rješavanje problema sa softverom za proizvod u sustavu Windows ........................................... 122

Upravljački program pisača za proizvod ne vidi se u mapi Pisač ................................ 122
Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci ........................................ 122
Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje .................................................. 122

Rješavanje problema sa softverom uređaja sa sustavom Mac OS X ............................................ 124

Upravljački program za ispis ne nalazi se na popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili
Print & Scan (Ispis i skeniranje). .............................................................................. 124
Naziv uređaja se ne pojavljuje u popisu uređaja Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print
& Scan (Ispis i skeniranje). ..................................................................................... 124
Upravljački program uređaja ne postavlja automatski uređaj koji ste odabrali u popisu
Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print & Scan (Ispis i skeniranje) .................................. 124
Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj ............................................................. 125
Uređaj se nakon odabira upravljačkog programa, ako je spojen putem USB kabela, ne
pojavljuje u popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print & Scan (Ispis i skeniranje). ..... 125
Upotrebljavate generički upravljački program za ispis tijekom upotrebe USB veze. ....... 126

Uklanjanje softvera (Windows) .............................................................................................. 127
Uklanjanje softvera (Mac OS X) ............................................................................................. 128

6 Potrošni materijal i dodatna oprema ............................................................................ 129

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ................................................... 130
Propisi tvrtke HP u vezi potrošnog materijala drugih proizvođača .............................................. 130
Web-stranice tvrtke HP za zaštitu od krivotvorina ..................................................................... 130

Kazalo ............................................................................................................................. 131

HRWW

ix

background image

x

HRWW