HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Promjena konfiguracijskih postavki uređaja

background image

Promjena konfiguracijskih postavki uređaja

1.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na zadanom

prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, a zatim pritisnite Printers and Faxes (Pisači i

faksovi).

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na klasičnom

prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, zatim Settings (Postavke), a zatim Printers

(Pisači).

Windows Vista: Pritisnite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), te u kategoriji za

Hardware and Sound (Hardver i zvuk) pritisnite Printer (Pisač).

Windows 7: Pritisnite Start, a zatim pritisnite Devices and Printers (Uređaji i pisači).

2.

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa, a zatim odaberite Properties

(Svojstva) ili Printer properties (Svojstva pisača).

3.

Pritisnite karticu Device Settings (Postavke uređaja).

HRWW

Promjena postavki zadatka ispisa (Windows)

25