HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Kazalo

background image

Kazalo

A

AirPrint 54

aplikacije

preuzimanje 60

arhivski ispis

izrada 51

upravljačka ploča dodirnog

zaslona 51

upravljačka ploča LCD-a 51

automatski obostrani ispis

(dvostrani)

u sustavu Mac 43

u sustavu Windows 31

B

bežična mreža

rješavanje problema 119

bežična veza

dijagnostički test 121

blokada

uređaj 69

brojevi dijelova

spremnici s tonerom 130

broj modela

lociranje 3

broj stranica 8

Č

čišćenje

put papira 108

D

deinstalacija softvera za Mac

128

deinstalacija softvera za

Windows 127

desna strelica

LCD upravljačke ploče 4

upravljačka ploča dodirnog

zaslona 5

dijagnostički test bežične veze

121

dodatna oprema

naručivanje 129, 130

dvostrani ispis

automatske postavke (Mac) 43

automatske postavke

(Windows) 31

E

EconoMode postavke 71

provjera 110

ekonomične postavke 71

F

folije

podržane vrste 14

fontovi

popisi, ispis 8

G

gumb aplikacija 7

gumb bežične veze 7

gumbi

na LCD-u upravljačke ploče 4

na upravljačkoj ploči dodirnog

zaslona 5

gumbi na upravljačkoj ploči 4

gumb informacija 7

gumb napajanja

lociranje 2

gumb natrag

upravljačka ploča dodirnog

zaslona 5

gumb otkazivanja

LCD upravljačke ploče 4

upravljačka ploča dodirnog

zaslona 5

gumb početne tranice 5

gumb pomoći i svjetlo

upravljačka ploča dodirnog

zaslona 5

gumb postavljanja 4

upravljačka ploča dodirnog

zaslona 7

gumb potrošnog materijala 7

Gumb U redu 4

Gumb USB 7

Gumb za web-usluge 7

H

HP Device Toolbox, upotreba 65

HP ePrint

postavljanje 52, 53

upotreba 52

HP Reconfiguration Utility

mrežna instalacija 58

HP ugrađeni web-poslužitelj

otvaranje 61, 62, 69

promjena lozinke 69

promjena mrežnih postavki 61

promjena naziva uređaja 62

HP Utility, Mac 67

HP Utility za Mac

Bonjour 67

otvaranje 67

značajke 67

HP Web Jetadmin 68

HP Web Services

aplikacije 60

omogućavanje 60

HP web-stranice za obavijesti o

prijevarama 130

HRWW

Kazalo

131

background image

HP web-usluge

omogućavanje 52

I

interferencija bežične mreže 121

IPv4 adresa 61

ispis

postavke (Mac) 43

s USB dodatka za spremanje

55

Ispis

izvješća uređaja 8, 9

ispis na dvije strane

ručne postavke (Mac) 44

ručne postavke (Windows) 32

Izbornici, upravljačka ploča

mapa, ispis 8

Izbornik Aplikacije 60

Izbornik Izvješća 8, 9

izlazna ladica

lokacija 2

izvješća

Konfiguracijski izvještaj 8

Pokazna stranica 8

Popis PCL6 fontova 8

Popis PCL fontova 8

Popis PS fontova 8

Sažetak mreže 8

Stranica upotrebe 8

Stranica usluge 8

Struktura izbornika 8

Supplies Status (Stanje

potrošnog materijala) 8

J

Jetadmin, HP Web 68

K

knjižice

ispis (Mac) 46

ispis (Windows) 40

krivotvoren potrošni materijal 130

kvaliteta ispisa

poboljšanje 106

L

ladica, izlazna

lokacija 2

ladica 1

zaglavljeni papir, uklanjanje

98

Ladica 1

lokacija 2

umetanje 15

Ladica 2

lokacija 2

umetanje 15

Ladica 3

umetanje 15

ladice

podržane veličine papira 12

podržane vrste papira 14

zaglavljen papir, uklanjanje

100, 102

ladice, izlazne

zaglavljen papir, vađenje 103

LCD upravljačke ploče

gumbi i svjetla 4

LED svjetlo 4

lijeva strelica

LCD upravljačke ploče 4

upravljačka ploča dodirnog

zaslona 5

M

Mac

HP Utility 67

postavke upravljačkog

programa 26, 43

problemi, rješavanje 124

maska podmreže 61

medij

stranica po listu (Mac) 45

mreža

lozinka, postavka 69

lozinka, promjena 69

naziv uređaja, promjena 62

postavke, pregled 61

postavke, promjena 61

test bežične veze 121

mreže

instalacija uređaja 58

IPv4 adresa 61

izvješće o postavkama 8

maska podmreže 61

stranica konfiguracije 8

zadani pristupnik 61

mrežni gumb 7

mrežni priključak

lokacija 3

N

naručivanje

oprema i pribor 130

naručivanje potrošnog materijala

web stranice 129

n-maks. ispis

Mac 45

odabir (Windows) 34

O

obostrani ispis

automatske postavke (Mac) 43

postavke (Windows) 31

ručne postavke (Mac) 44

ručne postavke (Windows) 32

obostrani ispis (dvostrani)

automatske postavke (Mac) 43

automatske postavke

(Windows) 31

ručne postavke (Mac) 44

ručne postavke (Windows) 32

odgoda isključenja

postavka 72

odgoda mirovanja

omogućavanje 71

onemogućavanje 71

okomito usmjerenje

promjena (Mac) 45

promjena (Windows) 36

okruženje ispisa 109

okruženje papira 109

omotnice

podržane veličine 12

online pomoć, upravljačka ploča

87

originalan potrošni materijal 130

otponac vrata, lokacija 2

P

papir

naručivanje 130

odabir 109

podržane veličine 12

podržane vrste 14

stranica po listu (Mac) 45

zaglavljivanje papira 97

papir, naslovnice

ispis (Mac) 46

papir/naslovnice

ispis (Windows) 38

132

Kazalo

HRWW

background image

Početni zaslon, upravljačka

ploča 7

podržane vrste papira 14

pogreške

softver 122

pohranjivanje

spremnici s tintom 76

pomoć, upravljačka ploča 87

poništavanje

zadatak ispisa (Mac) 49

zadatak ispisa (Windows) 47

Popis PCL fontova 8

Popis PS fontova 8

poruke, upravljačka ploča 88

poruke o pogreškama, upravljačka

ploča 88

poseban papir za naslovnice

ispis (Mac) 46

ispis (Windows) 38

postavke

mrežno izvješće 8

prethodne postavke

upravljačkog programa

(Mac) 43

tvornički zadane vrijednosti,

vraćanje 86

upravljački programi 24

upravljački programi (Mac) 26

postavke brzine veze 63

postavke obostranog ispisa,

promjena 63

postavke zadatka ispisa

provjera 110

potrošni materijal

brojevi dijelova 130

drugi proizvođači 130

korištenje kod niskog 74

krivotvorine 130

naručivanje 129, 130

postavke niskog praga 74

recikliranje 76

status, pregled pomoću

programa HP Utility za Mac

67

zamjena spremnika s tonerom

77

potrošni materijal drugih

proizvođača 130

prečaci (Windows)

stvaranje 29

upotreba 28

prednji poklopac

lociranje 2

prethodne postavke (Mac) 43

prikaz dodirnog zaslona 5

priključak napajanja

lociranje 3

priključci

lokacija 3

priključci sučelja

lokacija 3

prilagođavanje veličine

Mac 46

prilagođavanje veličine

dokumenata

Windows 39

pristupnik, postavljanje zadanog

61

problemi s uvlačenjem papira

rješavanje 97

promjena veličine dokumenata

Mac 46

Windows 39

put papira

čišćenje 108

R

recikliranje potrošnog materijala

76

rješavanje

probleme s ispisom putem USB

dodatka 114

rješavanje problema

, problemi u sustavu Mac 124

bežična mreža 119

kabelska mreža 117

mrežni problemi 117

nema odziva 112

popis zadataka 84

popis za provjeru 84

poruke na upravljačkoj ploči

88

problemi s ispisom putem USB

dodatka 114

problemi s ulaganjem papira

97

problemi u sustavu Windows

122

spori odziv 113

s ulaganjem papira 97

USB veza 116

zaglavljivanje papira 97

S

serijski broj

lociranje 3

softver

deinstalacija za Mac 128

deinstalacija za Windows

127

HP Utility za Mac 67

HP Web Jetadmin 68

problemi 122

spremnici

brojevi dijelova 130

drugi proizvođači 130

pohrana 76

recikliranje 76

stranica statusa potrošnog

materijala 8

spremnici s tintom

pohrana 76

stranica statusa potrošnog

materijala 8

zamjena 77

spremnici s tonerom

brojevi dijelova 130

drugi proizvođači 130

otponac vrata, lokacija 2

postavke niskog praga 74

recikliranje 76

spremnik s tintom

provjera oštećenja 108

spremnik s tonerom

provjera statusa 107

upotreba kod niske razine 74

spremnik za ispis

zamjena 77

status

HP Utility, Mac 67

Početni zaslon, upravljačka

ploča 7

potrošni materijal, ispis

izvješća 8

status uređaja 7

stranica konfiguracije 8

HRWW

Kazalo

133

background image

stranica po listu

Mac 45

odabir (Windows) 34

stranica sa statusom potrošnog

materijala 8

stranica servisa 8

stranica stanja potrošnog

materijala

ispis 107

stranica upotrebe 8

stražnja vrata

lokacija 3

strelica natrag

LCD upravljačke ploče 4

svjetla

na LCD-u upravljačke ploče 4

na upravljačkoj ploči dodirnog

zaslona 5

svjetlo bežične veze 5

svjetlo spremnosti

LCD upravljačke ploče 4

upravljačka ploča dodirnog

zaslona 5

svjetlo upozorenja

LCD upravljačke ploče 4

upravljačka ploča dodirnog

zaslona 5

T

TCP/IP

ručno konfiguriranje IPv4

parametara 61

tvornički zadane vrijednosti,

vraćanje 86

U

Ugrađeni web-poslužitelj

otvaranje 61, 62, 69

promjena lozinke 69

promjena mrežnih postavki 61

promjena naziva uređaja 62

ulazna ladica

lokacija 2

umetanje 15

ulazne ladice

umetanje 15

umetanje papira

ulazna ladica 15

upravljačka ploča

gumbi i svjetla 4

Izbornik izvješća 8, 9

mapa izbornika, ispis 8

mjesto 2

pomoć 87

poruke, rješavanje problema

88

vrste poruka 88

upravljačka ploča dodirnog

zaslona

gumbi i svjetla 5

Početni zaslon 7

Upravljački program HP UPD PCL

5 111

Upravljački program HP UPD PCL

6 111

upravljački programi

postavke (Mac) 43

prethodne postavke (Mac) 43

promjene postavki (Mac) 26

promjene postavki (Windows)

24

stranica korištenja 8

upravljački programi pisača

odabir 110

upravljački programi pisača (Mac)

postavke 43

promjene postavki 26

upravljački programi pisača

(Windows)

promjene postavki 24

upravljački program pisača

(Windows)

podržani 22

Upravljački program pisača

HP UPD PS 111

Upravljački program za ispis

HP PCL 6 111

upravljanje mrežom 61

USB dodatak za spremanje

ispis sa 55

USB kabel, broj dijela 130

USB priključak

lokacija 3

USB priključak za lakši pristup pri

ispisivanju 55

USB priključak za samostalni ispis

lociranje 2

USB veza

rješavanje problema 116

usmjerenje

promjena (Mac) 45

promjena (Windows) 36

usmjerenje stranice

promjena (Mac) 45

promjena (Windows) 36

utor za sigurnosni kabel

lociranje 3

V

veličine papira

odabir (Mac) 49

odabir (Windows) 47

odabir prilagođene veličine

(Mac) 49

odabir prilagođene veličine

(Windows) 47

veličine stranice

prilagođavanje veličine

dokumenata (Mac) 46

prilagođavanje veličine

dokumenata (Windows) 39

više stranica na jedan list

Mac 45

više stranica po listu

ispis (Windows) 34

vodeni žigovi

ispis (Mac) 50

ispis (Windows) 48

vodoravno usmjerenje

promjena (Mac) 45

promjena (Windows) 36

vraćanje tvornički zadanih

vrijednosti 86

vrsta papira

postavke provjere 106

vrste papira

odabir (Mac) 45

odabir (Windows) 37

W

web stranice

naručivanje potrošnog

materijala 129

web-stranice

izvješća o prijevarama 130

Web-stranice o prijevarama 130

web-usluge

aplikacije 60

omogućavanje 60

134

Kazalo

HRWW

background image

Windows

postavke upravljačkog

programa 24

Z

zadaci ispisa

poništavanje (Mac) 49

zadane vrijednosti, vraćanje 86

zadani pristupnik, postavljanje

61

zadatak ispisa

poništavanje (Windows) 47

zaglavljeni papir

izlazni spremnik, vađenje 103

lociranje 98

lokacija 98

zaglavljenja

praćenje broja 8

zaglavljenja papira. vidi

zaglavljivanje

zaglavljivanje papira

sprečavanje 97

zamjena spremnika s tintom 77

zeleno svjetlo 4

Ž

žaruljice na upravljačkoj ploči 4

žuta žaruljica 4

HRWW

Kazalo

135

background image

136

Kazalo

HRWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CF270-91015*

*CF270-91015*

CF270-91015