HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala

background image

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog
materijala

HP-ov originalni spremnik s tintom i papir

www.hp.com/go/suresupply

Naručivanje izvornih HP dijelova ili dodataka

www.hp.com/buy/parts

Naručite putem mreže pružatelja servisnih usluga ili
usluga podrške

Kontaktirajte HP-ova davatelja usluga ili podrške.

Predmet

Broj dijela

Broj spremnika

Opis

HP LaserJet spremnik s tintom

CF280A (standard)

CF280X (produženo)

80A

80X

Spremnik s crnim tonerom

Ulazna ladica

CF284A

Ladica 3 za 500 listova

USB 2.0 kabel za pisač

C6518A

(2-metarski standardni) kabel
vrste A do B