HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Ispis izvješća uređaja

background image

Ispis izvješća uređaja

Izvješća uređaja nalaze se u memoriji uređaja. Te stranice pomažu pri utvrđivanju i rješavanju

problema unutar uređaja.

NAPOMENA:

Ako tijekom instalacije niste ispravno postavili jezik uređaja, možete ga postaviti

ručno kako bi se stranice s informacijama ispisivale na jednom od podržanih jezika. Jezik promijenite

pomoću izbornika Postavljanje sustava na upravljačkoj ploči ili pomoću ugrađenog web-

poslužitelja.

Iz izbornika Reports (Izvješća) možete ispisati nekoliko stranica s informacijama o uređaju.

Stavka izbornika

Opis

Pokazna stranica

Ispisuje stranicu koja prikazuje kvalitetu ispisa

Struktura izbornika

Ispisuje mapu izbornika upravljačke ploče. Navedene su i aktivne postavke svakog
izbornika.

Konfiguracijski izvještaj

Ispisuje popis svih postavki uređaja. Uključuje informacije o mreži kada je uređaj
spojen na mrežu.

Supplies Status (Stanje potrošnog
materijala)

Ispisuje status za svaki spremnik s tintom, u što se ubrajaju i sljedeće informacije:

Procijenjeni preostali postotak vijeka trajanja spremnika s tintom

Koliko je pribliћno ostalo listova

Brojevi dijelova za HP spremnike s tonerom

Broj ispisanih stranica

Informacije o naručivanju novih HP spremnika s tonerom i recikliranju
potrošenih HP spremnika s tonerom

Sažetak mreže

Ispisuje popis mrežnih postavki svih proizvoda (svi modeli osim Pisač HP LaserJet
Pro 400 M401a i Pisač HP LaserJet Pro 400 M401d)

Stranica upotrebe

Ispisuje popis PCL stranica, PCL 6 stranica, PS stranica, stranica koje su se
zaglavile u uređaju ili su pogrešno zahvaćene, jednobojnih (crno-bijelo) ili stranica
u boji te navodi ukupan broj stranica

Popis PCL fontova

Ispisuje popis svih instaliranih PCL fontova

Popis PS fontova

Ispisuje popis svih instaliranih PostScript (PS) fontova

Popis PCL6 fontova

Ispisuje popis svih instaliranih PCL6 fontova

Stranica usluge

Ispisuje izvješće o servisu