HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - LCD upravljačke ploče

background image

LCD upravljačke ploče

1

Zaslon upravljačke ploče: zaslon prikazuje informacije o uređaju. Putem izbornika na zaslonu možete odrediti postavke
uređaja.

2

Indikator upozorenja (narančasto): indikator upozorenja treperi kada je spremnik za ispis prazan ili uređaj zahtijeva
pozornost korisnika.

3

Indikator spremnosti (zeleno): Indikator spremnosti svijetli kada je uređaj spreman za ispis. Indikator treperi kada uređaj
prima podatke za ispis ili kada je uređaj u stanju mirovanja.

4

Gumb sa strelicom unatrag : ovaj gumb koristite za sljedeće radnje:

Napuštanje izbornika na upravljačkoj ploči.

Pomicanje na prethodni izbornik na popisu podizbornika.

Pomicanje na prethodnu stavku izbornika na popisu podizbornika (bez spremanja promjena na stavci izbornika).

5

Gumb Odustani : Pritisnite ovaj gumb za otkazivanje ispisa kada treperi indikator upozorenja ili za izlazak iz
izbornika upravljačke ploče.

6

Gumb lijeve strelice : ovaj gumb koristite za kretanje kroz izbornike ili za smanjenje vrijednosti prikazane na zaslonu.

7

Gumb

U redu

: Pritisnite gumb

U redu

za sljedeće radnje:

Otvaranje izbornika na upravljačkoj ploči.

Otvaranje podizbornika prikazanog na zaslonu upravljačke ploče.

Odabir stavke s izbornika.

Uklanjanje nekih pogrešaka.

Započinjanje ispisa kao reakcija na upit upravljačke ploče (na primjer, kada se na zaslonu upravljačke ploče
pojavi poruka Za nastavak pritisnite [OK].)

8

Gumb sa strelicom desno : ovaj gumb upotrijebite za kretanje kroz izbornike ili za povećanje vrijednosti prikazane na
zaslonu.

4

Poglavlje 1 Predstavljanje proizvoda

HRWW

background image

9

Gumb Postavljanje

: Ovaj gumb omogućava brz pristup izborniku Setup (Postavljanje).

10

LED svjetlo: Ovo svjetlo nije funkcionalno na ovom proizvodu.