HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Upravljačka ploča dodirnog zaslona

background image

Upravljačka ploča dodirnog zaslona

NAPOMENA:

Upravljačka ploča dodirnog zaslona dostupna je na modelu Pisač HP LaserJet Pro

400 M401dn i modelu Pisač HP LaserJet Pro 400 M401dw.

1

Indikator bežične mreže: označava da je bežična mreža omogućena. Indikator treperi tijekom uspostavljanja veze između
uređaja i bežične mreže dostupno samo na modelu (Pisač HP LaserJet Pro 400 M401dw).

2

Prikaz dodirnog zaslona

3

Žaruljica pozornosti: ukazuje na problem s uređajem

4

Žaruljica pripravnosti: označava da je uređaj spreman

5

Gumb i indikator pomoći: služi za pristupanje sustavu pomoći na upravljačkoj ploči

6

Gumb i indikator desne strelice: služi za pomicanje pokazivača udesno ili prelazak na sljedeći zaslon

NAPOMENA:

Ovaj gumb svijetli samo ako trenutni zaslon može koristiti ovu značajku.

7

Gumb i svjetlo otkazivanja: služi za brisanje postavki, otkazivanje trenutnog zadatka ili napuštanje trenutnog zaslona

NAPOMENA:

Ovaj gumb svijetli samo ako trenutni zaslon može koristiti ovu značajku.

8

Gumb i svjetlo povratka: služi za vraćanje na prethodni zaslon

NAPOMENA:

Ovaj gumb svijetli samo ako trenutni zaslon može koristiti ovu značajku.

HRWW

Pregledi proizvoda

5

background image

9

Gumb i svjetlo lijeve strelice: služi za pomicanje pokazivača ulijevo

NAPOMENA:

Ovaj gumb svijetli samo ako trenutni zaslon može koristiti ovu značajku.

10

Gumb i svjetlo početne stranice: omogućava pristupanje početnoj stranici

6

Poglavlje 1 Predstavljanje proizvoda

HRWW