HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Provjerite postavku EconoMode (Prilagodi veličini stranice)

background image

Provjerite postavku EconoMode (Prilagodi veličini stranice)

Ovaj proizvod je opremljen opcijom EconoMode (Ekonomični način rada) za ispis nacrta dokumenata.

Upotreba opcije EconoMode (Ekonomični način rada) može potrošiti manje tinte. Ipak, EconoMode

(Ekonomični način rada) može smanjiti kvalitetu ispisa. Za poboljšanje kvalitete ispisa potvrdite da je

postavka EconoMode (Ekonomični način rada) deaktivirana.

1.

U softverskom programu odaberite opciju Ispis.

2.

Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb Svojstva ili Preference.

3.

Pritisnite karticu Papir/Kvaliteta.

4.

Potvrdite da je potvrdni okvir EconoMode (Ekonomični način rada) isključen. Ako je u

potvrdnom okviru kvačica, kliknite potvrdni okvir da biste ga isključili.

HP ne preporučuje stalnu upotrebu postavke EconoMode (Ekonomični način rada). Ako se način rada

EconoMode (Ekonomični način rada) upotrebljava neprekidno, količina tonera mogla bi nadmašiti

vijek trajanja mehaničkih dijelova spremnika s tonerom. Ako se kvaliteta ispisa počinje smanjivati i više

nije na prihvatljivoj razini, razmislite o zamjeni spremnika s tonerom.