HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Bežična veza ne radi nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili uređaja

background image

Bežična veza ne radi nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili
uređaja

1.

Provjerite spaja li se usmjerivač ili uređaj s istom mrežom s kojom se spaja računalo.

2.

Ispišite konfiguracijsku stranicu.

3.

Usporedite zadani naziv mreže (SSID) na stranici s konfiguracijom s SSID-om u konfiguraciji

pisača za računalo.

4.

Ako se brojevi ne poklapaju, uređaji se ne spajaju na istu mrežu. Ponovo konfigurirajte bežične

postavke za uređaj.