HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Na bežični uređaj se ne može priključiti više računala

background image

Na bežični uređaj se ne može priključiti više računala

1.

Provjerite jesu li druga računala unutar bežičnog radijusa te da nikakve prepreke ne blokiraju

signal. Za većinu mreža bežični radijus je 30 m od bežične pristupne točke.

2.

Provjerite je li uređaj uključen te je li u stanju spremnosti za rad.

3.

Isključite sve vatrozide trećih strana na vašem računalu.

4.

Provjerite radi li bežična mreža ispravno.

5.

Provjerite radi li računalo ispravno. Ako je potrebno, ponovo pokrenite računalo.