HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu

background image

Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za
mrežu

Hewlett-Packard preporučuje da ostavite tu postavku u automatskom načinu rada (zadana postavka).

Ako promijenite te postavke, morate ih promijeniti i za mrežu.