HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje

background image

Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje

1.

Ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite funkcionalnost pisača.

2.

Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto pričvršćeni i u skladu sa specifikacijama. To se odnosi na USB i

kabele napajanja. Zamijenite kabel.

3.

Provjerite je li IP adresa na konfiguracijskoj stranici jednaka onoj na softverskom priključku.

Primijenite jedan od sljedećih postupaka:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista

a. Kliknite Start.

b. Pritisnite Settings (Postavke).

c.

Pritisnite Printers and Faxes (Pisači i faksovi) (koristite li zadani prikaz izbornika Start) ili

pritisnite Printers (Pisači) (koristite li klasični prikaz izbornika Start).

d. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja, a zatim odaberite

Properties (Svojstva).

e. Pritisnite karticu Ports (Priključci), a zatim Configure Port (Konfiguriraj priključak).

f.

Provjerite IP adresu, a zatim pritisnite gumb OK (U redu) ili Cancel (Odustani).

122

Poglavlje 5 Rješavanje problema

HRWW

background image

g. Ako IP adrese nisu jednake, izbrišite upravljački program i ponovno ga instalirajte

upotrebom ispravne IP adrese.

h. Izradite novi HP TCP/IP priključak s ispravnom IP adresom.

Windows 7

a. Kliknite Start.

b. Pritisnite Devices and Printers (Uređaji i pisači).

c.

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja, a zatim odaberite

Printer properties (Svojstva pisača).

d. Pritisnite karticu Ports (Priključci), a zatim Configure Port (Konfiguriraj priključak).

e. Provjerite IP adresu, a zatim pritisnite gumb OK (U redu) ili Cancel (Odustani).

f.

Ako IP adrese nisu jednake, izbrišite upravljački program i ponovno ga instalirajte

upotrebom ispravne IP adrese.

g. Izradite novi HP TCP/IP priključak s ispravnom IP adresom.

4.

Pokušajte upotrijebiti IP adresu za otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja u podržanom web-

pregledniku.

HRWW

Rješavanje problema sa softverom za proizvod u sustavu Windows

123