HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Misprint (Pogrešan ispis) Pritisnite [OK]

background image

Misprint (Pogrešan ispis) Pritisnite [OK]

Opis

Papir je zadržan u prolasku kroz uređaj.

Preporučena radnja

Pritisnite gumb

U redu

za uklanjanje poruke.

Kako biste izbjegli ovaj problem pokušajte sljedeća rješenja:

Podesite vodilice za papir u ladici. Provjerite guraju li prednje vodilice papir sve do stražnjeg

ruba ladice.

Koristite medije koji su u skladu s HP specifikacijama. Papir čuvajte neotvoren i u originalnom

pakiranju.

Uređaj koristite u području koje udovoljava specifikacijama okruženja za ovaj uređaj.