HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Vrste poruka upravljačke ploče

background image

Vrste poruka upravljačke ploče

Poruke na upravljačkoj ploči ukazuju na trenutni status uređaja ili situacije koje bi mogle zahtijevati

akciju.

Ponekad se pojavljuju poruke upozorenja koje bi mogle zahtijevati od korisnika da potvrdi poruku

pritiskom na gumb

U redu

za nastavak ili pritiskom na gumb Odustani za poništavanje zadatka. Uz

određena upozorenja zadatak možda neće biti izvršen ili će kvaliteta ispisa biti lošija. Ako se poruka

upozorenja tiče ispisa, a uključena je značajka za automatsko nastavljanje, uređaj će nakon 10

sekundi pokušati nastaviti zadatak ispisa bez upozorenja.

Poruke o kritičnim pogreškama mogu ukazivati na neku vrstu kvara. Problem biste mogli riješiti

isključivanjem i ponovnim uključivanjem napajanja. Ako se kritična pogreška nastavi pojavljivati,

uređaju će možda biti potrebno servisiranje.