HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznom spremniku

background image

Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznom spremniku

OPREZ:

Za vađenje zaglavljenog papira nemojte koristiti oštre predmete kao što su pinceta ili uska

kliješta. Oštećenja uzrokovana oštrim predmetima nisu pokrivena jamstvom.

1.

Uhvatite papir s obje ruke i pažljivim

povlačenjem ga oslobodite iz uređaja.