HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Vraćanje tvornički zadanih postavki

background image

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Vraćanjem tvornički zadanih postavki sve se postavke uređaja i mreže vraćaju na tvornički zadane

postavke. Time se neće ponovo postaviti broj stranica, veličina ladice ili jezik. Za vraćanje uređaja na

zadane tvorničke postavke slijedite ove korake.

OPREZ:

Vraćanjem tvornički zadanih postavki sve se postavke vraćaju na tvornički zadane postavke

i brišu se sve stranice spremljene u memoriju. Postupak zatim automatski ponovno pokreće uređaj.