HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Vraćanje tvornički zadanih postavki (upravljačka ploča dodirnog zaslona)

background image

Vraćanje tvornički zadanih postavki (upravljačka ploča dodirnog
zaslona)

1.

Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja dodirnite gumb Postavljanje .

2.

Pomaknite se do izbornika Service (Servis) i dodirnite ga.

3.

Prijeđite do gumba Restore Defaults (Vraćanje zadanih vrijednosti) i dodirnite ga, a

zatim dodirnite gumb

U redu

.

Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

86

Poglavlje 5 Rješavanje problema

HRWW