HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Postavite uređaj da automatski ažurira firmver (LCD upravljačka ploča)

background image

Postavite uređaj da automatski ažurira firmver (LCD upravljačka
ploča)

NAPOMENA:

Ovaj se odjeljak odnosi samo na model Pisač HP LaserJet Pro 400 M401a.

1.

Na upravljačkoj ploči proizvoda pritisnite gumb

U redu

za otvaranje izbornika.

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Service (Servis)

LaserJet Update

Upravljanje ažuriranjima

Pitaj prije instalacije

3.

Odaberite mogućnost Instaliraj automatski, a zatim pritisnite gumb

U redu

.

80

Poglavlje 4 Upravljanje i održavanje

HRWW