HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - HP Device Toolbox (Windows)

background image

HP Device Toolbox (Windows)

HP Device Toolbox za OS Windows koristite kako biste na svom računalu pregledali ili promijenili

postavke uređaja. Ovaj alat otvara HP ugrađeni web-poslužitelj za uređaj.

NAPOMENA:

Ovaj alat je dostupan samo ako ste pri instalaciji uređaja napravili potpunu

instalaciju.

1.

Pritisnite gumb Start, a zatim stavku Programs (Programi).

2.

Pritisnite grupu HP proizvoda, a zatim pritisnite stavku HP Device Toolbox.

Kartica ili odjeljak

Opis

Kartica Početna stranica

Sadrži informacije o uređaju,
statusu i konfiguraciji

Stanje uređaja: Prikazuje status uređaja i procijenjeni preostali vijek trajanja HP-
ova potrošnog materijala.

Supplies Status (Status potrošnog materijala): Prikazuje predviđeni preostali vijek
trajanja HP-ovog potrošnog materijala. Stvarni preostali vijek trajanja potrošnog
materijala može varirati. Bilo bi dobro da imate spremnu zamjenu kad kvaliteta
ispisa postane neprihvatljiva. Potrošni materijal ne treba zamijeniti osim ako
kvaliteta ispisa više nije zadovoljavajuća.

Device Configuration (Konfiguracija uređaja): Prikazuje informacije koje se
nalaze na stranici s konfiguracijom uređaja.

Network Summary (Sažetak mreže): Prikazuje informacije koje se nalaze na
stranici mrežne konfiguracije uređaja.

Izvješća: Omogućuje ispis stranica konfiguracije i statusa potrošnog materijala
koje uređaj generira.

Event Log (Dnevnik događaja): Prikazuje popis svih događaja i pogrešaka
uređaja.

Kartica Sustav

Omogućuje konfiguriranje uređaja
s računala.

Device Information (Informacije o uređaju): Daje osnovne informacije o
proizvodu i tvrtki.

Postavljanje papira: Omogućuje promjenu zadanih postavki rukovanja papirom
za uređaj.

Print Quality (Kvaliteta ispisa): Omogućuje promjenu zadanih postavki kvalitete
ispisa za uređaj, uključujući i postavke baždarenja.

Vrste papira: Omogućuje konfiguriranje načina ispisa koji odgovaraju vrstama
papira koje uređaj prihvaća.

System Setup (Postavljanje sustava): Omogućuje promjenu zadanih postavki
sustava za uređaj.

Service (Servis): Omogućuje pokretanje postupka čišćenja na uređaju.

Sigurnost proizvoda: Omogućuje postavljanje i promjenu lozinke uređaja.

Spremi i vrati: Omogućuje spremanje trenutnih postavki uređaja u datoteku na
računalu. Na taj način možete učitati iste postavke na drugi uređaj ili naknadno
vratiti uređaj na te postavke.

NAPOMENA:

Kartica Sustav može se zaštititi lozinkom. Ako se uređaj nalazi u

mreži, prije promjena postavki na ovoj kartici se posavjetujte s administratorom sustava.

HRWW

HP Device Toolbox (Windows)

65

background image

Kartica ili odjeljak

Opis

Kartica Ispis

Omogućuje promjenu zadanih
postavki ispisa putem računala.

Printing (Ispis): Omogućuje promjenu zadanih postavki uređaja, kao što su broj
kopija i orijentacija papira. To su iste opcije kao i one dostupne na upravljačkoj
ploči.

PCL5c: Prikaz i promjena PCL5c postavki.

PostScript: Isključite ili uključite značajku Ispis PS pogreški.

Kartica Umrežavanje

Omogućuje promjenu mrežnih
postavki s računala.

Administratori mreže mogu koristiti ovu karticu za kontroliranje postavki vezanih uz
mrežu kada je uređaj priključen na IP mrežu. Isto tako omogućuje mrežnom
administratoru postavljanje funkcionalnosti bežične izravne veze. Ova se kartica ne
pokazuje ako je uređaj izravno povezan s računalom.

Kartica HP Web Services

Pomoću ovog izbornika s proizvodom možete postaviti i koristiti različite internetske
alate.

66

Poglavlje 4 Upravljanje i održavanje

HRWW