HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Omogućavanje i onemogućavanje postavke Vrlo niska (upravljačka ploča dodirnog zaslona)

background image

Omogućavanje i onemogućavanje postavke Vrlo niska
(upravljačka ploča dodirnog zaslona)

Zadane značajke možete omogućiti ili onemogućiti u bilo koje vrijeme i ne trebate ih ponovo

omogućavati prilikom umetanja novog spremnika s tintom.

1.

Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja dodirnite gumb Postavljanje .

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Postavljanje sustava

Postavke potrošnog materijala

Spremnik s crnom bojom

Postavke za gotovo praznu tintu

3.

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

Odaberite opciju Nastavi kako biste postavili uređaj tako da vas upozori kad je spremnik s

tintom pri kraju, ali da nastavi s ispisom.

Odaberite opciju Zaustavi kako biste postavili uređaj da zaustavi ispis dok ne zamijenite

spremnik s tintom.

Odaberite opciju Odzivnik kako biste postavili uređaj da zaustavi ispis i upozori vas da

zamijenite spremnik s tonerom. Možete dati potvrdu i nastaviti ispisivati. Opcija koju korisnik

može konfigurirati na uređaju je "Odzivnik za podsjetnik nakon 100, 200, 300, 400

stranica ili nikad". Ova opcija dodana je kao usluga korisnicima i ne jamči da će ispis ovih

stranica biti prihvatljive kvalitete.

Kada HP-ov spremnik s tonerom dosegne razinu Vrlo nisko, HP-ova premijsko zaštitno jamstvo za

spremnik s tonerom više ne vrijedi. Svi nedostaci pri ispisu ili u spremniku do kojih dolazi u slučaju

upotrebe HP-ovog spremnika s tonerom Nastavi u načinu rada s niskom razinom tonera neće se

smatrati nedostacima materijala ili rada prema jamstvu tvrtke HP za spremnike za ispis.

HRWW

Ispis kada spremnik s tintom dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja

75