HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Povezivanje postavki brzine i obostranog ispisa (upravljačka ploča dodirnog zaslona)

background image

Povezivanje postavki brzine i obostranog ispisa (upravljačka ploča dodirnog
zaslona)

1.

Na početnom zaslonu dodirnite gumb Postavljanje .

2.

Pomaknite se do izbornika Postavljanje mreže i dodirnite ga.

3.

Dodirnite izbornik Link Speed (Brzina veze).

4.

Odaberite jednu od sljedećih opcija.

HRWW

Konfiguriranje postavki IP mreže

63

background image

Postavka

Opis

Automatski

Ispisni poslužitelj automatski se konfigurira za najveću brzinu veze i način
komunikacije koje mreža omogućuje.

10T Full

10 Mbps, dvosmjerni prijenos

10T Half

10 megabajta u sekundi (Mb/s), naizmjenični prijenos

100TX Full

100 Mbps, dvosmjerni prijenos

100TX Half

100 Mbps, naizmjenični prijenos

5.

Dodirnite gumb

U redu

. Uređaj se isključuje, a zatim uključuje.

64

Poglavlje 4 Upravljanje i održavanje

HRWW