HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Prikaz ili promjena mrežnih postavki

background image

Prikaz ili promjena mrežnih postavki

Koristite HP Device Toolbox za prikaz ili promjenu postavki IP konfiguracije.

1.

Ispišite konfiguracijsku stranicu i pronađite IP adresu.

Ako koristite IPv4, IP adresa sadrži samo znamenke. Format je sljedeći:

xxx.xxx.xxx.xxx

Ako koristite IPv6, IP adresa je heksadecimalna kombinacija znakova i znamenki. Ima format

sličan ovom:

xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

HP Device Toolbox otvorite pritiskom na gumb Start, grupu Programs (Programi) ili All

Programs (Svi programi), pritisnite HP, grupu proizvoda, a zatim HP Product Settings.

3.

Pritisnite karticu Networking (Umrežavanje) kako biste saznali informacije o mreži. Postavke

možete promijeniti prema potrebi.