HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Promjena naziva uređaja na mreži

background image

Promjena naziva uređaja na mreži

Ako želite promijeniti naziv uređaja na mreži kako biste ga mogli lakše pronaći, upotrijebite

HP ugrađeni web-poslužitelj.

1.

Za otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja unesite IP adresu u redak za adresu u web-

pregledniku.

NAPOMENA:

HP ugrađenom web-poslužitelju možete pristupiti iz programa HP Device

Toolbox za OS Windows ili programa HP Utility za Mac OS X.

2.

Otvorite karticu Sustav.

3.

Na stranici Device Information (Informacije o uređaju) zadani naziv uređaja nalazi se u

polju Device Status (Stanje uređaja). Ovaj naziv možete promijeniti kako biste mogli

jednostavno pronaći uređaj.

NAPOMENA:

Popunjavanje ostalih polja na stranici nije obavezno.

4.

Pritisnite gumb Apply (Primijeni) za spremanje promjena.

62

Poglavlje 4 Upravljanje i održavanje

HRWW