HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara (LCD upravljačka ploča)

background image

Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara (LCD upravljačka ploča)

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb

U redu

.

2.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite opciju Postavljanje mreže, a zatim pritisnite gumb

U

redu

.

3.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite opciju Konfiguracija TCP/IP-a, a zatim pritisnite gumb

U

redu

.

4.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite opciju Manual (Ručno), a zatim pritisnite gumb

U redu

.

5.

IP adresu unesite pomoću alfanumeričkih gumba, a zatim pritisnite

U redu

.

6.

Ako IP adresa nije točna, pomoću gumba sa strelicama odaberite opciju No (Ne) pa pritisnite

gumb

U redu

. Ponovite korak 5 s točnom IP adresom, a zatim ponovite korak 5 za masku

podmreže i zadane postavke pristupnika.