HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara (upravljačka ploča dodirnog zaslona)

background image

Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara (upravljačka ploča dodirnog
zaslona)

Pomoću izbornika upravljačke ploče ručno postavite IPv4 adresu, masku podmreže i zadani pristupnik.

1.

Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja dodirnite gumb Postavljanje .

2.

Pomaknite se do izbornika Postavljanje mreže i dodirnite ga.

HRWW

Konfiguriranje postavki IP mreže

61

background image

3.

Dodirnite izbornik TCP/IP Config (Konfiguracija TCP/IP), a zatim dodirnite gumb Manual

(Ručno).

4.

Pomoću numeričke tipkovnice unesite IP adresu, a zatim dodirnite gumb

U redu

. Za potvrdu

dodirnite gumb Yes (Da).

5.

Pomoću numeričke tipkovnice unesite masku podmreže, a zatim dodirnite gumb

U redu

. Za

potvrdu dodirnite gumb Yes (Da).

6.

Pomoću numeričke tipkovnice unesite zadani pristupnik, a zatim dodirnite gumb

U redu

. Za

potvrdu dodirnite gumb Yes (Da).