HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Upotreba aplikacija HP Web Services (LCD upravljačka ploča)

background image

Upotreba aplikacija HP Web Services (LCD upravljačka ploča)

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb

U redu

.

2.

Odaberite izbornik HP web-usluge, a zatim pritisnite gumb

U redu

.

Nakon preuzimanja aplikacije s web-stranica HP ePrintCenter, ista je dostupna u izborniku

Aplikacije

na upravljačkoj ploči uređaja.