HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Upotreba aplikacija HP Web Services (upravljačka ploča dodirnog zaslona)

background image

Upotreba aplikacija HP Web Services (upravljačka ploča dodirnog
zaslona)

1.

Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja dodirnite gumb Web Services .

2.

Dodirnite gumb Omogućavanje usluga HP Web Services.

Nakon preuzimanja aplikacije s web-stranica HP ePrintCenter, ista je dostupna u izborniku

Aplikacije

na upravljačkoj ploči uređaja.

60

Poglavlje 4 Upravljanje i održavanje

HRWW