HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Postavljanje ili promjena lozinke uređaja

background image

Postavljanje ili promjena lozinke uređaja

Koristite HP ugrađeni web-poslužitelj kako biste postavili lozinku ili promijenili postojeću lozinku

uređaja na mreži.

1.

LED upravljačka ploča: Ispišite stranicu konfiguracije iz izbornika Reports (Izvješća) u

upravljačkoj ploči.

Upravljačka ploča dodirnog zaslona: Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja
dodirnite gumb Mreža

kako biste pronašli IP adresu uređaja.

2.

Za otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja unesite IP adresu u redak za adresu u web-

pregledniku.

NAPOMENA:

HP ugrađenom web-poslužitelju možete pristupiti iz programa HP Device

Toolbox za OS Windows ili programa HP Utility za Mac OS X.

3.

Pritisnite karticu Postavke, a zatim vezu Security (Sigurnost).

NAPOMENA:

Ako je prethodno postavljena lozinka, na pojavu upita potrebno ju je upisati.

Upišite lozinku i pritisnite gumb Apply (Primijeni).

HRWW

Sigurnosne značajke uređaja

69

background image

4.

Unesite novu lozinku u okvire Verify password (Provjera lozinke) i New Password

(Nova lozinka).

5.

Za spremanje lozinke pri dnu prozora pritisnite gumb Apply (Primijeni).

70

Poglavlje 4 Upravljanje i održavanje

HRWW