HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - HP Készülék eszköztár (Windows)

background image

HP Készülék eszköztár (Windows)

A HP Készülék eszköztár Windows verziójának segítségével a számítógépén megtekintheti vagy

módosíthatja a készülék beállításait. Ez az eszköz megnyitja a készülékhez tartozó HP beépített

webszervert.

MEGJEGYZÉS:

Ez az eszköz csak akkor elérhető, ha a készülék telepítésekor a teljes telepítési

lehetőséget választotta.

1.

Kattintson a Start gombra, majd a Programok elemre.

2.

A HP termékcsoporton belül kattintson a HP Készülék eszköztár lehetőségre.

Lap vagy rész

Leírás

Saját lap

Termék-, állapot- és konfigurációs
információkat jelenít meg.

Eszköz állapota: Megjeleníti a készülék állapotát és a HP kellékek hátralévő
becsült élettartalmát százalékban.

Kellékállapot: Megjeleníti a HP kellékek hátralévő élettartamának becsült
százalékos értékét. A kellék tényleges hátralévő élettartama változó lehet.
Gondoskodjon arról, hogy legyen kéznél cserekellék, ha a nyomtatási minőség már
nem elfogadható. Ekkor a kelléket nem kell cserélni, kivéve, ha a nyomtatási
minőség már többé nem elfogadható.

Eszközkonfiguráció: Megjeleníti a készülék konfigurációs oldalának adatait.

Hálózati összegzés: Megjeleníti a termék hálózati konfigurációs oldalának
adatait.

Jelentések: Lehetővé teszi a készülék által generált konfigurációs oldal és
kellékállapot-oldal kinyomtatását.

Eseménynapló: Megjeleníti a termék eseményeinek és hibáinak listáját.

Rendszer lap

Lehetővé teszi a termék
konfigurálását a számítógépről.

Eszközadatok: A készülékre és a vállalatra vonatkozó alapinformációkat mutatja.

Papírbeállítás: Lehetővé teszi a termék papírkezelési alapbeállításainak
módosítását.

Nyomtatási minőség: Lehetővé teszi a termék nyomtatásminőségi
alapbeállításainak, köztük a kalibrációs beállításoknak a módosítását.

Papírtípusok: Lehetővé teszi a termék által elfogadott papírtípusoknak megfelelő
nyomtatási üzemmódok konfigurálását.

Rendszerbeállítás: Lehetővé teszi a termék rendszerrel kapcsolatos
alapbeállításainak módosítását.

Szerviz: Lehetővé teszi a terméken a tisztítási folyamat elindítását.

Készülékbiztonság: Lehetővé teszi a készülékjelszó beállítását és módosítását.

Mentés és visszaállítás: Elmentheti a készülék aktuális beállításait egy fájlba a
számítógépen. Ezt a fájlt használhatja ahhoz, hogy feltöltse a beállításokat egy
másik készülékre, illetve hogy visszaállítsa ezeket a beállításokat ezen a készüléken
egy későbbi időpontban.

MEGJEGYZÉS:

A Re

ndszer lap jelszóval védhető. Ha hálózati készülékről van szó,

akkor mindig kérjen tanácsot a rendszergazdától, mielőtt ezen a lapon megváltoztatna
valamit.

HUWW

HP Készülék eszköztár (Windows)

65

background image

Lap vagy rész

Leírás

Nyomtatás lap

Lehetővé teszi az alapértelmezett
nyomtatási beállítások módosítását
a számítógépről.

Nyomtatás: Módosíthatja a készülék alapértelmezett nyomtatási beállításait, pl. a
példányszámot és a papír tájolását. Ezek ugyanazok a beállítások, mint amelyek
elérhetőek a készülék kezelőpaneljén.

PCL5c: A PCL5c beállítások megtekintése és módosítása.

PostScript: A PS hibák nyomtatása funkció be- és kikapcsolására szolgál.

Hálózatkezelés lap

Lehetővé teszi a hálózati
beállítások módosítását a
számítógépről.

A hálózati rendszergazdák ezen a lapon végezhetik el a hálózattal kapcsolatos
beállításokat, ha a készülék IP alapú hálózathoz csatlakozik. Lehetővé teszi a hálózati
rendszergazda számára a közvetlen vezeték nélküli nyomtatás funkció beállítását is. Ez a
lap nem jelenik meg, ha a termék közvetlenül van csatlakoztatva egy számítógéphez.

HP Web Services lap

Ezen a lapon lehet beállítani a különböző webes eszközök használatát.

66

4. fejezet Kezelés és karbantartás

HUWW

background image

HP Utility (nyomtató segédprogram) Mac OS X
operációs rendszerhez

A Mac OS X rendszerhez biztosított HP Utility segítségével a számítógépén megtekintheti és

módosíthatja a készülék beállításait. Ez az eszköz megnyitja a készülékhez tartozó HP beépített

webszervert.

A HP Utility akkor használható, ha a készülék USB-kábellel csatlakozik vagy TCP/IP alapú hálózathoz

van csatlakoztatva.

A HP Utility megnyitása

A dokkon kattintson a HP Utility lehetőségre.

VAGY

Az Applications (alkalmazások) lehetőségnél kattintson a Hewlett Packard, majd a

HP Utility elemre

HP Utility funkciók

A HP Utility szoftver segítségével a következő feladatok hajthatók végre:

Információ lekérése a kellékek állapotáról.

A készülékre vonatkozó információ lekérése; pl. firmware-verzió és sorozatszám.

Nyomtasson egy konfigurációs oldalt.

A papírtípus és papírméret beállítása a tálcához.

Fájlok és betűkészletek áttöltése a számítógépről a készülékre.

A készülék firmware-ének frissítése.

Módosíthatja a készülék Bonjour-nevét a Bonjour-hálózaton.

HUWW