HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Muat baki 1 POLOS <UKURAN> Cleaning Mode [Mode Pembersihan]

background image

Muat baki 1 POLOS <UKURAN> Cleaning Mode [Mode Pembersihan]

Keterangan

Produk siap memproses operasi pembersihan.

Tindakan yang dianjurkan

Muat Baki 1 dengan kertas biasa pada ukuran yang ditunjukkan, kemudian tekan tombol

OK

.