HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series Žinynas

background image

LASERJET PRO 400

Vartotojo vadovas

M401

background image
background image

Spausdintuvų serija „HP LaserJet Pro 400
M401“

Vartotojo vadovas

background image

Autorių teisės ir licencija

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto

dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško

sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus,

kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija

gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms

suteikiamos garantijos išdėstytos prie

produktų pridėtose specialiose garantijos

nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima

interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP

nėra atsakinga už čia esančias technines ar

redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 1, 9/2014

Gaminio numeris: CF270-91022

Prekių ženklai

Adobe

®

, Acrobat

®

ir PostScript

®

yra „Adobe

Systems Incorporated“ prekės ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple

Computer, Inc.“ prekių ženklai, registruoti

JAV ir kitose šalyse / regionuose. „iPod“ yra

„Apple Computer, Inc“ prekės ženklas.

„iPod“ yra skirtas tik tiesėtam ar teisių

turėtojo įgaliotam kopijavimui atlikti.

Nevokite muzikos.

„Bluetooth“ yra prekės ženklas, priklausantis

jo savininkui, kurį „Hewlett-Packard“

kompanija naudoja pagal licenciją.

„Java™“ yra „Sun Microsystems, Inc.“ JAV

registruotas prekės ženklas

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows®

XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV

registruotieji prekių ženklai, priklausantys

„Microsoft Corporation“.

UNIX

®

yra registruotasis „The Open Group“

prekės ženklas.

background image

Turinys

1 Gaminio pristatymas ........................................................................................................ 1

Gaminio išvaizda .................................................................................................................... 2

Gaminio vaizdas iš priekio ........................................................................................ 2
Gaminio vaizdas iš galo ............................................................................................ 3
Serijos numerio ir modelio numerio vieta ...................................................................... 3
Valdymo skydo išdėstymas ......................................................................................... 4

Skystakristalio ekrano valdymo skydas .......................................................... 4
Jutiklinio ekrano valdymo skydas .................................................................. 5

Jutiklinio ekrano pradinis ekranas ................................................................................ 6

Gaminio ataskaitų spausdinimas ................................................................................................ 7

Gaminio ataskaitų spausdinimas iš skystakristalio ekrano valdymo skydo ......................... 8
Gaminio ataskaitų spausdinimas iš jutiklinio ekrano valdymo skydo ................................ 8

Atsisakymas bendrai naudoti spausdintuvą .................................................................................. 8

2 Popieriaus dėklas ............................................................................................................. 9

Palaikomi popieriaus formatai ................................................................................................. 10
Palaikomi popieriaus formatai ................................................................................................. 12
Popieriaus įdėjimas į įvesties dėklus ......................................................................................... 13

Popieriaus įdėjimas į 1 dėklą .................................................................................... 13
Popieriaus įdėjimas į 2 dėklą .................................................................................... 14
Įdėjimas į papildomą 3 dėklą ................................................................................... 16

3 Spausdinimas ................................................................................................................. 19

Tinkamos spausdintuvo tvarkyklės („Windows“) ......................................................................... 20
Spausdinimo užduoties nustatymų keitimas („Windows“) ............................................................ 22

Spausdinimo užduočių nustatymų keitimo pirmenybė ................................................... 22
Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės įrangos programa
uždaryta. ............................................................................................................... 22
Visų spausdinimo užduočių numatytųjų nustatymų keitimas ........................................... 23
Gaminio konfigūravimo nustatymų keitimas ................................................................ 23

Spausdinimo užduoties nustatymų keitimas („Mac OS X“) ........................................................... 24

LTWW

iii

background image

Spausdinimo užduočių nustatymų keitimo pirmenybė ................................................... 24
Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės įrangos programa
uždaryta. ............................................................................................................... 24
Visų spausdinimo užduočių numatytųjų nustatymų keitimas ........................................... 24
Gaminio konfigūravimo nustatymų keitimas ................................................................ 25

Spausdinimo užduotys sistemoje „Windows“ ............................................................................. 26

Spausdinimo nuorodos naudojimas („Windows“) ........................................................ 26
Spausdinimo nuorodos kūrimas („Windows“) ............................................................. 27
Automatinis spausdinimas iš abiejų pusių naudojant „Windows“ .................................. 29
Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių naudojant „Windows“ ....................................... 30
Kelių puslapių spausdinimas viename lape sistemoje „Windows“ .................................. 32
Puslapio padėties pasirinkimas („Windows“) .............................................................. 34
Popieriaus tipo pasirinkimas („Windows“) .................................................................. 35
Pirmo ir paskutinio puslapio spausdinimas ant kitokio popieriaus („Windows“) ............... 37
Dokumento mastelio keitimas, kad atitiktų popieriaus formatą („Windows“) ................... 38
Bukleto kūrimas („Windows“) ................................................................................... 39

Spausdinimo užduotys sistemoje „Mac OS X“ ........................................................................... 42

Išankstinio spausdinimo nustatymo naudojimas („Mac OS X“) ...................................... 42
Išankstinio spausdinimo nustatymo pasirinkimas („Mac OS X“) ..................................... 42
Automatinis spausdinimas ant abiejų pusių („Mac OS X“) ............................................ 42
Spausdinimas ant abiejų pusių rankiniu būdu („Mac OS X“) ......................................... 43
Kelių puslapių spausdinimas viename popieriaus lape („Mac OS X“) ............................ 44
Puslapio padėties pasirinkimas („Mac OS X“) ............................................................. 44
Popieriaus tipo pasirinkimas („Mac OS X“) ................................................................ 44
Viršelio spausdinimas („Mac OS X“) .......................................................................... 45
Dokumento mastelio keitimas, kad atitiktų popieriaus formatą („Mac Os X“) ................... 45
Bukleto kūrimas („Mac OS X“) .................................................................................. 45

Papildomos spausdinimo užduotys („Windows“) ........................................................................ 46

Spausdinimo užduoties atšaukimas („Windows“) ........................................................ 46
Popieriaus formato pasirinkimas („Windows“) ............................................................ 46
Pasirinktinio popieriaus formato pasirinkimas („Windows“) .......................................... 46
Vandenženklių spausdinimas („Windows“) ................................................................ 47

Papildomos spausdinimo užduotys („Mac OS X“) ....................................................................... 48

Spausdinimo užduoties atšaukimas („Mac OS X“) ....................................................... 48
Popieriaus formato pasirinkimas („Mac OS X“) ........................................................... 48
Pasirinktinio popieriaus formato pasirinkimas („Mac OS X“) ......................................... 48
Vandenženklių spausdinimas („Mac OS X“) ............................................................... 48

Archyvinimui tinkamos kokybės spaudinių kūrimas ..................................................................... 50

Archyvinimui tinkamos kokybės spaudinių kūrimas (skystakristalio ekrano valdymo
skydas) .................................................................................................................. 50
Archyvinimui tinkamos kokybės spaudinių kūrimas (jutiklinio ekrano valdymo skydas) ...... 50

iv

LTWW

background image

„HP ePrint“ naudojimas .......................................................................................................... 51

„HP ePrint“ sąranka (skystakristalio ekrano valdymo skydas) ........................................ 51
„HP ePrint“ sąranka (jutiklinio ekrano valdymo skydas) ................................................ 52

Naudokitės „AirPrint“ ............................................................................................................. 53
Tiesioginis spausdinimas iš USB ............................................................................................... 54

4 Valdymas ir priežiūra ..................................................................................................... 57

Gaminio ryšio tipo keitimas su HP perkonfigūravimo pagalbine priemone ..................................... 58
HP belaidžio tiesioginio spausdinimo sąranka ........................................................................... 59
HP interneto paslaugų programų naudojimas ............................................................................ 60

HP interneto paslaugų programų naudojimas (skystakristalio monitoriaus valdymo
skydas) .................................................................................................................. 60
HP interneto paslaugų programų naudojimas (jutiklinio monitoriaus valdymo skydas) ...... 60

Tinklo IP nustatymų konfigūravimas ........................................................................................... 61

Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas ................................................................. 61
Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde .................................... 61

IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas rankiniu būdu (skystakristalio ekrano
valdymo skydas) ...................................................................................... 61
IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas rankiniu būdu (jutiklinio ekrano
valdymo skydas) ...................................................................................... 61

Gaminio pervadinimas tinkle .................................................................................... 62
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai .................................................. 63

Ryšio spartos ir dvipusio spausdinimo nustatymai (skystakristalio ekrano
valdymo skydas) ...................................................................................... 63
Ryšio spartos ir dvipusio spausdinimo nustatymai (jutiklinio ekrano valdymo
skydas) ................................................................................................... 63

HP prietaisų įrankių dėžė („Windows“) ..................................................................................... 65
HP pagalbinė priemonė, skirta „Mac OS X“ .............................................................................. 67

Atidarykite „HP Utility“ ............................................................................................. 67
„HP Utility“ funkcijos ................................................................................................ 67

„HP Web Jetadmin“ ............................................................................................................... 68
Gaminio saugos savybės ........................................................................................................ 69

Gaminio užrakinimas .............................................................................................. 69
Nustatykite arba pakeiskite gaminio slaptažodį .......................................................... 69

Ekonomijos nustatymai ............................................................................................................ 71

Spausdinimas ekonomišku režimu ............................................................................. 71
Budėjimo atidėjimo nustatymas ................................................................................. 71

Budėjimo atidėjimo nustatymas (skystakristalio ekrano valdymo skydas) .......... 71
Budėjimo atidėjimo nustatymas (jutiklinio ekrano valdymo skydas) ................. 72

Automatinio išjungimo delsos nustatymas ................................................................... 72

LTWW

v

background image

Automatinio išjungimo delsos nustatymas (skystakristalio ekrano valdymo
skydas) ................................................................................................... 72
Automatinio išjungimo delsos nustatymas (jutiklinio ekrano valdymo skydas) .... 73

Spausdinimas, kai pasibaigęs numatytasis dažų kasetės eksploatavimo laikas ............................... 74

Labai mažo eksploatacinių medžiagų kiekio nustatymų įjungimas arba išjungimas
(skystakristalio ekrano valdymo skydas) ..................................................................... 74
Labai mažo eksploatacinių medžiagų kiekio nustatymų įjungimas arba išjungimas
(jutiklinio ekrano valdymo skydas) ............................................................................. 75

Eksploatacinių medžiagų saugojimas ir perdirbimas ................................................................... 76

Perdirbkite eksploatacines medžiagas ........................................................................ 76
Dažų kasetės saugojimas ......................................................................................... 76

Keitimo instrukcijos ................................................................................................................. 77

Dažų kasetės keitimas .............................................................................................. 77

Atmintis ................................................................................................................................ 79
Atnaujinti programinę aparatinę įrangą .................................................................................... 80

Programinės aparatinės įrangos naujinimas rankiniu būdu (skystakristalio ekrano
valdymo skydas) ..................................................................................................... 80
Programinės aparatinės įrangos naujinimas rankiniu būdu (jutiklinio ekrano valdymo
skydas) .................................................................................................................. 80
Gaminio nustatymas automatiškai atnaujinti programinės aparatinės įrangos
(skystakristalio ekrano valdymo skydas) ..................................................................... 80
Gaminio nustatymas automatiškai atnaujinti programinę aparatinę įrangą (jutiklinio
ekrano valdymo skydas) .......................................................................................... 81

5 Problemų sprendimas ..................................................................................................... 83

Problemų sprendimo kontrolinis sąrašas .................................................................................... 84

1 veiksmas: Patikrinkite, ar gaminys tinkamai nustatytas ............................................... 84
2 veiksmas: Patikrinkite, ar gerai prijungti laidai arba ar geras belaidis ryšys ................ 84
3 veiksmas: Patikrinkite valdymo skydą, ar nėra klaidos pranešimų ............................... 85
4 veiksmas: Patikrinkite, ar yra popieriaus ................................................................. 85
5 veiksmas: Patikrinkite programinę įrangą ................................................................ 85
6 veiksmas: Patikrinkite spausdinimo funkciją ............................................................. 85
7 veiksmas: Patikrinkite dažų kasetę .......................................................................... 85
8 veiksmas: Pabandykite nusiųsti spausdinimo užduotį iš kompiuterio ............................ 86

Atkurkite numatytąsias gamyklines reikšmes ............................................................................... 87

Numatytųjų gamyklinių reikšmių atkūrimas (skystakristalio ekrano valdymo skydas) ......... 87
Numatytųjų gamyklinių reikšmių atkūrimas (jutiklinio ekrano valdymo skydas) ................. 87

Valdymo skydo žinyno sistema ................................................................................................ 88
Valdymo skydo pranešimų interpretavimas ................................................................................ 89

Valdymo skydo pranešimų tipai ................................................................................ 89
Valdymo skydo pranešimai ...................................................................................... 89

10.x000 Supply error (tiekimo klaida) ........................................................ 89

vi

LTWW

background image

49 Error (49 klaida) Turn off then on (išjunkite ir įjunkite) .............................. 89
50.x Fuser Error (50.x kaitintuvo klaida) Turn off then on (išjunkite ir įjunkite) . . 90
51.XX Error (54.XX klaida) Turn off then on (išjunkite ir įjunkite) ..................... 90
54.XX Error (54.XX klaida) Turn off then on (išjunkite ir įjunkite) ..................... 90
55.X Error (59.X klaida) Turn off then on (išjunkite ir įjunkite) ......................... 90
59.X Error (59.X klaida) Turn off then on (išjunkite ir įjunkite) ......................... 91
79 Error (79 klaida) Turn off then on (išjunkite ir įjunkite) .............................. 91
79 Service error (79 techninės priežiūros klaida) Turn off then on (išjunkite ir
įjunkite) ................................................................................................... 91
Cleaning (valymas) ................................................................................... 92
Device error (įrenginio klaida) Press [OK] (paspauskite [OK] (gerai)) .............. 92
Door open (atidarytos durelės) ................................................................... 92
Eksploatacinės medžiagos baigiasi ............................................................ 92
Genuine HP supply installed (įdėta autentiška HP eksploatacinė medžiaga) ..... 92
Install black cartridge (įdėkite juodų dažų kasetę) ......................................... 93
Invalid driver (netinkama tvarkyklė) Press [OK] (paspauskite [OK] (gerai)) ....... 93
Išspausdinti nepavyko, paspauskite OK (gerai). Jei klaida kartojasi, išjunkite,
tada įjunkite. ........................................................................................... 93
Į 1 dėklą įdėti PAPRASTO POPIERIAUS <DYDIS> Cleaning Mode (valymo
režimas) .................................................................................................. 93
Įdėkite popieriaus į 1 dėklą <TYPE>, <SIZE> ............................................... 93
Jam in tray <X> (strigtis dėkle <X>) Pašalinkite strigtį ir Press [OK]
(paspauskite [OK] (gerai)) ......................................................................... 94
Juodos spalvos kasetė baigiasi ................................................................... 94
Juodos spalvos kasetė beveik tuščia ............................................................ 94
Load tray <X> (įdėti popieriaus į dėklą <X>) Press [OK] for available media
(paspauskite [OK] (gerai), jei norite naudoti pasiekiamą spausdinimo
medžiagą) .............................................................................................. 94
Load tray # <TYPE> <SIZE> (į # dėklą įdėti <TIPAS> <FORMATAS>) ............. 95
Manual duplex (rankinis dvipusis spausdinimas) Load tray <X> (įdėti
popieriaus į dėklą <X>) Press [OK] (paspauskite [OK] (gerai)) ....................... 95
Memory is low (mažai atminties) Press [OK] (paspauskite [OK] (gerai)) ........... 95
Misprint (išspausdinta ne vietoje) Press [OK] (paspauskite [OK] (gerai)) .......... 95
Rankinis tiekimas <DYDIS>, <TIPAS> Press [OK] for available media
(paspauskite [OK] (gerai), jei norite naudoti pasiekiamą spausdinimo
medžiagą) .............................................................................................. 96
Rear door open (atidarytos galinės durelės) ................................................. 96
Remove shipping material from toner cartridge (nuimkite transportavimo
fiksatorių nuo dažų kasetės) ....................................................................... 96
Unexpected size in tray <X> (nenumatytas formatas <X> dėkle) Load <size>
(įdėkite <formatas>) Press [OK] (paspauskite [OK] (gerai)) ............................ 96

LTWW

vii

background image

Unsupported black cartrige (netinkama juodų dažų kasetė) Press [OK] to
continue (norėdami tęsti paspauskite OK (gerai)) .......................................... 97
Used black cartridge is installed (įdėta naudota juodų dažų kasetė) Press
[OK] to continue (norėdami tęsti paspauskite OK (gerai)) .............................. 97
„57 Fan error“ (57 ventiliatoriaus klaida) Turn off then on (išjunkite ir
įjunkite) ................................................................................................... 97
„Jam in <location>“ (strigtis <vieta>) .......................................................... 97
„Replace black cartridge“ (pakeiskite juodų dažų kasetę) .............................. 98

Popierius tiekiamas netinkamai ir įstringa .................................................................................. 99

Gaminys nepaima popieriaus ................................................................................... 99
Gaminys paima kelis popieriaus lapus ....................................................................... 99
Išvenkite popieriaus strigčių ...................................................................................... 99

Strigčių šalinimas ................................................................................................................. 100

Strigties vietos ....................................................................................................... 100
Strigties šalinimas iš 1 dėklo ................................................................................... 100
Strigties šalinimas iš 2 dėklo ................................................................................... 102
Strigčių šalinimas iš papildomo 3 dėklo ................................................................... 104
Pašalinkite strigtis iš įvesties dėklo ........................................................................... 105
Strigčių šalinimas dvipusio spausdintuvo srityje ......................................................... 106
Strigčių šalinimas iš kaitintuvo srities ........................................................................ 107

Spausdinimo kokybės gerinimas ............................................................................................ 108

Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („Windows“) ..................................................... 108
Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („Mac OS X“) .................................................... 108
Patikrinkite dažų kasetės būseną ............................................................................. 109

Eksploatacinės medžiagos būsenos puslapio spausdinimas (skystakristalio
ekrano valdymo skydas) .......................................................................... 109
Eksploatacinės medžiagos būsenos puslapio spausdinimas (jutiklinio ekrano
valdymo skydas) .................................................................................... 109
Eksploatacinių medžiagų būsenos tikrinimas .............................................. 109

Valymo puslapio spausdinimas ............................................................................... 110

Valymo puslapio spausdinimas (skystakristalio ekrano valdymo skydas) ........ 110
Valymo puslapio spausdinimas (jutiklinio ekrano valdymo skydas) ............... 110

Tikrinimas, ar nepažeista dažų kasetė ..................................................................... 110
Patikrinkite popieriaus ir spausdinimo aplinką ........................................................... 111

Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių ......................................... 111
Patikrinkite gaminio aplinką ..................................................................... 112

Patikrinkite spausdinimo užduočių nustatymus ........................................................... 112

Patikrinkite „EconoMode“ nustatymą ........................................................ 112

Naudokite geriausiai jūsų spausdinimo poreikius atitinkančią spausdinimo tvarkyklę ..... 112

Gaminys nespausdina arba spausdina lėtai ............................................................................ 114

Gaminys nespausdina ........................................................................................... 114
Gaminys spausdina lėtai ........................................................................................ 115

viii

LTWW

background image

Tiesioginio USB spausdinimo problemų sprendimas .................................................................. 116

Įkišus USB laikmeną neatsidaro USB atmintinės meniu ............................................... 116
Failas nespausdinamas iš USB laikmenos ................................................................. 116
Failas, kurį norite spausdinti, nerodomas USB atmintinės meniu .................................. 117

Spręskite tiesioginio ryšio problemas ...................................................................................... 118
Spręskite laidinio tinklo problemas ......................................................................................... 119

Prasta fizinė jungtis ............................................................................................... 119
Kompiuteris naudoja neteisingą gaminio IP adresą .................................................... 119
Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie gaminio ....................................................... 120
Gaminys naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo nuostatas ............ 120
Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų ........... 120
Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai ............................................. 120
Gaminys yra išjungtas arba neteisingos kitos tinklo nuostatos ..................................... 120

Spręskite belaidžio tinklo problemas ...................................................................................... 121

Belaidžio ryšio tikrinimo sąrašas ............................................................................. 121
Gaminys nespausdina baigus konfigūruoti belaidį ryšį ............................................... 121
Gaminys nespausdina ir kompiuteryje yra įdiegta trečiosios šalies užkarda .................. 122
Belaidis ryšys neveikia į kitą vietą perkėlus belaidžio ryšio maršrutizatorių arba gaminį . 122
Prie belaidžio ryšio gaminio nepavyksta prijungti daugiau kompiuterių ........................ 122
Gaminiui prisijungus prie belaidžio ryšio tinklo ryšys nutrūksta. .................................. 122
Belaidžių tinklų sąraše tinklas nerodomas ................................................................. 123
Belaidžio ryšio tinklas neveikia ............................................................................... 123
Atlikite belaidžio ryšio tinklo diagnostinę patikrą ...................................................... 123
Belaidžio tinklo trukdžių sumažinimas ...................................................................... 124

Gaminio programinės įrangos problemų sprendimas naudojant „Windows“ ............................... 125

Šio gaminio spausdinimo tvarkyklė nematoma aplanke „Printer“ (spausdintuvas) .......... 125
Diegiant programinę įrangą buvo parodytas klaidos pranešimas ................................ 125
Gaminys yra parengties būsenos, tačiau nieko nespausdina ...................................... 125

Programinės įrangos problemų sprendimas su „Mac OS X“ ....................................................... 127

Spausdinimo tvarkyklės nėra spausdintuvų ir faksų arba spausdintuvų ir skaitytuvų
sąraše ................................................................................................................. 127
Gaminio pavadinimo nėra gaminių sąraše, esančiame spausdintuvų ir faksų arba
spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše ............................................................................. 127
Spausdinimo tvarkyklė automatiškai nenustato spausdintuvų ir faksų arba spausdintuvų
ir skaitytuvų sąraše pasirinkto gaminio ..................................................................... 127
Spausdinimo užduotis nebuvo nusiųsta į reikiamą gaminį ........................................... 128
Prijungus gaminį USB kabeliu jis nerodomas spausdintuvų ir faksų arba spausdintuvų ir
skaitytuvų sąraše, kai pasirenkama tvarkyklė. ........................................................... 128
Naudojate bendrąją spausdinimo tvarkyklę, kai spausdintuvą jungiate USB kabeliu ...... 129

Programinės įrangos šalinimas („Windows“) ........................................................................... 130
Programinės įrangos šalinimas („Mac OS X“) .......................................................................... 131

LTWW

ix

background image

6 Eksploatacinės medžiagos ir priedai ............................................................................. 133

Dalių, priedų ir eksploatacinių medžiagų užsakymas ................................................................ 134
HP pareiškimas apie ne HP eksploatacines medžiagas ............................................................. 134
HP kovos su sukčiavimu žiniatinklio svetainė ............................................................................ 134

Rodyklė ............................................................................................................................ 135

x

LTWW