HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Belaidžio tinklo trukdžių sumažinimas

background image

Belaidžio tinklo trukdžių sumažinimas

Remiantis toliau pateiktais patarimais galima sumažinti belaidžio tinklo trukdžius:

Laikykite belaidžius prietaisus atokiau nuo didelių metalinių objektų, pvz., užpildymo talpų, ir kitų

elektromagnetinių prietaisų, pvz., mikrobangų krosnelių ir belaidžių telefonų. Šie objektai gali

nutraukti radijo ryšio signalų skleidimą.

Laikykite belaidžio ryšio prietaisus atokiau nuo didelių mūrinių pastatų ir kitokių statybinių

struktūrų. Šie objektai gali sugerti radijo bangas ir susilpninti signalą.

Patalpinkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą centre, tinklo belaidžio ryšio prietaisų aptikimo

lauke.

124

5 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

Gaminio programinės įrangos problemų
sprendimas naudojant „Windows“

Šio gaminio spausdinimo tvarkyklė nematoma aplanke „Printer“
(spausdintuvas)

1.

Dar kartą įdiekite gaminio programinę įrangą.

PASTABA:

uždarykite visas veikiančias programas. Norėdami uždaryti programą, kurios

piktograma rodoma sistemos skyde, dešiniuoju pelės klavišu spragtelėkite piktogramą ir pasirinkite

Close (uždaryti) arba Disable (išjungti).

2.

Pabandykite prijungti USB laidą prie kito USB lizdo kompiuteryje.

Diegiant programinę įrangą buvo parodytas klaidos pranešimas

1.

Dar kartą įdiekite gaminio programinę įrangą.

PASTABA:

uždarykite visas veikiančias programas. Norėdami uždaryti programą, kurios

piktograma rodoma sistemos skyde, dešiniuoju pelės klavišu spragtelėkite piktogramą ir pasirinkite

Close (uždaryti) arba Disable (išjungti).

2.

Patikrinkite laisvos vietos kiekį tame diske, į kurį diegiate gaminio programinę įrangą. Jei reikia,

atlaisvinkite kiek galima daugiau vietos ir vėl įdiekite gaminio programinę įrangą.

3.

Jei būtina, paleiskite programą „Disk Defragmenter“ (disko defragmentavimas) ir vėl pabandykite

įdiegti gaminio programinę įrangą.

Gaminys yra parengties būsenos, tačiau nieko nespausdina

1.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį ir patikrinkite, ar gaminys veikia.

2.

Patikrinkite, ar visi laidai prijungti tinkamai ir atitinka specifikacijas. Tokie laidai tai – USB ir

maitinimo laidai. Pabandykite pakeisti laidą.

3.

Patikrinkite, ar IP adresas konfigūravimo puslapyje atitinka programinės įrangos prievado IP

adresą. Atlikite vieną šių procedūrų:

„Windows XP“, „Windows Server 2003“, „Windows Server 2008“ ir „Windows Vista“

a. Spustelėkite Pradėti.

b. Spustelėkite Nustatymai.

c.

Spustelėkite Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai) (naudojant numatytąjį meniu

„Start“ (Pradėti) rodinį) arba spustelėkite Printers (Spausdintuvai) (naudodami klasikinį

meniu „Start“ (Pradėti) rodinį).

d. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite gaminio tvarkyklės piktogramą ir pasirinkite Properties

(Parinktys).

LTWW