HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series Palīdzība

background image

LASERJET PRO 400

Lietošanas rokasgrāmata

M401

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 M401 printeris
sērija

Lietošanas rokasgrāmata

background image

Autortiesības un licence

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana

bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir

aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj

autortiesību likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta

bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP precēm

un pakalpojumiem ir izklāstīts ekspresservisa

nodrošinājuma paziņojumos, kas tiek

piegādāti kopā ar šīm precēm un

pakalpojumiem. Nekas no šeit rakstītā nevar

tikt interpretēts kā papildus servisa

nodrošinājumu garantējošs faktors. HP nav

atbildīga nedz par šeit sastopamajām

tehniskajām vai redakcionālajām kļūdām,

nedz par izlaidumiem.

Edition 1, 9/2014

Daļas numurs: CF270-91023

Informācija par preču zīmēm

Adobe

®

, Acrobat

®

un PostScript

®

ir Adobe

Systems Incorporated preču zīmes.

Apple un Apple logotips ir Apple Computer,

Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un

citās valstīs / reģionos. iPod ir Apple

Computer, Inc. preču zīme. iPod paredzēts

tikai legālai vai tiesību īpašnieka pilnvarotai

kopēšanai. Nezodziet mūziku.

Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās

īpašniekam un ko Hewlett-Packard Company

izmanto saskaņā ar licenci.

Java™ ir Amerikas Savienotajās Valstīs

reģistrēta Sun Microsystems, Inc.

tirdzniecības zīme.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP un

Windows Vista® ir ASV reģistrētas

Microsoft Corporation preču zīmes.

UNIX

®

ir The Open Group reģistrēta preču

zīme.

background image

Saturs

1 Iepazīšanās ar iekārtu ...................................................................................................... 1

Iekārtas attēli ........................................................................................................................... 2

Skats uz iekārtu no priekšpuses ................................................................................... 2
Skats uz iekārtu no aizmugures ................................................................................... 3
Sērijas numura un modeļa numura atrašanās vieta ........................................................ 3
Vadības paneļa izkārtojums ....................................................................................... 4

LCD vadības panelis ................................................................................... 4
Skārienekrāna vadības panelis .................................................................... 5

Skārienekrāna sākuma ekrāns .................................................................................... 6

Iekārtas atskaišu drukāšana ....................................................................................................... 7

Iekārtas atskaišu drukāšana no LCD vadības paneļa ...................................................... 7
Iekārtas atskaišu drukāšana no skārienekrāna vadības paneļa ....................................... 8

Paziņojums par atbildības ierobežošanu attiecībā uz printera koplietošanu ..................................... 8

2 Papīra paplāte ................................................................................................................. 9

Atbalstītie papīra izmēri .......................................................................................................... 10
Atbalstītie papīra veidi ........................................................................................................... 12
Papīra ievietošana padeves paplātēs ........................................................................................ 13

Ievietošana 1. padevē ............................................................................................. 13
Ievietošana 2. padevē ............................................................................................. 14
Ievietošana 3. papildu padevē ................................................................................. 16

3 Drukāšana ..................................................................................................................... 19

Atbalstītie printera draiveri (Windows) ...................................................................................... 20
Drukas darba iestatījumu maiņa (Windows) .............................................................................. 22

Prioritāte drukas darbu iestatījumu maiņai .................................................................. 22
Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta ...................... 22
Visu drukdarbu noklusējuma iestatījumu maiņa ........................................................... 23
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa ..................................................................... 23

Drukas darba iestatījumu maiņa (Mac OS X) ............................................................................. 24

Prioritāte drukas darbu iestatījumu maiņai .................................................................. 24

LVWW

iii

background image

Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta ...................... 24
Visu drukdarbu noklusējuma iestatījumu maiņa ........................................................... 24
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa ..................................................................... 25

Drukas uzdevumi sistēmā Windows .......................................................................................... 26

Drukas saīsnes lietošana (Windows) .......................................................................... 26
Drukas saīsnes izveide (Windows) ............................................................................ 27
Automātiska druka uz abām pusēm, izmantojot Windows ............................................ 29
Manuāla druka uz abām pusēm sistēmā Windows ...................................................... 30
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas lapas, izmantojot Windows ................................ 32
Lappuses orientācijas atlasīšana (Windows) ............................................................... 34
Papīra veida atlasīšana (Windows) ........................................................................... 35
Pirmās vai pēdējās lappuses drukāšana uz atšķirīga papīra (Windows) ......................... 36
Dokumenta mērogošana atbilstoši lappuses izmēriem (Windows) .................................. 37
Brošūras izveide (Windows) ..................................................................................... 38

Drukas uzdevumi sistēmā Mac OS X ........................................................................................ 41

Drukāšanas sākotnēja iestatījuma izmantošana (Mac OS X) ......................................... 41
Drukāšanas sākotnēja iestatījuma izveide (Mac OS X) ................................................. 41
Automātiska drukāšana uz abām lapas pusēm (Mac OS X) .......................................... 41
Manuāla drukāšana uz abām lapas pusēm (Mac OS X) .............................................. 42
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas papīra loksnes (Mac OS X) ................................ 43
Lappuses orientācijas atlasīšana (Mac OS X) .............................................................. 43
Papīra veida atlasīšana (Mac OS X) .......................................................................... 43
Titullapas drukāšana (Mac OS X) .............................................................................. 44
Dokumenta mērogošana, lai ietilptu lappusē (Mac OS X) ............................................. 44
Brošūras izveide (Mac OS X) .................................................................................... 44

Papildu drukas uzdevumi (Windows) ........................................................................................ 45

Drukas darba atcelšana (Windows) ........................................................................... 45
Papīra izmēra atlasīšana (Windows) ......................................................................... 45
Pielāgota papīra izmēra atlasīšana (Windows) ........................................................... 45
Ūdenszīmju drukāšana (Windows) ............................................................................ 46

Papildu drukas uzdevumi (Mac OS X) ....................................................................................... 47

Drukas darba atcelšana (Mac OS X) ......................................................................... 47
Papīra izmēra atlasīšana (Mac OS X) ........................................................................ 47
Pielāgota papīra izmēra atlasīšana (Mac OS X) ......................................................... 47
Ūdenszīmju drukāšana (Mac OS X) ........................................................................... 47

Arhīva kvalitātes izdruku izveide .............................................................................................. 49

Arhīva kvalitātes izdruku izveide (LCD vadības panelis) ............................................... 49
Arhīva kvalitātes izdruku izveide (skārienekrāna vadības panelis) ................................. 49

HP ePrint izmantošana ............................................................................................................ 50

HP ePrint iestatīšana (LCD vadības panelis) ................................................................ 50
HP ePrint iestatīšana (skārienekrāna vadības panelis) .................................................. 51

iv

LVWW

background image

AirPrint izmantošana .............................................................................................................. 52
Drukāšana no dažādiem avotiem, izmantojot USB ..................................................................... 53

4 Pārvaldīšana un apkope ................................................................................................ 55

Utilītas HP Reconfiguration Utility izmantošana, lai mainītu iekārtas savienojumu ........................... 56
Funkcijas HP Wireless Direct Printing iestatīšana ........................................................................ 57
HP tīmekļa pakalpojumu lietojumprogrammu izmantošana .......................................................... 58

HP tīmekļa pakalpojumu lietojumprogrammu izmantošana (LCD vadības panelis) ........... 58
HP tīmekļa pakalpojumu lietojumprogrammu izmantošana (skārienekrāna vadības
panelis) .................................................................................................................. 58

IP tīkla iestatījumu konfigurēšana .............................................................................................. 59

Tīkla iestatījumu skatīšana vai mainīšana ................................................................... 59
IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ............................... 59

IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana (LCD vadības panelis) ............ 59
IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana (skārienekrāna vadības
panelis) ................................................................................................... 59

Iekārtas pārdēvēšana tīklā ........................................................................................ 60
Savienojuma ātrums un divpusējās drukas iestatījumi ................................................... 61

Savienojuma ātrums un dupleksa iestatījumi (LCD vadības panelis) ................. 61
Savienojuma ātrums un dupleksa iestatījumi (skārienekrāna vadības panelis) ... 61

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 63
Utilīta HP Utility operētājsistēmai Mac OS X .............................................................................. 65

Atveriet HP Utility .................................................................................................... 65
HP Utility funkcijas ................................................................................................... 65

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 66
Iekārtas drošības funkcijas ...................................................................................................... 67

Iekārtas bloķēšana .................................................................................................. 67
Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana ...................................................................... 67

Ekonomiskie iestatījumi ........................................................................................................... 68

Drukāšana, izmantojot ekonomisko režīmu ................................................................. 68
Miega aizkaves iestatīšana ...................................................................................... 68

Miega aizkaves iestatīšana (LCD vadības panelis) ....................................... 68
Miega aizkaves iestatīšana (skārienekrāna vadības panelis) ......................... 69

Automātiskās izslēgšanas aizkaves iestatīšana ............................................................ 69

Automātiskās izslēgšanas aizkaves iestatīšana (LCD vadības panelis) ............. 69
Automātiskās izslēgšanas aizkaves iestatīšana (skārienekrāna vadības
panelis) ................................................................................................... 70

Drukāšana, kad beidzies tonera kasetnes lietošanas laiks ........................................................... 71

Ļoti zema līmeņa iestatījumu iespējošana vai atspējošana (LCD vadības panelis) ............ 71
Ļoti zema līmeņa iestatījumu iespējošana vai atspējošana (skārienekrāna vadības
panelis) .................................................................................................................. 72

LVWW

v

background image

Izejmateriālu glabāšana un utilizācija ...................................................................................... 73

Izejmateriālu otrreizējā pārstrāde .............................................................................. 73
Tonera kasetnes uzglabāšana ................................................................................... 73

Nomaiņas norādījumi ............................................................................................................. 74

Tonera kasetnes nomaiņa ......................................................................................... 74

Atmiņa ................................................................................................................................. 77
Printera programmaparatūras atjaunināšana ............................................................................. 78

Manuāla programmaparatūras atjaunināšana (LCD vadības panelis) ............................ 78
Manuāla programmaparatūras atjaunināšana (skārienekrāna vadības panelis) .............. 78
Iekārtas iestatīšana, lai automātiski atjauninātu programmaparatūru (LCD vadības
panelis) .................................................................................................................. 78
Iekārtas iestatīšana, lai automātiski atjauninātu programmaparatūru (skārienekrāna
vadības panelis) ..................................................................................................... 79

5 Problēmu risinājumi ....................................................................................................... 81

Problēmu risināšanas kontrolsaraksts ........................................................................................ 82

1. solis. Pārliecinieties, vai iekārta ir uzstādīta pareizi ................................................. 82
2. solis. Pārbaudiet kabeļus vai bezvadu savienojumu ................................................. 82
3. solis. Pārbaude, vai vadības panelī nav kļūdas ziņojumu ......................................... 83
4. solis. Pārbaudiet papīru ....................................................................................... 83
5. solis. Pārbaudiet programmatūru ........................................................................... 83
6. solis. Drukāšanas funkciju pārbaude ...................................................................... 83
7. solis. Pārbaudiet tonera kasetni ............................................................................. 83
8. solis. Mēģiniet nosūtīt drukas darbu no datora ........................................................ 83

Atjaunojiet rūpnīcas noklusējuma iestatījumus ............................................................................ 84

Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana (LCD vadības panelis) ............................ 84
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana (skārienekrāna vadības panelis) .............. 84

Vadības paneļa palīdzības sistēma .......................................................................................... 85
Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana .................................................................................. 86

Vadības paneļa ziņojumu veidi ................................................................................. 86
Vadības paneļa ziņojumi ......................................................................................... 86

<X> paplātē iestrēdzis papīrs Izņemiet iestrēgušo papīru un pēc tam
Nospiediet [OK] (Labi) .............................................................................. 86
<X> paplātē ievietojiet <TYPE> <SIZE> ....................................................... 86
<X> paplātē ievietots nepiemērota izmēra papīrs Ievietojiet <size>
Nospiediet [OK] (Labi) .............................................................................. 86
1. paplātē ievietojiet <TYPE>, <SIZE> ......................................................... 87
1. paplātē ievietojiet PARASTAIS <SIZE> Tīrīšanas režīms ............................. 87
10.x000 Izejmateriālu kļūda ..................................................................... 87
49 Kļūda Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet ....................................................... 87
50.x Kausētāja kļūda Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet ...................................... 88

vi

LVWW

background image

51.XX Kļūda Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet .................................................. 88
54.XX Kļūda Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet .................................................. 88
55.X Kļūda Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet .................................................... 88
57 Ventilatora kļūda Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet ....................................... 89
59.X Kļūda Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet .................................................... 89
79 Apkopes kļūda Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet .......................................... 89
79 Kļūda Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet ....................................................... 90
Atmiņā par maz vietas Nospiediet [OK] (Labi) ............................................. 90
Atvērtas aizmugures durtiņas ..................................................................... 90
Atvērtas durtiņas ...................................................................................... 90
Drukas kļūme, nospiediet OK (Labi). Ja kļūda atkārtojas, izslēdziet un
ieslēdziet iekārtu. ..................................................................................... 91
Iekārtas kļūda Nospiediet [OK] (Labi) ......................................................... 91
Iestrēdzis papīrs <location> ....................................................................... 91
Ievietojiet melnās tintes kasetni ................................................................... 91
Ievietojiet papīru <X> paplātē Nospiediet [OK] (Labi), lai izmantotu
pieejamo materiālu .................................................................................. 91
Manuāla abpusēja druka Ievietojiet papīru <X> paplātē Nospiediet [OK]
(Labi) ...................................................................................................... 92
Manuālā padeve <SIZE>, <TYPE> Nospiediet [OK] (Labi), lai izmantotu
pieejamo materiālu .................................................................................. 92
Melnās tintes kasetnē ir ļoti zems līmenis ..................................................... 92
Melnās tintes kasetnē ir zems līmenis .......................................................... 92
Neatbalstīta melnās tintes kasetne Lai turpinātu, nospiediet [OK] (Labi) ........... 93
Nederīgs draiveris Nospiediet [OK] (Labi) ................................................... 93
Nepareizi izdrukāts Nospiediet [OK] (Labi) ................................................. 93
Nomainiet melno kasetni ........................................................................... 93
Noņemiet transportēšanas materiālu no tonera kasetnes ............................... 94
Tīrīšana ................................................................................................... 94
Uzstādīta lietota melnās tintes kasetne Lai turpinātu, nospiediet [OK] (Labi) ..... 94
Uzstādīti HP oriģinālie izejmateriāli ............................................................ 94
Zems izejmateriālu līmenis ........................................................................ 95

Papīrs netiek padots pareizi vai iestrēgst ................................................................................... 96

Iekārta neievelk papīru ............................................................................................ 96
Ja iekārta ievelk vairākas lapas vienlaikus .................................................................. 96
Papīra iestrēgšanas novēršana ................................................................................. 96

Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu. .............................................................................. 97

Iestrēgšanas vietas .................................................................................................. 97
Iestrēguša materiāla izņemšana no 1. padeves ........................................................... 97
Iestrēguša materiāla izņemšana no 2. padeves ........................................................... 99
Iestrēguša materiāla izņemšana no 3. papildu padeves ............................................. 101

LVWW

vii

background image

Izvelciet iestrēgušu papīru no izdruku uztvērēja ........................................................ 102
Izvelciet iestrēgušu papīru no abpusējās drukas daļas ............................................... 103
Izvelciet iestrēgušu papīru no kausētāja daļas ........................................................... 104

Drukas kvalitātes uzlabošana ................................................................................................. 105

Papīra veida iestatījuma pārbaude (Windows) ......................................................... 105
Papīra veida iestatījuma pārbaude (Mac OS X) ........................................................ 105
Tonera kasetnes statusa pārbaude ........................................................................... 106

Izejmateriālu statusa lapas drukāšana (LCD vadības panelis) ....................... 106
Izejmateriālu statusa lapas drukāšana (skārienekrāna vadības panelis) ......... 106
Pārbaudiet izejmateriālu statusu ............................................................... 106

Tīrīšanas lapas drukāšana ...................................................................................... 107

Tīrīšanas lapas drukāšana (LCD vadības panelis) ....................................... 107
Tīrīšanas lapas drukāšana (skārienekrāna vadības panelis) ......................... 107

Tonera kasetnes bojājumu pārbaude ....................................................................... 107
Papīra un drukāšanas vides pārbaude ..................................................................... 108

Papīra, kas atbilst HP specifikācijām, lietošana .......................................... 108
Iekārtas vides pārbaude .......................................................................... 109

Drukas darba iestatījumu pārbaude ......................................................................... 109

Ekonomiskā režīma iestatījuma pārbaude ................................................. 109

Izmantojiet drukas draiveri, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām ................................ 109

Iekārta nedrukā vai drukā lēni ............................................................................................... 111

Iekārta nedrukā ..................................................................................................... 111
Iekārta drukā lēni .................................................................................................. 112

Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB, problēmu risināšana ................................... 113

USB zibatmiņas diska izvēlne netiek atvērta, kad ievietojat USB piederumu .................. 113
Fails netiek drukāts no USB atmiņas papildierīces ...................................................... 113
Fails, kuru vēlaties drukāt, nav norādīts USB zibatmiņas diska izvēlnē ......................... 114

Tiešā savienojuma problēmu atrisināšana ............................................................................... 115
Vadu tīkla problēmu atrisināšana ........................................................................................... 116

Slikts fiziskais kanāls ............................................................................................. 116
Dators izmanto nepareizu iekārtas IP adresi ............................................................. 116
Dators nespēj sazināties ar iekārtu .......................................................................... 117
Iekārta izmanto nepareizu saiti un divpusējos tīkla iestatījumus ................................... 117
Jaunās programmas, iespējams, ir radījušas savietojamības problēmas ....................... 117
Dators vai darbstacija, iespējams, ir iestatīti nepareizi ............................................... 117
Iekārta ir atspējota vai arī citi tīkla iestatījumi ir nepareizi .......................................... 117

Bezvadu tīkla problēmu atrisināšana ...................................................................................... 118

Bezvadu savienojamības kontrolsaraksts .................................................................. 118
Iekārta nedrukā pēc bezvadu sakaru konfigurācijas pabeigšanas ............................... 118
Iekārta nedrukā, un datorā ir instalēts trešās puses ugunsmūris ................................... 119

viii

LVWW

background image

Bezvadu savienojums nedarbojas pēc bezvadu maršrutētāja vai iekārtas
pārvietošanas ....................................................................................................... 119
Nevar pievienot vairākus datorus bezvadu iekārtai ................................................... 119
Izveidojot savienojumu ar VPN tīklu, bezvadu iekārtai zūd sakari ............................... 119
Tīkls netiek parādīts bezvadu tīklu sarakstā ............................................................... 119
Bezvadu tīkls nedarbojas ....................................................................................... 119
Bezvadu tīkla diagnostikas testa izpilde ................................................................... 120
Traucējumu samazināšana bezvadu tīklā ................................................................. 120

Iekārtas programmatūras problēmu novēršana sistēmā Windows ............................................... 121

Šīs iekārtas drukas draiveris nav redzams printera mapē ........................................... 121
Programmatūras instalēšanas laikā tika parādīts kļūdas ziņojums ................................ 121
Iekārta ir gatavības režīmā, bet nekas nedrukājas. .................................................... 121

Iekārtas programmatūras problēmu atrisināšana ar sistēmu Mac OS X ....................................... 123

Drukas draiveris nav iekļauts sarakstā Druka un fakss vai Druka un skenēšana ............. 123
Iekārtas nosaukums neparādās saraksta Druka un fakss vai Druka un skenēšana iekārtu
sarakstā ............................................................................................................... 123
Sarakstā Druka un fakss vai Druka un skenēšana drukas draiveris neveic automātisku
iekārtas uzstādīšanu. ............................................................................................. 123
Drukas darbs netika aizsūtīts uz izvēlēto iekārtu ........................................................ 124
Ja iekārta ir savienota ar USB kabeli, pēc draivera atlasīšanas tā nav redzama
sarakstā Druka un fakss vai Druka un skenēšana. ...................................................... 124
USB savienojuma laikā tiek izmantots vispārējs drukas draiveris ................................. 124

Programmatūras noņemšana (Windows) ................................................................................. 125
Programmatūras noņemšana (Mac OS X) ................................................................................ 126

6 Izejmateriāli un piederumi ............................................................................................ 127

Rezerves daļu, piederumu un izejmateriālu pasūtīšana ............................................................. 128
HP politika par izejmateriāliem, kas nav HP ražojumi ............................................................... 128
HP viltojumu novēršanas vietne .............................................................................................. 128

Alfabētiskais rādītājs ........................................................................................................ 129

LVWW

ix

background image

x

LVWW