HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series Help

background image

LASERJET PRO 400

Gebruikershandleiding

M401

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 M401 Printer serie

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en

services van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke

producten en services wordt geleverd. Niets

in deze verklaring mag worden opgevat als

een aanvullende garantie. HP is niet

aansprakelijk voor technische of

redactionele fouten of weglatingen in deze

verklaring.

Edition 1, 9/2014

Onderdeelnummer: CF270-91024

Handelsmerken

Adobe

®

, Acrobat

®

en PostScript

®

zijn

handelsmerken van Adobe Systems

Incorporated.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken

van Apple Computer, Inc., geregistreerd in

de VS en andere landen/regio's. iPod is een

handelsmerk van Apple Computer, Inc. iPod

is uitsluitend bedoeld voor legaal of door de

rechthebbende geautoriseerd kopiëren. Steel

geen muziek.

Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom

is van de eigenaar en door Hewlett-Packard

Company onder licentie wordt gebruikt.

Java™ is een handelsmerk van Sun

Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde

Staten gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

background image

Inhoudsopgave

1 Inleiding ........................................................................................................................... 1

Productaanzichten .................................................................................................................... 2

Vooraanzicht van apparaat ........................................................................................ 2
Achteraanzicht van apparaat ..................................................................................... 3
Locatie van serienummer en modelnummer ................................................................... 3
Layout bedieningspaneel ............................................................................................ 4

Bedieningspaneel LCD ................................................................................ 4
Bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm ........................................... 5

Beginscherm aanraakscherm ...................................................................................... 7

Apparaatrapporten afdrukken ................................................................................................... 8

Productrapporten afdrukken vanaf een LCD-bedieningspaneel ........................................ 9
Productreapporten afdrukken vanaf een bedieningspaneel uitgevoerd als
aanraakscherm ......................................................................................................... 9

Disclaimer voor printer delen ..................................................................................................... 9

2 Papierlade ...................................................................................................................... 11

Ondersteunde papierformaten ................................................................................................. 12
Ondersteunde papiersoorten ................................................................................................... 14
Materiaal in de invoerlade plaatsen ......................................................................................... 15

Lade 1 vullen .......................................................................................................... 15
Lade 2 vullen .......................................................................................................... 16
Optionele lade 3 plaatsen ........................................................................................ 18

3 Afdrukken ...................................................................................................................... 21

Ondersteunde printerstuurprogramma's (Windows) .................................................................... 22
Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Windows) .................................................................... 24

Prioriteit voor wijzigen instellingen afdruktaak ............................................................ 24
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 24
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 25
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 25

NLWW

iii

background image

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Mac OS X) ................................................................... 26

Prioriteit voor wijzigen instellingen afdruktaak ............................................................ 26
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 26
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 26
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 27

Afdruktaken voor Windows ..................................................................................................... 28

Een afdruksnelkoppeling gebruiken (Windows) ........................................................... 28
Een afdruksnelkoppeling maken (Windows) ............................................................... 29
Automatisch dubbelzijdig afdrukken met Windows ..................................................... 31
Handmatig dubbelzijdig afdrukken met Windows ....................................................... 32
Meerdere pagina's per vel afdrukken met Windows .................................................... 34
De afdrukrichting selecteren (Windows) ..................................................................... 36
De papiersoort selecteren (Windows) ........................................................................ 37
De eerste of laatste pagina op ander papier afdrukken (Windows) ............................... 38
De schaal van een document aanpassen aan het papierformaat (Windows) ................... 40
Een brochure maken (Windows) ............................................................................... 41

Afdruktaken voor Mac OS X .................................................................................................... 43

Een afdrukvoorinstelling gebruiken (Mac OS X) .......................................................... 43
Een afdrukvoorinstelling maken (Mac OS X) ............................................................... 43
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ........................................................ 43
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) .......................................................... 44
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (Mac OS X) ....................................... 45
Afdrukrichting selecteren (Mac OS X) ........................................................................ 45
Papiersoort selecteren (Mac OS X) ............................................................................ 45
Een voorblad afdrukken (Mac OS X) ......................................................................... 46
Een document aanpassen aan paginagrootte (Mac OS X) ............................................ 46
Een brochure maken (Mac OS X) .............................................................................. 46

Geavanceerde afdruktaken (Windows) ..................................................................................... 47

Een afdruktaak annuleren (Windows) ........................................................................ 47
Het papierformaat selecteren (Windows) ................................................................... 47
Een aangepast papierformaat selecteren (Windows) ................................................... 47
Watermerken afdrukken (Windows) .......................................................................... 48

Aanvullende afdruktaken (Mac OS X) ....................................................................................... 49

Een afdruktaak annuleren (Mac OS X) ....................................................................... 49
Papierformaat selecteren (Mac OS X) ........................................................................ 49
Een aangepast papierformaat selecteren (Mac OS X) .................................................. 49
Watermerken afdrukken (Mac OS X) ......................................................................... 49

Afdrukken van archiefkwaliteit maken ....................................................................................... 51

Afdrukken van archiefkwaliteit maken (LCD-bedieningspaneel) ..................................... 51

iv

NLWW

background image

Afdrukken van archiefkwaliteit maken (bedieningspaneel uitgevoerd als
aanraakscherm) ...................................................................................................... 51

HP ePrint gebruiken ................................................................................................................ 52

HP ePrint instellen (LCD-bedieningspaneel) ................................................................. 52
HP ePrint instellen (bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm) ............................ 53

AirPrint gebruiken .................................................................................................................. 54
Direct afdrukken via USB ........................................................................................................ 55

4 Beheer en onderhoud ..................................................................................................... 57

De HP Reconfiguration Utility gebruiken om de apparaatverbinding te wijzigen ............................ 58
HP Wireless Direct-afdrukken instellen ...................................................................................... 59
Toepassingen van HP Webservices gebruiken ........................................................................... 60

Toepassingen van HP Webservices gebruiken (LCD-bedieningspaneel) .......................... 60
Toepassingen van HP Webservices gebruiken (bedieningspaneel uitgevoerd als
aanraakscherm) ...................................................................................................... 60

IP-netwerkinstellingen configureren ........................................................................................... 61

Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen ................................................................ 61
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel .................... 61

IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren (LCD-bedieningspaneel) ........ 61
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren (bedieningspaneel
uitgevoerd als aanraakscherm) .................................................................. 62

De naam van het apparaat in het netwerk wijzigen ..................................................... 62
Instellingen verbindingssnelheid en duplexwerking ...................................................... 63

Instellingen voor verbindingssnelheid en dubbelzijdig afdrukken (LCD-
bedieningspaneel) .................................................................................... 63
Instellingen voor verbindingssnelheid en dubbelzijdig afdrukken
(bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm) ....................................... 63

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 65
HP Utility voor Mac OS X ........................................................................................................ 67

HP Utility openen .................................................................................................... 67
Functies van HP Utility .............................................................................................. 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Beveiligingsfuncties van het apparaat ....................................................................................... 69

Het apparaat vergrendelen ...................................................................................... 69
Het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen ............................................... 69

Energiezuinige instellingen ...................................................................................................... 71

Afdrukken met EconoMode ...................................................................................... 71
De sluimervertraging instellen ................................................................................... 71

Sluimervertraging instellen (LCD-bedieningspaneel) ...................................... 71
Sluimervertraging instellen (bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm) .. 72

Uitschakelvertraging instellen .................................................................................... 72

NLWW

v

background image

Uitschakelvertraging instellen (LCD-bedieningspaneel) ................................... 72
Uitschakelvertraging instellen (bedieningspaneel uitgevoerd als
aanraakscherm) ....................................................................................... 73

Afdrukken wanneer een tonercartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt ............ 74

De instellingen voor Bij zeer laag niveau in- of uitschakelen (LCD-bedieningspaneel) ....... 74
De instellingen voor Bij zeer laag niveau in- of uitschakelen (bedieningspaneel
uitgevoerd als aanraakscherm) ................................................................................. 75

Toebehoren bewaren en recyclen ............................................................................................ 76

Recycling ............................................................................................................... 76
Tonercartridges bewaren ......................................................................................... 76

Instructies voor vervanging ...................................................................................................... 77

De tonercartridge vervangen .................................................................................... 77

Geheugen ............................................................................................................................. 80
De firmware bijwerken ........................................................................................................... 81

Firmware handmatig bijwerken (LCD-bedieningspaneel) .............................................. 81
Firmware handmatig bijwerken (bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm) ......... 81
Apparaat instellen om firmware automatisch bij te werken (LCD-bedieningspaneel) ......... 81
Apparaat instellen om firmware automatisch bij te werken (bedieningspaneel
uitgevoerd als aanraakscherm) ................................................................................. 82

5 Problemen oplossen ....................................................................................................... 83

Controlelijst voor het oplossen van problemen ........................................................................... 84

Stap 1: Zorgen dat het apparaat goed is ingesteld ..................................................... 84
Stap 2: Controleer de bekabeling of de draadloze verbinding ..................................... 84
Stap 3: Controleer op het bedieningspaneel of er een foutbericht wordt weergegeven .... 85
Stap 4: Het papier controleren ................................................................................. 85
Stap 5: De software controleren ................................................................................ 85
Stap 6: Test de afdrukfunctie .................................................................................... 85
Stap 7: De tonercartridge controleren ........................................................................ 85
Stap 8: Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden .................................. 86

De fabrieksinstellingen herstellen .............................................................................................. 87

Fabrieksinstellingen herstellen (LCD-bedieningspaneel) ................................................. 87
Fabrieksinstellingen herstellen (bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm) ............ 87

Help-systeem op het bedieningspaneel ..................................................................................... 88
Berichten op het bedieningspaneel ........................................................................................... 89

Soorten berichten op het bedieningspaneel ................................................................ 89
Berichten op het bedieningspaneel ............................................................................ 89

10.x000 Toebehorenfout .......................................................................... 89
49 Fout Schakel uit/in .............................................................................. 89
50.x Fuserfout Schakel uit/in ..................................................................... 90
51.XX Fout Schakel uit/in .......................................................................... 90

vi

NLWW

background image

54.XX Fout Schakel uit/in .......................................................................... 90
55.X Fout Schakel uit/in ........................................................................... 91
57 Ventil.-fout Schakel uit/in ..................................................................... 91
59.X Fout Schakel uit/in ........................................................................... 91
79 Fout Schakel uit/in .............................................................................. 91
79 Servicefout Schakel uit/in ..................................................................... 92
Achterklep open ....................................................................................... 92
Afdruk mislukt, druk op OK. Als fout blijft, zet uit en aan. .............................. 92
Ander formaat in lade <X> Plaats <formaat> Druk op [OK] ........................... 92
Apparaatfout Druk op [OK] ....................................................................... 93
Benodigdh. laag ...................................................................................... 93
Bezig met reinigen ................................................................................... 93
Deur open ............................................................................................... 93
Drukfout Druk op [OK] .............................................................................. 93
Gebruikte zwarte cassette geïnstalleerd [OK] voor doorgaan. ....................... 94
Handm. Dubbelz. Plaats lade <X> Druk op [OK] ......................................... 94
Handmatige invoer <FORMAAT>, <SOORT> Druk op [OK] voor
beschikbaar afdrukmateriaal ..................................................................... 94
Laad papier lade 1 gewoon <FORMAAT> Reinigingsmodus ......................... 94
Niet-ondersteunde zwarte cartridge [OK] voor doorgaan. ............................. 95
Ongeld. stuurpr. Druk op [OK] .................................................................. 95
Onvold. geheugen Druk op [OK] ............................................................... 95
Origineel HP-onderdeel geplaatst ............................................................... 95
Papierstoring in lade <X> Verhelp storing en Druk op [OK] ........................... 95
Plaats lade <X> Druk op [OK] voor beschikbaar afdrukmateriaal ................... 96
Plaats lade <X> <SOORT> <FORMAAT> .................................................... 96
Plaats lade 1 <SOORT>, <FORMAAT> ...................................................... 96
Storing in <locatie> .................................................................................. 96
Verwijder transportmateriaal van tonercartridge ........................................... 97
Zwarte cartridge bijna leeg ....................................................................... 97
Zwarte cartridge installeren ....................................................................... 97
Zwarte cartridge vervangen ....................................................................... 97
Zwarte cartridge vrijwel leeg ..................................................................... 97

Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast .......................................................................... 99

Het apparaat pakt geen papier op ............................................................................ 99
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op ............................................................ 99
Papierstoringen voorkomen ...................................................................................... 99

Storingen verhelpen ............................................................................................................. 101

Storingslocaties ..................................................................................................... 101
Papierstoring in lade 1 verhelpen ............................................................................ 101
Papierstoring in lade 2 verhelpen ............................................................................ 103

NLWW

vii

background image

Vastgelopen papier uit optionele lade 3 verwijderen ................................................. 105
Storingen in de uitvoerbak verhelpen ....................................................................... 106
Storingen in het duplexergebied verhelpen ............................................................... 106
Storingen in het fusergebied verhelpen .................................................................... 107

De afdrukkwaliteit verbeteren ................................................................................................ 109

De instelling voor de papiersoort controleren (Windows) ........................................... 109
De instelling voor de papiersoort controleren (Mac OS X) .......................................... 109
Status van de tonercartridge controleren .................................................................. 110

Statuspagina benodigdheden afdrukken (LCD-bedieningspaneel) ................. 110
Statuspagina benodigdheden afdrukken (bedieningspaneel uitgevoerd als
aanraakscherm) ..................................................................................... 110
Status van de benodigdheden controleren ................................................. 110

Een reinigingspagina afdrukken .............................................................................. 111

Reinigingspagina afdrukken (LCD-bedieningspaneel) .................................. 111
Reinigingspagina afdrukken (bedieningspaneel uitgevoerd als
aanraakscherm) ..................................................................................... 111

Tonercartridge controleren op beschadigingen ......................................................... 111
Papier en afdrukomgeving controleren ..................................................................... 112

Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP ........................... 112
Omgeving van het product controleren ..................................................... 113

Instellingen van een afdruktaak controleren .............................................................. 113

EconoMode-instelling controleren ............................................................. 113

Gebruik printerdriver gebruiken die het beste aan uw afdrukbehoeften voldoet ............. 114

Het apparaat drukt niet of langzaam af .................................................................................. 116

Het apparaat drukt niet af ...................................................................................... 116
Het apparaat drukt langzaam af ............................................................................. 117

Problemen met direct afdrukken via USB oplossen .................................................................... 118

Het menu USB-flashdrive wordt niet geopend wanneer u de USB-accessoire plaatst ....... 118
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-opslagaccessoire ............................... 118
Het bestand dat u wilt afdrukken, wordt niet in het menu USB-flashdrive weergegeven .. 119

Problemen met rechtstreekse verbindingen oplossen ................................................................. 120
Problemen met bekabelde netwerken oplossen ........................................................................ 121

Slechte fysieke verbinding ...................................................................................... 121
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat ........................ 121
De computer kan niet met het apparaat communiceren .............................................. 122
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor
het netwerk .......................................................................................................... 122
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen ............ 122
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld ......................................... 122
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist .................... 122

Problemen met draadloze netwerken oplossen ......................................................................... 123

viii

NLWW

background image

Controlelijst draadloze verbinding ........................................................................... 123
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat na het voltooien van de draadloze
configuratie .......................................................................................................... 123
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat en op de computer is een firewall van
derden geïnstalleerd .............................................................................................. 124
De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of het
apparaat is verplaatst ............................................................................................ 124
Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het draadloos apparaat ......... 124
De verbinding van het draadloos apparaat wordt verbroken wanneer er verbinding
wordt gemaakt met een virtueel privénetwerk. .......................................................... 125
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken .................... 125
Het draadloos netwerk functioneert niet ................................................................... 125
Diagnose van draadloos netwerk uitvoeren .............................................................. 126
Storing op een draadloos netwerk verminderen ........................................................ 126

Problemen met de productsoftware in Windows oplossen ......................................................... 127

Er wordt geen stuurprogramma voor het product weergegeven in de map Printers ........ 127
Er werd een foutbericht getoond tijdens de installatie van software ............................. 127
Het product bevindt zich in de modus Klaar, maar er wordt niets afgedrukt .................. 127

Problemen met de apparaatsoftware oplossen in Mac OS X ...................................................... 129

De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten weergegeven .......... 129
De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en scan- en
faxapparaten ........................................................................................................ 129
De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt
weergegeven in de lijst met printers en scan- en faxapparaten. ................................... 129
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................. 130
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet
weergegeven in de lijst met printers en scan- en faxapparaten nadat de driver is
geselecteerd ......................................................................................................... 130
Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt ............................. 131

Software verwijderen (Windows) ........................................................................................... 132
Software verwijderen (Mac OS X) .......................................................................................... 133

6 Benodigdheden en accessoires ...................................................................................... 135

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen .............................................................. 136
Beleid van HP ten aanzien van benodigdheden van derden ...................................................... 136
Anti-namaakwebsite van HP .................................................................................................. 136

Index ............................................................................................................................... 139

NLWW

ix

background image

x

NLWW