HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Uitschakelvertraging instellen (bedieningspaneel uitgevoerd als aanraakscherm)

background image

Uitschakelvertraging instellen (bedieningspaneel uitgevoerd als
aanraakscherm)

1.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Instellingen aan.

2.

Open de volgende menu's:

Systeeminstellingen

Energie-instellingen

Autom. uitschakelen

Vertraging in automatisch uitschakelen

3.

Selecteer de tijd voor de uitschakelvertraging.

OPMERKING:

De standaardinstelling is 30 minuten.

4.

Het apparaat wordt automatisch weer geactiveerd vanuit de automatische uitschakeling wanneer

het taken ontvangt of wanneer u op een knop drukt op het bedieningspaneel. U kunt de

gebeurtenissen aanpassen die ervoor zorgen dat het apparaat weer wordt geactiveerd. Open de

volgende menu's:

Systeeminstellingen

Energie-instellingen

Autom. uitschakelen

Activeringsgebeurtenissen

Als u een activeringsgebeurtenis wilt uitschakelen, selecteert u de gebeurtenis en vervolgens de

optie Nee.

NLWW

Energiezuinige instellingen

73