HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - HP Device Toolbox (Windows)

background image

HP Device Toolbox (Windows)

Gebruik de HP Device Toolbox voor Windows om apparaatinstellingen van uw computer weer te

geven of te wijzigen. Met dit hulpmiddel opent u de geïntegreerde webserver van HP.

OPMERKING:

Dit hulpprogramma is alleen beschikbaar als u tijdens de installatie van het apparaat

een volledige installatie hebt uitgevoerd.

1.

Klik op de knop Start en vervolgens op Programma's.

2.

Klik op de HP productgroep en vervolgens op het item HP Device Toolbox.

Tabblad of gebied

Omschrijving

Het tabblad Home

Hier vindt u informatie over het
product, de status en de
configuratie.

Apparaatstatus: Toont de status van het apparaat en het geschatte percentage
resterende levensduur van benodigdheden van HP.

Status benodigdheden: Toont de geschatte resterende levensduur van
benodigdheden van HP in procenten. De werkelijke resterende levensduur van
benodigdheden kan variëren. Zorg dat u vervangende benodigdheden hebt die u
kunt plaatsen wanneer de afdrukkwaliteit niet meer voldoet. De cartridge hoeft
alleen te worden vervangen, als de afdrukkwaliteit niet langer acceptabel is.

Apparaatconfiguratie: Hier vindt u informatie die op de configuratiepagina van
het product wordt weergegeven.

Netwerkoverzicht: Hier vindt u informatie over de netwerkconfiguratiepagina
van het product.

Rapporten: Hiermee drukt u de door het apparaat gegenereerde
configuratiepagina en statuspagina voor benodigdheden af.

Logbestand: Geeft een lijst met alle gebeurtenissen en fouten van het product
weer.

Tabblad Systeem

Hiermee kunt u het product vanaf
uw computer configureren.

Apparaatgegevens: Biedt basisinformatie over het apparaat en het bedrijf.

Papierinstell.: Hiermee kunt u de standaardinstellingen voor papierverwerking
wijzigen.

Afdrukkwaliteit: Hiermee kunt u de standaardinstellingen voor de afdrukkwaliteit
wijzigen, inclusief de kalibratie-instellingen.

Papiersoorten: Hiermee kunt u afdrukmodi configureren die overeenkomen met
de door het apparaat geaccepteerde papiersoorten.

Systeeminstellingen: Hiermee kunt u de standaardsysteeminstellingen wijzigen.

Service: Hiermee kunt u de reinigingsprocedure voor het product starten.

Productbeveilig.: Hiermee kunt u het apparaatwachtwoord instellen of wijzigen.

Opslaan en herstellen: Hier kunt u de huidige instellingen voor het product
opslaan in een bestand op de computer. Gebruik dit bestand om dezelfde
instellingen in een ander product te laden of de instellingen op een later tijdstip te
herstellen op dit product.

OPMERKING:

Het tabblad Systeem kan met een wachtwoord worden beveiligd. Als

dit apparaat op een netwerk is aangesloten, moet u eerst contact opnemen met de
systeembeheerder voordat u de instellingen op dit tabblad wijzigt.

NLWW

HP Device Toolbox (Windows)

65

background image

Tabblad of gebied

Omschrijving

Tabblad Afdrukken

Hiermee kunt u
standaardafdrukinstellingen
wijzigen vanaf uw computer.

Afdrukken: Hier kunt u de standaardafdrukinstellingen van het product wijzigen,
zoals het aantal exemplaren en de afdrukstand. Deze opties zijn tevens beschikbaar
op het bedieningspaneel.

PCL5c: Hier kunt u de PCL5c-instellingen weergeven en wijzigen.

PostScript: De functie Print PS-fouten in- of uitschakelen.

Tabblad Netwerk

Hiermee kunt u netwerkinstellingen
wijzigen vanaf uw computer.

Op dit tabblad kunnen netwerkbeheerders de netwerkgerelateerde instellingen voor de
printer beheren wanneer deze op een IP-netwerk is aangesloten. Hiermee kan ook de
netwerkbeheerder de Wireless Direct-functie instellen. Dit tabblad verschijnt niet als het
product rechtstreeks op een computer is aangesloten.

Tabblad HP Web Services

Gebruik dit tabblad om verschillende webgebaseerde hulpprogramma's in te stellen en te
gebruiken.

66

Hoofdstuk 4 Beheer en onderhoud

NLWW