HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series Hjelp

background image

LASERJET PRO 400

Brukerhåndbok

M401

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan

endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og

-tjenester er angitt i uttrykte

garantierklæringer som følger med slike

produkter og tjenester. Ingenting i dette

dokumentet skal oppfattes som en

tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Edition 1, 9/2014

Delenummer: CF270-91025

Varemerker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoen er varemerker for

Apple Computer, Inc., registrert i USA og

andre land/regioner. iPod er et varemerke

for Apple Computer, Inc. iPod er bare for

lovlig kopiering eller etter godkjenning fra

rettighetseier. Ikke stjel musikk.

Bluetooth er et varemerke for eieren og

brukes av Hewlett-Packard Company i

henhold til lisens.

Java™ er et varemerke i USA for Sun

Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker

for Microsoft Corporation i USA.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

background image

Innhold

1 Kort om produktet ............................................................................................................ 1

Produktoversikt ......................................................................................................................... 2

Produktet sett forfra ................................................................................................... 2
Produktet sett bakfra .................................................................................................. 3
Plassering av serienummer og modellnummer ............................................................... 3
Kontrollpaneloppsett .................................................................................................. 4

LCD-kontrollpanel ....................................................................................... 4
Kontrollpanel med berøringsskjerm ............................................................... 5

Startskjermbilde med berøringsskjerm .......................................................................... 6

Skrive ut produktrapporter ......................................................................................................... 7

Skrive ut produktrapporter fra et LCD-kontrollpanel ........................................................ 7
Skrive ut produktrapporter fra et kontrollpanel med berøringsskjerm ................................ 8

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ........................................................................................... 8

2 Papirskuff ........................................................................................................................ 9

Papirstørrelser som støttes ........................................................................................................ 10
Papirtyper som støttes ............................................................................................................. 12
Legge i innskuffen .................................................................................................................. 13

Legge i skuff 1 ........................................................................................................ 13
Legge i skuff 2 ........................................................................................................ 14
Legge i skuff 3 (ekstrautstyr) ...................................................................................... 16

3 Skrive ut ......................................................................................................................... 19

Støttede skriverdrivere (Windows) ............................................................................................ 20
Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) ......................................................................... 22

Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber ................................................... 22
Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................... 22
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 22
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 23

Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) ..................................................................... 24

Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber ................................................... 24

NOWW

iii

background image

Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................ 24
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 24
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 24

Utskriftsoppgaver for Windows ................................................................................................ 26

Bruke en utskriftssnarvei (Windows) ........................................................................... 26
Opprette en utskriftssnarvei (Windows) ...................................................................... 27
Skrive ut på begge sider automatisk med Windows ..................................................... 29
Skrive ut på begge sider manuelt med Windows ......................................................... 30
Skrive ut flere sider per ark med Windows ................................................................. 32
Velge papirretning (Windows) .................................................................................. 34
Velge papirtype (Windows) ...................................................................................... 35
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir (Windows) ............................... 36
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Windows) ........................................................ 37
Lage et hefte (Windows) .......................................................................................... 38

Utskriftsoppgaver for Mac OS X ............................................................................................... 41

Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) ...................................................... 41
Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) ................................................. 41
Skrive ut på begge sider automatisk (Mac OS X) ........................................................ 41
Skrive ut på begge sider manuelt (Mac OS X) ............................................................. 42
Skrive ut flere sider på ett ark (Mac OS X) .................................................................. 43
Velge papirretning (Mac OS X) ................................................................................. 43
Velge papirtype (Mac OS X) .................................................................................... 43
Skrive ut en forside (Mac OS X) ................................................................................ 44
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X) ....................................................... 44
Lage et hefte (Mac OS X) ......................................................................................... 44

Flere utskriftsoppgaver (Windows) ............................................................................................ 45

Avbryte en utskriftsjobb (Windows) ........................................................................... 45
Velge papirstørrelse (Windows) ................................................................................ 45
Velge en egendefinert papirstørrelse (Windows) ......................................................... 45
Skrive ut vannmerker (Windows) ............................................................................... 46

Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) .......................................................................................... 47

Avbryte en utskriftsjobb (Mac OS X) .......................................................................... 47
Velge papirstørrelse (Mac OS X) ............................................................................... 47
Velge en egendefinert papirstørrelse (Mac OS X) ........................................................ 47
Skrive ut vannmerker (Mac) ...................................................................................... 47

Opprette utskrifter i arkivkvalitet ............................................................................................... 49

Opprette utskrifter i arkivkvalitet (LCD-kontrollpanel) ..................................................... 49
Opprette utskrifter i arkivkvalitet (kontrollpanel med berøringsskjerm) ............................. 49

Bruke HP ePrint ...................................................................................................................... 50

Konfigurere HP ePrint (LCD-kontrollpanel) ................................................................... 50
Konfigurere HP ePrint (kontrollpanel med berøringsskjerm) ........................................... 51

iv

NOWW

background image

Bruke AirPrint ........................................................................................................................ 52
Utskrift fra USB-enhet .............................................................................................................. 53

4 Administrere og vedlikeholde ......................................................................................... 55

Bruke HP Reconfiguration Utility for å endre produkttilkoblingen .................................................. 56
Konfigurere HP direkte trådløs utskrift ....................................................................................... 57
Bruke programmer fra HPs webtjenester .................................................................................... 58

Bruke programmer for HPs webtjenester (LCD-kontrollpanel) ......................................... 58
Bruke programmer for HPs webtjenester (kontrollpanel med berøringsskjerm) ................. 58

Konfigurere IP-nettverksinnstillinger ........................................................................................... 59

Vise eller endre nettverksinnstillinger .......................................................................... 59
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet ................................... 59

Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt (LCD-kontrollpanel) ................... 59
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt (kontrollpanel med
berøringsskjerm) ...................................................................................... 59

Gi produktet nytt navn i nettverket ............................................................................. 60
Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift ...................................................... 61

Koblingshastighet og innstillinger for tosidig utskrift (LCD-kontrollpanel) ........... 61
Koblingshastighet og innstillinger for tosidig utskrift (kontrollpanel med
berøringsskjerm) ...................................................................................... 61

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................ 63
HP Utility for Mac OS X .......................................................................................................... 65

Åpne HP Utility ....................................................................................................... 65
HP Utility-funksjoner ................................................................................................. 65

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 66
Sikkerhetsfunksjoner for produktet ............................................................................................ 67

Låse produktet ........................................................................................................ 67
Angi eller endre produktpassordet ............................................................................. 67

Innstillinger for økonomisk bruk ................................................................................................ 69

Skrive ut med EconoMode ........................................................................................ 69
Angi dvaleforsinkelse ............................................................................................... 69

Angi dvaleforsinkelse (LCD-kontrollpanel) .................................................... 69
Angi dvaleforsinkelse (kontrollpanel med berøringsskjerm) ............................ 70

Angi forsinkelse for å slå av automatisk ..................................................................... 70

Angi forsinkelse for å slå av automatisk (LCD-kontrollpanel) ........................... 70
Angi forsinkelse for å slå av automatisk (kontrollpanel med berøringsskjerm) . . . 71

Skrive ut når en tonerkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden .................................... 72

Aktivere eller deaktivere innstillinger for Nesten tom (LCD-kontrollpanel) ......................... 72
Aktivere eller deaktivere innstillinger for Nesten tom (kontrollpanel med berøringsskjerm) . 73

Lagre og resirkulere rekvisita ................................................................................................... 74

Resirkulere rekvisita ................................................................................................. 74

NOWW

v

background image

Lagring av tonerkassetter .......................................................................................... 74

Utskiftingsinstruksjoner ............................................................................................................ 75

Bytte tonerkassetten ................................................................................................. 75

Minne ................................................................................................................................... 77
Oppdatere fastvaren .............................................................................................................. 78

Oppdatere fastvaren manuelt (LCD-kontrollpanel) ........................................................ 78
Oppdatere fastvaren manuelt (kontrollpanel med berøringsskjerm) ................................ 78
Angi at produktet skal oppdatere fastvaren automatisk (LCD-kontrollpanel) ..................... 78
Angi at produktet skal oppdatere fastvaren automatisk (kontrollpanel med
berøringsskjerm) ..................................................................................................... 79

5 Problemløsing ................................................................................................................ 81

Sjekkliste for problemløsning ................................................................................................... 82

Trinn 1: Kontroller at produktet er satt opp på riktig måte ............................................. 82
Trinn 2: Kontroller den kablede eller trådløse tilkoblingen ............................................ 82
Trinn 3: Se om det vises feilmeldinger på kontrollpanelet ............................................. 83
Trinn 4: Kontroller papiret ........................................................................................ 83
Trinn 5: Kontroller programvaren .............................................................................. 83
Trinn 6: Test utskriftsfunksjonen ................................................................................. 83
Trinn 7: Kontroller tonerkassetten .............................................................................. 83
Trinn 8: Prøv å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin .............................................. 83

Gjenopprette standardinnstillingene ......................................................................................... 84

Gjenopprette standardinnstillingene (LCD-kontrollpanel) ............................................... 84
Gjenopprette standardinnstillingene (kontrollpanel med berøringsskjerm) ....................... 84

Hjelpesystem på kontrollpanelet ............................................................................................... 85
Tolke kontrollpanelmeldinger ................................................................................................... 86

Meldingstyper på kontrollpanelet .............................................................................. 86
Kontrollpanelmeldinger ............................................................................................ 86

10.X000 Rekvisitafeil ............................................................................... 86
49 Feil Slå av og på ................................................................................. 86
50.x Fikse.feil Slå av og på ....................................................................... 87
51.XX Feil Slå av og på ............................................................................ 87
54.XX Feil Slå av og på ............................................................................ 87
55.X Feil Slå av og på .............................................................................. 87
57 Viftefeil Slå av og på ........................................................................... 88
59.X Feil Slå av og på .............................................................................. 88
79 Feil Slå av og på ................................................................................. 88
79 Servicefeil Slå av og på ....................................................................... 88
Brukt svart kassett er installert Trykk [OK] for å forts. ..................................... 89
Bytt svart skriverkassett .............................................................................. 89
Dør bak er åpen ...................................................................................... 89

vi

NOWW

background image

Dør ikke lukket ......................................................................................... 89
Ekte HP-rekvisita satt inn ............................................................................ 90
Enhetsfeil Trykk på [OK] ............................................................................ 90
Fastkjørt papir i <sted> ............................................................................. 90
Fastkjørt papir i skuff <X> Fjern fastkjørt papir, og deretterTrykk på [OK] ........ 90
Fjern fraktmateriale fra tonerkassett ............................................................ 90
Installer svart skriverkassett ........................................................................ 91
Legg i skuff <X> Trykk på [OK] for tilgj. media ............................................ 91
Legg i skuff <X> <TYPE> <STØRRELSE> ...................................................... 91
Legg i skuff 1, VANLIG <STØRRELSE> Rengjøringsmodus ............................. 91
Legg i skuff 1 <TYPE> <STØRRELSE> .......................................................... 91
Lite minne Trykk på [OK] ........................................................................... 92
Lite rekvisita ............................................................................................. 92
Lite toner i svart kassett ............................................................................. 92
Manuell dupleks Legg i skuff <X> Trykk på [OK] .......................................... 92
Manuell mating <STØRRELSE>, <TYPE> Trykk på [OK] for tilgj. media ........... 92
Rengjøring .............................................................................................. 93
Svart kassett som ikke støttes Trykk [OK] for å forts. ...................................... 93
Svært lite i svart kassett ............................................................................. 93
Ugyldig driver Trykk på [OK] ..................................................................... 93
Utskriftsfeil Trykk på [OK] .......................................................................... 94
Utskriftsfeil, trykk OK. Hvis feilen fortsetter, slå av og deretter på .................... 94
Uventet størr. i skuff <X> Legg i <størrelse> Trykk på [OK] ............................ 94

Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast ........................................................................... 95

Produktet henter ikke papir ....................................................................................... 95
Produktet henter flere papirark samtidig ..................................................................... 95
Unngå at papiret kjører seg fast ................................................................................ 95

Fjerne fastkjøringer ................................................................................................................. 96

Steder for fastkjørt papir .......................................................................................... 96
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 ................................................................................... 96
Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 ................................................................................... 98
Fjerne fastkjørt papir i skuff 3 (ekstrautstyr) ............................................................... 100
Fjerne fastkjørt papir fra utskuffen ............................................................................ 101
Fjerne fastkjørt papir i området for tosidig utskrift. ..................................................... 101
Fjerne fastkjørt papir i varmeelementområdet ............................................................ 102

Forbedre utskriftskvaliteten ..................................................................................................... 104

Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows) ............................................................ 104
Kontrollere papirtypeinnstillingen (Mac OS X) ........................................................... 104
Kontrollere tonerkassettstatusen ............................................................................... 105

Skrive ut statussiden for rekvisita (LCD-kontrollpanel) ................................... 105
Skrive ut statussiden for rekvisita (kontrollpanel med berøringsskjerm) ........... 105

NOWW

vii

background image

Kontrollere rekvisitastatusen ..................................................................... 105

Skrive ut et renseark .............................................................................................. 106

Skrive ut er renseark (LCD-kontrollpanel) .................................................... 106
Skrive ut er renseark (kontrollpanel med berøringsskjerm) ............................ 106

Kontrollere om tonerkassetten er skadet .................................................................... 106
Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet ....................................................................... 107

Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner ........................................... 107
Kontrollere produktmiljøet ........................................................................ 108

Kontrollere innstillinger for utskriftsjobber ................................................................. 108

Kontrollere EconoMode-innstillingen ......................................................... 108

Bruk den skriverdriveren som passer best for utskriftsbehovene dine ............................. 108

Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte ....................................................................... 110

Produktet skriver ikke ut .......................................................................................... 110
Produktet skriver ut for sakte ................................................................................... 111

Løse problemer med utskrift fra USB-enhet ............................................................................... 112

Minnepinne-menyen åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret .................................. 112
Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten ............................................................. 112
Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Minnepinne-menyen .................................... 113

Løse direktetilkoblingsproblemer ............................................................................................. 114
Løse problemer med det kablede nettverket ............................................................................. 115

Dårlig fysisk tilkobling ............................................................................................ 115
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet ...................................................... 115
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet .................................................. 116
Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift ......................... 116
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer ................................................ 116
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert ......................... 116
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil .................................... 116

Løse problemer med det trådløse nettverket ............................................................................. 117

Sjekkliste for trådløs tilkobling ................................................................................. 117
Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført ................................. 117
Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen . . 118
Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble
flyttet ................................................................................................................... 118
Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet ........................................ 118
Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private
Network) .............................................................................................................. 118
Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk ............................................ 119
Det trådløse nettverket fungerer ikke ........................................................................ 119
Utføre en diagnosetest for trådløst nettverk ............................................................... 119
Få mindre interferens i et trådløst nettverk ................................................................. 120

Løse programvareproblemer for produktet med Windows ......................................................... 121

viii

NOWW

background image

Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen ........................................ 121
Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert ........................................... 121
Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut .................................................... 121

Løse programvareproblemer for produktet med Mac OS X ........................................................ 123

Skriverdriveren står ikke i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning ...................... 123
Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks eller Utskrift og
skanning .............................................................................................................. 123
Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks
eller Utskrift og skanning ........................................................................................ 123
En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt ........................................................ 124
Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks eller
Utskrift og skanning etter at driveren er valgt ............................................................ 124
Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling .............................. 124

Fjerne programvare (Windows) ............................................................................................. 125
Fjerne programvare (Mac OS X) ............................................................................................ 126

6 Rekvisita og ekstrautstyr .............................................................................................. 127

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ..................................................................................... 128
HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP ........................................................ 128
HPs webområde mot forfalskning ........................................................................................... 128

Stikkordregister ................................................................................................................ 129

NOWW

ix

background image

x

NOWW