HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - HP Utility-funksjoner

background image

HP Utility-funksjoner

Bruk HP Utility-programvaren til å utføre følgende oppgaver:

Hente frem informasjon om rekvisitastatus.

Hente frem produktinformasjon, for eksempel fastvareversjon og serienummer.

Skrive ut en konfigurasjonsside.

Konfigurere papirtype og -størrelse for skuffen.

Overføre filer og skrifttyper fra datamaskinen til produktet.

Oppdatere produktets fastvare.

Endre Bonjour-navnet for produktet på Bonjour-nettverket.

NOWW

HP Utility for Mac OS X

65