HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series - Legg i skuff 1 <TYPE> <STØRRELSE>

background image

Legg i skuff 1 <TYPE> <STØRRELSE>

Beskrivelse

Det er ingen skuff som er konfigurert for papirtypen og -størrelsen som utskriftsjobben ber om.

Anbefalt handling

Legg riktig papir i skuff 1, eller trykk på

OK

for å bruke papir fra en annen skuff.

NOWW

Tolke kontrollpanelmeldinger

91