Pomoc usługi HP LaserJet Pro 400 Printer M401 series

background image

LASERJET PRO 400

Podręcznik użytkownika

M401

background image
background image

Drukarka serii HP LaserJet Pro 400 M401

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest

zabronione, z wyjątkiem przypadków

dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego

powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym

dokumencie nie może być interpretowany

jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie

ponowi żadnej odpowiedzialności za

jakiekolwiek braki techniczne lub błędy

redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Edition 1, 9/2014

Numer katalogowy: CF270-91026

Znaki handlowe

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

są znakami

towarowymi firmy Adobe Systems

Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi

firmy Apple Computer Inc. zarejestrowanymi

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/

regionach. iPod jest znakiem towarowym

formy Apple Computer Inc. iPod służy do

kopiowania materiału dozwolonego lub na

zasadach określonych przez posiadacza

praw autorskich. Nie kradnij muzyki.

Bluetooth jest znakiem handlowym

należącym do jego właściciela

i wykorzystywanym przez firmę Hewlett-

Packard na zasadzie licencji.

Java™ jest amerykańskim znakiem

towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

i Windows Vista® są znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi

w Stanach Zjednoczonych.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

background image

Spis treści

1 Wprowadzenie ................................................................................................................. 1

Widoki produktów ................................................................................................................... 2

Widok urządzenia z przodu ...................................................................................... 2
Widok produktu z tyłu ............................................................................................... 3
Numer seryjny i numer modelu — lokalizacja ............................................................... 3
Układ panelu sterowania ........................................................................................... 4

Panel sterowania urządzenia LCD ................................................................ 4
Panel sterowania z ekranem dotykowym ....................................................... 5

Ekran główny ekranu dotykowego .............................................................................. 7

Drukowanie raportów urządzenia .............................................................................................. 9

Drukowanie raportów urządzenia z panelu sterowania LCD .......................................... 9
Drukowanie raportów urządzenia z panelu sterowania z ekranem dotykowym .............. 10

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki ...................................................................... 10

2 Podajnik papieru ............................................................................................................ 11

Obsługiwane formaty papieru ................................................................................................. 12
Obsługiwane rodzaje papieru ................................................................................................. 14
Wkładanie nośników do podajników ....................................................................................... 15

Ładowanie podajnika 1 ........................................................................................... 15
Ładowanie podajnika 2 ........................................................................................... 16
Ładowanie opcjonalnego podajnika 3 ....................................................................... 18

3 Drukowanie ................................................................................................................... 21

Obsługiwane sterowniki drukarki (Windows) ............................................................................. 22
Zmiana ustawień zadania drukowania (Windows) ..................................................................... 24

Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania ..................................................... 24
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 24
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 25
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 25

Zmiana ustawień zadania drukowania (Max OS X) ................................................................... 26

Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania ..................................................... 26

PLWW

iii

background image

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 26
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 26
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 27

Zadania drukowania w systemie Windows ............................................................................... 28

Używanie skrótu drukowania (Windows) ................................................................... 28
Tworzenie skrótu drukowania (Windows) ................................................................... 29
Automatyczne drukowanie po obu stronach w systemie Windows ................................ 31
Ręczne drukowanie po obu stronach w systemie Windows .......................................... 32
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu w systemie Windows ................................. 34
Wybór orientacji strony (Windows) ........................................................................... 36
Wybór rodzaj papieru (Windows) ............................................................................ 37
Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze (Windows) ...................... 38
Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows) ............................................. 39
Tworzenie broszur (Windows) .................................................................................. 40

Zadania drukowania w systemie Mac OS X .............................................................................. 43

Korzystanie ze wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) .................................... 43
Tworzenie wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) .......................................... 43
Automatyczne drukowanie na obu stronach (Max OS X) .............................................. 43
Ręczne drukowanie na obu stronach (Max OS X) ....................................................... 44
Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru (system Mac OS X) .................................... 45
Wybór orientacji strony (Mac OS X) .......................................................................... 45
Wybór rodzaju papieru (Mac OS X). ........................................................................ 45
Drukowanie okładki (Mac OS X) ............................................................................... 46
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony (Mac OS X) ....................................... 46
Tworzenie broszur (Mac OS X) ................................................................................. 46

Dodatkowe zadania drukowania (system Windows) .................................................................. 47

Anulowanie zadania drukowania (Windows) ............................................................. 47
Wybór formatu papieru (Windows) ........................................................................... 47
Wybór niestandardowego formatu papieru (Windows) ............................................... 47
Drukowanie znaków wodnych (Windows) ................................................................. 48

Dodatkowe zadania drukowania (system Mac OS X) ................................................................. 49

Anulowanie zadania drukowania (Mac OS X) ............................................................ 49
Wybór formatu papieru (Mac OS X) ......................................................................... 49
Wybór niestandardowego formatu papieru (Mac OS X) .............................................. 49
Drukowanie znaków wodnych (Mac OS X) ................................................................ 50

Tworzenie wydruków o jakości archiwalnej .............................................................................. 51

Tworzenie wydruków o jakości archiwalnej (panel sterowania LCD) .............................. 51
Tworzenie wydruków o jakości archiwalnej (panel sterowania z ekranem dotykowym) .... 51

Korzystanie z usługi HP ePrint ................................................................................................. 52

Konfigurowanie programu HP ePrint (panel sterowania LCD) ........................................ 52
Korzystanie z usługi HP ePrint (panel sterowania LCD) ................................................. 53

iv

PLWW

background image

Używanie AirPrint .................................................................................................................. 54
Drukowanie z urządzenia USB ................................................................................................ 55

4 Obsługa i konserwacja ................................................................................................... 57

Użycie narzędzia HP Reconfiguration Utility do zmiany połączenia urządzenia ............................ 58
Konfigurowanie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP .......................................... 59
Korzystanie aplikacji dostępnych w ramach Usług sieciowych HP ................................................ 60

Korzystanie z Usług sieciowych HP (panel sterowania LCD) ......................................... 60
Korzystanie z Usług sieciowych HP (panel sterowania z ekranem dotykowym) ............... 60

Konfigurowanie ustawień sieci IP ............................................................................................. 61

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ........................................................... 61
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia ............. 61

Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 (panel sterowania LCD) ........... 61
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 (panel sterowania z ekranem
dotykowym) ............................................................................................. 62

Zmiana nazwy urządzenia w sieci ............................................................................ 62
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu ...................................................................... 63

Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (panel sterowania LCD) ...................... 63
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu (panel sterowania z ekranem
dotykowym) ............................................................................................. 63

Przybornik urządzeń HP (Windows) ......................................................................................... 65
HP Utility dla systemu Mac OS X .............................................................................................. 67

Otwieranie aplikacji HP Utility .................................................................................. 67
Funkcje HP Utility .................................................................................................... 67

HP Web Jetadmin .................................................................................................................. 68
Funkcje zabezpieczeń urządzenia ........................................................................................... 69

Blokowanie urządzenia ........................................................................................... 69
Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia ................................................................... 69

Ustawienia ekonomiczne ........................................................................................................ 71

Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ........................................................ 71
Ustawianie opóźnienia uśpienia ............................................................................... 71

Ustawienie opóźnienia uśpienia (panel sterowania LCD) ............................... 71
Ustawienie opóźnienia uśpienia (panel sterowania z ekranem dotykowym) ..... 72

Ustawianie opóźnienia automatycznego wyłączania zasilania ..................................... 72

Ustawienie opóźnienia automatycznego wyłączania zasilania (panel
sterowania LCD) ...................................................................................... 72
Ustawienie opóźnienia automatycznego wyłączania zasilania (panel
sterowania z ekranem dotykowym) ............................................................ 73

Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety z tonerem .................. 74

Włączanie i wyłączanie ustawień Na poziomie bardzo niski (panel sterowania LCD) ..... 74

PLWW

v

background image

Włączanie i wyłączanie ustawień Na poziomie bardzo niski (panel sterowania
z ekranem dotykowym) ............................................................................................ 75

Przechowywanie i recykling materiałów eksploatacyjnych .......................................................... 76

Recykling materiałów eksploatacyjnych ..................................................................... 76
Przechowywanie kasety z tonerem ............................................................................ 76

Wskazówki dotyczące wymiany .............................................................................................. 77

Wymiana kasety z tonerem ...................................................................................... 77

Pamięć ................................................................................................................................. 80
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ............................................................................. 81

Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (panel sterowania LCD) .................. 81
Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (panel sterowania z ekranem
dotykowym) ............................................................................................................ 81
Skonfigurowanie urządzenia do automatycznej aktualizacji oprogramowania
sprzętowego (panel sterowania LCD) ......................................................................... 81
Skonfigurowanie urządzenia do automatycznej aktualizacji oprogramowania
sprzętowego (panel sterowania z ekranem dotykowym) .............................................. 82

5 Rozwiązywanie problemów ........................................................................................... 83

Lista kontrolna rozwiązywania problemów ................................................................................ 84

Krok 1: Sprawdzenie, czy produkt jest prawidłowo skonfigurowany ............................. 84
Krok 2: Sprawdzanie połączenia przewodowego lub bezprzewodowego ..................... 84
Krok 3: Sprawdzenie, czy na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty o błędach .. 85
Krok 4: Sprawdzenie papieru ................................................................................... 85
Krok 5: Sprawdzenie oprogramowania ..................................................................... 85
Krok 6: Testowanie funkcji drukowania ...................................................................... 85
Krok 7: Sprawdzenie kasety z tonerem ...................................................................... 85
Krok 8: Próba wysłania zadania drukowania z komputera .......................................... 86

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych ....................................................................... 87

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (panel sterowania LCD) ....................... 87
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (panel sterowania z ekranem
dotykowym) ............................................................................................................ 87

System pomocy panelu sterowania ........................................................................................... 88
Interpretowanie komunikatów wyświetlanych na panelu sterowania ............................................. 89

Rodzaje komunikatów na panelu sterowania .............................................................. 89
Komunikaty panelu sterowania ................................................................................. 89

10.x000 Błąd materiałów ......................................................................... 89
49 Błąd Wyłącz > włącz .......................................................................... 89
50.x BŁĄD UTRWAL. Wyłącz > włącz ....................................................... 90
51.XX Błąd Wyłącz > włącz ..................................................................... 90
54.XX Błąd Wyłącz > włącz ..................................................................... 90
55.X Błąd Wyłącz > włącz ....................................................................... 91

vi

PLWW

background image

57 Błąd wentylatora Wyłącz > włącz ........................................................ 91
59.X Błąd Wyłącz > włącz ....................................................................... 91
79 Błąd Wyłącz > włącz .......................................................................... 91
79 Błąd serwisowy Wyłącz > włącz .......................................................... 92
Bardzo niski poziom czarnego tonera ........................................................ 92
Błąd drukowania, Naciśnij przycisk [OK] ................................................... 92
Błąd drukowania, naciśnij OK. Gdy błąd się powtarza, wyłącz i włącz
urządzenie. ............................................................................................. 93
Błąd urządzenia, Naciśnij przycisk [OK] .................................................... 93
Czyszczenie ............................................................................................ 93
Drzwiczki otwarte .................................................................................... 93
Mało pamięci, Naciśnij przycisk [OK] ........................................................ 94
Nieobsługiwana kaseta koloru czarnego, Aby kontynuować, naciśnij
przycisk [OK]. ......................................................................................... 94
Nieoczekiwany format w podajniku <X> Załaduj <size> Naciśnij przycisk
[OK] ....................................................................................................... 94
NIEPOPR. STEROW., Naciśnij przycisk [OK] .............................................. 94
Niski poziom czarnego tonera ................................................................... 95
Niski poziom materiałów .......................................................................... 95
Podawanie ręczne <FORMAT>, <RODZAJ>, Naciśnij [OK], aby użyć
dostępnych materiałów ............................................................................. 95
Ręczny druk dwustronny Załaduj podajnik nr <X>, Naciśnij przycisk [OK] ...... 95
Tylne drzwiczki otwarte ............................................................................ 95
Usuń materiały pakunkowe z kasety z tonerem ............................................ 96
Wymień czarną kasetę ............................................................................. 96
Zacięcie w <lokalizacja> .......................................................................... 96
Zacięcie w podajniku <X>, Usuń zacięcie, a następnie Naciśnij przycisk
[OK] ....................................................................................................... 96
Zainstalowano oryginalny materiał firmy HP ................................................ 97
Zainstalowano używaną kasetę koloru czarnego. Aby kontynuować,
naciśnij przycisk [OK]. .............................................................................. 97
Zainstaluj kasetę z czarnym tuszem ............................................................ 97
Załaduj podajnik <X> <TYPE> <SIZE> ....................................................... 97
Załaduj podajnik 1 <TYPE> <SIZE> ........................................................... 97
Załaduj podajnik 1 ZWYKŁY <FORMAT> Tryb czyszczenia .......................... 98
Załaduj podajnik nr <X>, Naciśnij [OK], aby użyć dostępnych materiałów ..... 98

Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się .................................................................. 99

Urządzenie nie pobiera papieru ............................................................................... 99
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ................................................................. 99
Zapobieganie zacięciom papieru ............................................................................. 99

Usuwanie zacięcia ............................................................................................................... 101

Miejsca zacięć papieru ......................................................................................... 101

PLWW

vii

background image

Usuwanie zacięć papieru w podajniku 1 ................................................................. 101
Usuwanie zacięcia papieru w podajniku 2 .............................................................. 103
Usuwanie zacięcia w opcjonalnym podajniku 3 ....................................................... 105
Usuwanie zacięć z pojemnika wyjściowego ............................................................. 106
Usuwanie zacięć papieru w okolicach dupleksera .................................................... 106
Usuwanie zacięć papieru w okolicach utrwalacza .................................................... 107

Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 109

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows) ................................................ 109
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X) .............................................. 109
Sprawdź stan kasety z tonerem. ............................................................................. 110

Drukowanie strony stanu materiałów eksploatacyjnych (panel sterowania
LCD) ..................................................................................................... 110
Drukowanie strony stanu materiałów eksploatacyjnych (panel sterowania
z ekranem dotykowym) ........................................................................... 110
Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych .............................................. 110

Drukowanie strony czyszczącej .............................................................................. 111

Wydrukuj stronę czyszczącą (panel sterowania LCD) ................................. 111
Wydrukuj stronę czyszczącą (panel sterowania z ekranem dotykowym) ....... 111

Sprawdzanie kasety z tonerem pod kątem ewentualnych uszkodzeń ........................... 111
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania ........................................................ 112

Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ............ 112
Sprawdź środowisko pracy urządzenia .................................................... 113

Sprawdzenie ustawień zadań drukowania ............................................................... 113

Sprawdź ustawienie trybu EconoMode ..................................................... 113

Należy używać sterownika druku najlepiej dopasowanego do potrzeb w zakresie
drukowania .......................................................................................................... 114

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione ....................................................... 116

Urządzenie nie drukuje .......................................................................................... 116
Urządzenie drukuje bardzo wolno. ......................................................................... 117

Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB ......................................................... 118

Po podłączeniu urządzenia USB, nie wyświetla się menu napędu flash USB ................ 118
Nie jest drukowany plik z urządzenia USB .............................................................. 118
Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu napędu flash USB ............................ 119

Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezpośrednim ........................................................ 120
Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową ................................................................... 121

Złe połączenie fizyczne ......................................................................................... 121
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia ...................................................... 121
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem ............................................... 122
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji
z siecią ................................................................................................................ 122
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością .................................. 122

viii

PLWW

background image

Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane ................................ 122
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne ......................... 122

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową .............................................................. 123

Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej ............................................. 123
Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje ...................... 124
Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne
oprogramowanie zapory ....................................................................................... 124
Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie
bezprzewodowe nie działa .................................................................................... 124
Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia bezprzewodowego 124
Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN ................... 125
Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych ......................................................... 125
Sieć bezprzewodowa nie działa ............................................................................ 125
Przeprowadzanie testu diagnostycznego sieci bezprzewodowej ................................. 126
Ograniczanie zakłóceń w sieci bezprzewodowej ..................................................... 126

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows .................... 127

Sterownik druku nie jest widoczny w folderze Drukarki .............................................. 127
Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie .......... 127
Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje .................................................. 127

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w systemie Mac OS X .................................... 129

Sterownik druku nie jest wyświetlany na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery .... 129
Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i faksy lub Drukarki
i skanery .............................................................................................................. 129
Sterownik druku nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście
Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery ..................................................................... 129
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia ......................... 130
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie
pojawia się na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery. ...................................... 130
Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika
druku ................................................................................................................... 131

Usuwanie oprogramowania (Windows) .................................................................................. 132
Usuwanie oprogramowania (Mac OS X) ................................................................................. 133

6 Materiały eksploatacyjne i akcesoria ............................................................................ 135

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ................................................. 136
Polityka firmy HP odnośnie do materiałów eksploatacyjnych innych producentów ........................ 136
Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom .......................................... 136

Indeks .............................................................................................................................. 139

PLWW

ix

background image

x

PLWW